Jakie elementy wyposażenia powinny się znajdować w szkołach, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Szkoła to budynek, który stwarza szereg unikalnych problemów z punktu widzenia zwalczania ognia. Oczywiście największym z nich jest obecność dużej ilości osób nieletnich, które wymagają obecności opiekunów podczas ewakuacji z budynku. Oprócz odpowiednio przeszkolonego personelu, jakie elementy wyposażenia znajdują się w szkołach?

Oznaczenia drogi ewakuacji

Szkoły zazwyczaj posiadają stosunkowo szerokie korytarze, a ilość pięter zwykle ogranicza się do jednego lub dwóch, co stanowi dużą zaletę z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dodatkowo budynki szkolne muszą podlegać wskazaniom w kwestii maksymalnej wysokości stopni schodów, dzięki czemu osoby nieletnie bez kłopotów będą mogły dotrzeć do wyjścia. Niezbędne jest również oznaczenie dróg ewakuacyjnych z użyciem znaków zgodnych z normami, a także zapewnienie awaryjnego oświetlenia w przypadku przejść oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Klatki schodowe pełniące funkcję dróg do ewakuacji muszą być obudowane i zamykane z użyciem drzwi dymoszczelnych. Dodatkowo klatki schodowe muszą posiadać urządzenia odprowadzające spaliny (np. klapy dymowe), które zostaną otwarte wraz z uruchomieniem się detektorów dymu. Warto w tym miejscu zauważyć, że szkoły mierzą się ze specyficznym problemem w przypadku drzwi ewakuacyjnych, które często są zamykane ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Wymaga to powierzenia pracownikom kluczy do drzwi lub umieszczenie ich w pobliżu drzwi, ale poza zasięgiem uczniów.

Gaśnice oraz hydranty

Jak wszystkie budynki użyteczności publicznej, także i szkoły muszą zostać wyposażone w gaśnice, których ilość oraz rozmieszczenie uzależnione jest od rozkładu stref pożarowych. Zazwyczaj na korytarzach są ulokowane gaśnice proszkowe ABC, natomiast na terenie kuchni muszą znajdować się dodatkowo urządzenia GWG-2AF, przeznaczone do gaszenia pożarów klasy F – czyli ognia powstającego w przypadku zapłonu tłuszczy i olejów jadalnych. Ze względu na układ budynku, kolejnym często spotykanym elementem wyposażenia do zwalczania ognia są hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o średnicy nominalnej wynoszącej 25 milimetrów. Oprócz umieszczenia urządzeń na terenie szkoły należy również zadbać o ich należytą konserwację. W tym celu niezbędna jest obecność fachowców, którzy od lat zajmują się inspekcjami sprzętu przeciwpożarowego – https://alfafire.pl/przeglady-gasnic/. Inspekcja stanu hydrantów oraz gaśnic musi się odbywać przynajmniej raz na 12 miesięcy, aby stwierdzić zgodność urządzenia z normami. Dodatkowo raz na 5 lat w przypadku gaśnic musi być przeprowadzona wymiana środka gaśniczego oraz inspekcja wnętrza zbiornika, zaworu, systemu spustowego oraz uszczelek. W przypadku hydrantu sprawdzana jest szczelność przyłączy, przepustowość węża, a także działanie pod wpływem ciśnienia statycznego oraz dynamicznego.

/artykuł sponsorowany/