5 rzeczy, o których warto pamiętać, gdy zwalniasz pracownika

rzeczy o których warto pamiętać gdy zwalniasz pracownika

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później będziesz musiał dokonać wszelkich formalności związanych ze zwolnieniem pracownika, a odbyć się to może na różnych zasadach. Obie ze stron, zarówno zatrudniający, jak i zatrudniony, mają możliwość wypowiedzenia umowy. Również w przypadku, gdy kończy się okres, na który została ona zawarta, pracodawca i pracownik mogą podjąć decyzję o niekontynuowaniu współpracy. O czym warto pamiętać, zwalniając pracownika? Już wyjaśniamy!

  1. Udzielenie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy – w przypadku dwutygodniowego i miesięcznego okresu wypowiedzenia są to 2 dni robocze, natomiast w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 3 dni robocze.

 

  1. Możliwość wykorzystania zaległego urlopu – jeżeli ten już wcześniej został wykorzystany, to nie ma problemu, lecz kiedy pracownik ma jeszcze do dyspozycji urlop, warto go na niego wysłać podczas okresu wypowiedzenia, żeby uniknąć wypłacania ekwiwalentu.

 

  1. Zachowanie okresu wypowiedzenia – kiedy pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy z zatrudnionym, musi pamiętać o obowiązującym okresie wypowiedzenia. Ten może zostać skrócony jedynie za porozumieniem stron.

 

  1. Przekazanie świadectwa pracy – zatrudniający jest zobligowany do jego wystawienia, kiedy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z zatrudnionym.

 

  1. Przygotowanie PIT-u – chociaż w wyniku zakończenia współpracy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować pracownika z ZUS-u, to musi mimo wszystko pamiętać, by umożliwić mu rozliczenie roku podatkowego, przekazując druk PIT-11.

 

Istnieje kilka formalnych kwestii, o których powinien pamiętać zatrudniający przy zwalnianiu pracownika, a oto lista najważniejszych z nich. Jeżeli masz wątpliwości w którejś z wyżej wymienionych kwestii lub chcesz zadać dodatkowe pytania, odwiedź stronę internetową www.tgc.eu i skorzystaj z profesjonalnej pomocy ekspertów w dziedzinie prawa pracy. Dzięki temu unikniesz przykrych w skutki błędów podczas procesu zakończenia współpracy z zatrudnionym.

/artykuł sponsorowany/