Weekend seniora z kulturą 2022 w Teatrze Wielkim Warszawa

Weekend seniora z kulturą 2022

1–2 października zapraszamy na Weekend seniora z kulturą do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Osoby powyżej 60 roku życia na wszystkie wydarzenia w ramach akcji kupią bilety w cenie 1 zł.

WYDARZENIA W TEATRZE WIELKIM – OPERZE NARODOWEJ W RAMACH AKCJI WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ:

1 PAŹDZIERNIKA

10.00
Sale Redutowe
Uniwersytet wiedzy operowej dla dorosłych

Wykład Recytatyw, aria, belcanto, czyli wiedza o operze
Prowadzenie: Tamara Granat

Wykład ma na celu przybliżenie wiedzy o gatunku operowym, jako dziele muzycznym i scenicznym. Przybliżone zostaną nie tylko zawody artystyczne – śpiewaka, muzyka czy dyrygenta ale również tych, bez pracy których nie byłoby możliwe wystawienie spektaklu – w tym m.in. techników, szewców. Słuchacze mogą interaktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz wysłuchać najpiękniejszych i najbardziej znanych arii operowych w wykonaniu dwóch solistów śpiewaków. Pokazowa lekcja rozśpiewania – zaproszenie do udziału w ćwiczeniach.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zakupu biletów. Bilety w sprzedaży od 19 września od godz. 11.00

12.00–18.00
Muzeum Teatralne (foyer dolne Teatru Wielkiego)

Zwiedzanie wystawy Nie tylko „Aida”. Egiptomania na polskiej scenie

Egipt pojawia się w teatrze polskim na przełomie XVIII i XIX wieku i na przestrzeni ponad 200 lat można obserwować różne wątki tematyczne z nim związane. Przychodzą one wraz z modą zagraniczną i popularnymi wszędzie przedstawieniami, ale pojawiają się też rodzime teksty sztuk, czy adaptacje powieści. Wśród wątków tematycznych można wyróżnić kilka głównych odnoszących się do konkretnych spektakli takich, jak: Antoniusz i Kleopatra Williama Shakespeare’a, Kleopatra i Cezar Cypriana K. Norwida, Czarodziejski flet  Emanuela Schikanedera / Wolfganga Amadeusza Mozarta, XIX wieczne spektakle muzyczne: opera Aida  Antonia Ghislanzoniego i Giuseppe Verdiego, operetka, Czarodziej znad Nilu Wiktora Herberta, czy balet Córka faraona z muzyką Cesare Pugniego i librettem Jean-Henry Saint-Georges’a i Maurice Petipy; adaptacje powieści Bolesława Prusa Faraon. Dominowały głównie spektakle dla dorosłych, ale pojawiało się też przedstawienia lalkowe dla dzieci Syn faraona Marii Kann zrealizowane w Teatrze Lalek „Pinokio” w Łodzi w 1970. Na wystawie prezentujemy obiekty związane z przedstawieniami: projekty scenograficzne, kostiumy, rekwizyty, fotografie, nagrania.

2 PAŹDZIERNIKA

11.00
Sala Kameralna
Po co jest dyrygent? – wykład/warsztat

Wykład wyjaśniający wieloaspektową rolę dyrygenta, połączony z częścią warsztatową angażującą uczestników w zadania praktyczne.

„Po co jest dyrygent”, „przecież muzycy mają swoje nuty”, „oni i tak nie patrzą na dyrygenta”, „kobieta-dyrygent?” – to pytania, które często padają w odniesieniu do zawodu dyrygenta. W pierwszej części spotkania kwestie te zostaną wyjaśnione, przybliżona zostanie specyfika, obowiązki i wymagane kompetencje w omawianym zawodzie – szczególnie te, których nie widać podczas spektaklu czy koncertu. Uczestnicy kursów wykonają pierwsze ćwiczenia praktyczne – klaskanie czy śpiewanie z „ręką dyrygenta”. Zadania te, w sposób uproszczony, odzwierciedlą fazę przygotowania i wykonywania utworu przez muzyków w orkiestrze czy chórze.

W drugiej części spotkania dołączy do warsztatu dwójka pianistów, którzy wykonując wyciągi fortepianowe na dwa fortepiany imitować będą orkiestrę symfoniczną (tak, jak to się odbywa podczas studiów dyrygenckich na wyższych uczelniach muzycznych, czy podczas prób w teatrze operowym). Ta faza poświęcona będzie wyjaśnianiu podstaw techniki dyrygenckiej, a uczestnicy próbować będą mogli samodzielnie „zadyrygować”. Na odpowiednio dobranych przykładach z literatury muzycznej, po prezentacji i krótkim wprowadzeniu rozpoczniemy pierwszą lekcję dyrygentury, podczas której, oprócz aspektów związanych bezpośrednio z techniką dyrygencką, poruszymy kwestię muzycznej dynamiki, agogiki czy artykulacji, komunikacji z muzykami i interpretacji.

Ostatnia część spotkania to czas na pytania od uczestników. Cały wykład/warsztat trwa około 90 minut i skierowany jest do seniorów. Bilety w sprzedaży od 19 września od godz. 11.00

Koncepcja i prowadzenie – Marta Kluczyńska

15.00–16.00 oraz 16.15–17.15
Muzeum Teatralne (foyer dolne Teatru Wielkiego)
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie
 Nie tylko „Aida”. Egiptomania na polskiej scenie
Oprowadzanie: Katarzyna Wodarska-Ogidel
Więcej o wystawie
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zakupu biletów.

•••

Godziny otwarcia kas, bilety dostępne również na teatrwielki.pl

Organizatorem akcji Weekend seniora z kulturą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Przeczytaj też:

Wydarzenia w Warszawie weekend – klik
Reklama