Zwiedzaj Stare Powązki z aplikacją

Aplikacja Stare Powązki

Aplikacja ułatwia odnajdywanie grobów, poruszanie się po cmentarzu, spacery tematyczne, poznawanie życiorysów osób pochowanych, a także historię tej warszawskiej nekropolii. Narzędzie powstało z wykorzystaniem danych z inwentaryzacji Starych Powązek, wykonanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

W chwili ufundowania cmentarza pod koniec XVIII wieku na jego terenie nie wyznaczono kwater ani alejek. O miejscu wykopania grobu decydowali krewni zmarłego. Istniejący obecnie system nazewnictwa kwater narastał przez przeszło 150 lat i ma dziś wartość zabytkową. Znajdujące się na nim obiekty posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Cmentarz jest niezwykłą galerią rzeźby i małej architektury.

Stare Powązki, wchodzące w skład zespołu cmentarzy wyznaniowych, w 1965 roku zostały wpisane do rejestru zabytków, a w 2014 roku uznano je za Pomnik Historii.

Z aplikacją po cmentarzu

Historyczna numeracja kwater utrudnia odnajdywanie poszczególnych grobów, nawet osobom, które regularnie odwiedzają Stare Powązki. Stworzenie i udostępnienie mieszkańcom bezpłatnej aplikacji mającej funkcje geolokalizacyjne rozwiązuje te problemy. Dzięki aplikacji można prowadzić na Powązkach także projekty edukacyjne dla młodzieży z historii i historii sztuki. Jak zakłada Fundacja Stare Powązki, twórca aplikacji, w zajęciach tych będą mogli brać udział uczniowie z całej Polski. Aplikacja ma także nakładkę tyfloinformatyczną dla osób z dysfunkcją wzroku.

Aplikacja zawiera szlaki tematyczne prowadzące śladem osób spoczywających na Starych Powązkach. Zawiera historię nekropolii oraz krótki opis sztuki sepulkralnej, wraz z jej symboliką od XVIII do XXI wieku. Jest innowacyjnym rozwiązaniem pomagającym upowszechniać wiedzę o cmentarzu, ale także przez pryzmat pochowanych na Starych Powązkach osób, o historii nie tylko stolicy, ale również całego kraju.

aplikacja strare powazki

Co można znaleźć w aplikacji Stare Powązki?

  • wyszukiwarkę grobów (alfabetycznie, według popularności wyszukiwania, według kategorii osób spoczywających);
  • lokalizator nagrobków sprzężony z narzędziem nawigacyjnym;
  • możliwość przypominania o datach urodzin, śmierci lub innych związanych z osobami pochowanymi na cmentarzu;
  • prezentację not biograficznych osób spoczywających w danych grobach (linki afiliacyjne do innych osób / grobowców / miejsc);
  • propozycje spacerów tematycznych – wybór poszczególnych ścieżek (narzędzie do oceny długości projektowanego spaceru);
  • możliwość prowadzenia relacji na żywo;
  • informacje o cmentarzu Stare Powązki, w tym: bieżące informacje o funkcjonowaniu cmentarza, rys historyczny, funkcja geolokalizacji oraz „Jak dojechać do cmentarza”.

Zwiedzanie i edukacja

Twórcy aplikacji mają nadzieję, że za jej pomocą zachęcą warszawiaków i turystów do zapoznania się z bogactwem zbiorów nekropolii. Możliwość wykorzystania aplikacji w celach edukacyjnych została stworzona także z myślą o odbiorcach dorosłych. Dzięki niej będą oni mogli poznać historię wielu znanych i zasłużonych Polaków tam pochowanych oraz przyczynić się do promocji ochrony zabytków kultury w Polsce.

Niemniej ważnym celem jest popularyzacja wśród instytucji i indywidualnych darczyńców idei ratowania dziedzictwa narodowego, jakim są Stare Powązki. W przyszłości na terenie cmentarz będą dostępne wyszukiwarki stacjonarne.

źródło: UM Warszawa


Przeczytaj też:

Wydarzenia w Warszawie weekend – klik
Reklama