Kampania „Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony”

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Kampania „Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony”.

Przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystywanie seksualne rodzą demony, których usunięcie jest bolesne i długotrwałe.

Policyjne statystyki informują, że w 2018 r. blisko 250 tys. osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nie każda przemoc pozostawia obrażenia widoczne na ciele.

„Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy psychicznej: przedmiotem gry, manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców. Czasem drobne nieporozumienia, codzienne sprzeczki w tzw. +dobrych domach+, urastają do rangi poważnych problemów, których nierozwiązywanie może stać się źródłem przemocy” – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Dzieci doświadczające przemocy mają zaniżone poczucie własnej wartości, stają się nieufne wobec otoczenia, często reagują agresją. Przy braku wsparcia terapeutycznego mogą odczuwać coraz silniejsze napięcie, a uraz z przeszłości zaczyna odgrywać destrukcyjną rolę w ich życiu. Skutkiem mogą być zaburzenia osobowości, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, powielanie złych schematów w dorosłym życiu.

Najmłodszy polski samobójca miał zaledwie 5 lat. Pod koniec szkoły podstawowej 38% dzieci sprawia poważne problemy wychowawcze. Te dane pokazują jak dużym problemem społecznym jest przemoc wobec dzieci.

„Przeciwdziałamy temu zjawisku, oferując wsparcie tym, którzy doświadczyli przemocy, ale także edukując specjalistów pracujących na rzecz rodzin” – mówi Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Komitet Ochrony Praw Dziecka, wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej rozpoczynają kampanię społeczną mającą na celu profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampania „Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony” (link do wideo) formą swojego przekazu nawiązuje do skojarzenia z tatuażem – fizycznego znaku na ciele, który, podobnie jak traumy z dzieciństwa, może pozostać z człowiekiem na zawsze, a jego usunięcie będzie bolesne. Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Agencja Reklamowa Radna sp. z o.o.

W ramach kampanii przygotowane zostały również:

– materiały edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty);

– webinaria dla specjalistów pracujących z rodziną, rodziców, nauczycieli, kuratorów, policji;

– konspekty dla specjalistów pracujących z rodzinami (scenariusze zajęć i warsztatów).

Źródło informacji: Komitet Ochrony Praw Dziecka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.