Nadal będzie obowiązywał czas zimowy i letni

25 października 2021 Warsawnow 0
UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

UDOSTĘPNIJ      W nawiązaniu do doniesień medialnych, informujemy, że Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 […]

Kulturalne lato w Wiedniu 2021

11 czerwca 2021 Warsawnow 0
UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

UDOSTĘPNIJ      Kulturalne lato w Wiedniu 2021 – sześć tygodni dla kultury Podczas festiwalu „Kulturalne lato 2021” cały Wiedeń stanie się sceną – z programem tak […]

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki, trwanie i uchylenie

21 maja 2021 Warsawnow 0
UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

UDOSTĘPNIJ      Tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie będące naj­su­row­szym śro­dkiem za­po­bie­gaw­czym funk­cjo­nującym w pol­skim ko­dek­sie po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, po­wi­nien być orze­ka­ny ze szcze­gól­ną roz­wa­gą, co nie zawsze ma miejsce. Warto wiedzieć […]