Wystawa „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” na stulecie odzyskania niepodległości

Wystawa „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” na stulecie odzyskania niepodległości.

W zbiorowej pamięci Polaków obraz dramatycznych wydarzeń, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość, jest niewyraźny, zatarty, w najlepszym razie zbudowany z wyobrażeń powstałych w kręgu sztuki legionowej, wokół postaci „ojców niepodległości” – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego – oraz ze starych fotografii i kronik filmowych. Naszą intencją jest przybliżenie obrazu tego chaotycznego, nieoczywistego i bolesnego okresu poprzez powstałe w tamtym czasie (i nieco później) dzieła sztuki.

Wystawa prezentuje sztukę na ziemiach polskich tuż przed odzyskaniem niepodległości – poprzez dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i dziesiątków innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Ukazana została walka o niepodległość Polski, jej główni aktorzy, uwiecznieni na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabjańskiego, Władysława Wankie, Leopolda Gottlieba, Leona Wyczółkowskiego – a także udział polskich artystów w działaniach wojennych i oddany przez nich obraz wojny i walki o niepodległość.

Osobną część wystawy poświęcona jest wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Silnie zarysowane na wystawie są wątki legionowe, postać J. Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne – na zamknięcie zaś powstanie Sejmu w 1919 roku. Przedstawionym kilkuset obrazom, rzeźbom, grafikom sekundować będą wybrane fotografie i prezentacje multimedialne.

Wątkom niepodległościowym i patriotycznym towarzyszy prezentacja nowych, dynamicznie rozwijających się tendencji artystycznych, które również będą w przyszłości kształtowały nowoczesne oblicze odrodzonej Rzeczypospolitej.

Na wystawie znajdują się też prace artystów współczesnych, stanowiące rodzaj interwencji w zespoły dzieł dawniejszych – fragmenty „Wesela” Andrzeja Wajdy, rejestracja spektaklu Tadeusza Kantora „Wielopole, Wielopole” oraz realizacje Piotra Uklańskiego i Przemka Trusta Truścińskiego.

Przemysław Trust Truściński

Wystawie towarzyszy katalog zawierający wszystkie wystawione prace oraz teksty wprowadzające do prezentowanej problematyki.

Wystawa organizowana na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych – z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości.

Kurator wystawy: dr Piotr Rypson

26 października 2018 – 17 marca 2019
Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3

Wydarzenia towarzyszące: http://www.mnw.art.pl/

Wystawa w ramach cyklu 3 x Niepodległa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Patronat honorowy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


„Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„Panie, daj niech się czuję w ludzi milionie
Jedno z niemi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „Chcesz Ty, ja widzę, być dawnym Polakiem”.

Tym, który strzegł macierzy od kresu do kresu,
Czapką omiótł z szacunku nie na znak moresu
Szablę dzierżył jak siostrę, nie to jako laskę,
Gdy we łbie zaszumi. Sam rozdawał łaskę.
„Czy takim?” spytał Pan Bóg głosem pełnym gniewu
„Odpowiedz” jak tu stoję względem mego krzewu.

Nie pomnisz tego wyrazu, próżno wznosisz dłonie
Kołacząc w bramy inne, kiedy dom twój płonie
Daj serce, niechże milion do ciebie się przyzna
To ona! jej szukacie – prawdziwa Ojczyzna
I ulgę czując odszedł z miłosierdzia znakiem
Pan Bóg wszechmogący nad Mojżeszowym krzakiem

Juliusz Słowacki


Shouting: Poland! Independence 1918

26 October – 17 March 2019

The exhibition is designed to commemorate the centenary of Poland regaining independence. Its main premise is the confrontation of artistic representations of historical and political events with the transformations of Polish art on the threshold of the reborn state.

The exhibition will present works by Jacek Malczewski, Zofia Stryjeńska, Tadeusz Makowski, Witold Wojtkiewicz and many other artists living both on Polish territory and elsewhere. The war and struggle for Poland’s independence as well as its main actors, immortalized in paintings and portraits by Wojciech Kossak, Stanisław Fabijański, Władysław Wankie, Leopold Gottlieb and Leon Wyczółkowski will all be presented. We will also examine the participation of Polish artists in the armed conflict.

A separate part of the exhibition will be devoted to the Polish-Soviet war and its image in art and propaganda. The story of Polish Legions, the figure of Józef Piłsudski as well as battle scene motifs will be strongly highlighted here. The exhibition will culminate with the foundation of the Sejm in 1919. Several hundred paintings, sculptures and prints will be accompanied by numerous ephemera and photographs.

Pro-independence and patriotic motifs will be presented from the angle of new, dynamically developing artistic trends, which would shape the modern image of the reborn Polish Republic in the years to come, as expressed in the new visual identification of the Polish State.

The exhibition will be accompanied by a catalogue containing all works on display, and texts discussing the presented subject matter.

Curator of the exhibition: Dr Piotr Rypson

Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3

The Exhibition is Part of the Series 3 x Independent at the National Museum in Warsaw

National Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, on the Centenary of Poland Regaining Independence

Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage within the Multi-annual Programme “Independent” 2017–2022

Exhibition Under the Honorary Patronage of Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage, prof. dr hab. Piotr Gliński

Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.