Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających oryginalne Znaki Polski Walczącej na murach siedziby NIK

odsłonięcie tablic upamiętniających oryginalne Znaki Polski Walczącej na murach siedziby NIK

20 marca 2023 roku odbyło uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających oryginalne Znaki Polski Walczącej na murach siedziby Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie (Filtrowa 57).

Prezes NIK Marian Banas odsłonił dwie tablice upamiętniające jedyne zachowane Znaki Polski Walczącej w ich pierwotnym miejscu powstania.

Troska o symbole Polski Walczącej była i jest kontynuowana przez Prezesa Mariana Banasia. W czasie jego kadencji dzięki wsparciu m.in. powołanego Zespołu ds. Historii i Upamiętniania została wykonana wpinka przekazana pracownikom NIK, stylizowana na wizerunek Kotwicy obecnej na elewacji Izby. Element troski o materialne i duchowe dziedzictwo NIK. Jednocześnie dzięki staraniom NIK w grudniu 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do księgi rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego trzy znaki Polski Walczącej pochodzące z okresu II wojny światowej, zlokalizowane na północnej elewacji oraz filarze podcieni wschodniego skrzydła budynku przy ul. Filtrowej 57.

Znaki Polski Walczącej na murach siedziby NIK

W trakcie remontu elewacji Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. pod grubą warstwą tynku z minionych dekad ukazały się Kotwice symbole Polski Walczącej. Uważność i profesjonalizm ekipy remontowej oraz decyzje ówczesnego Prezesa NIK rozstrzygnęły, iż Kotwice zostały z dużym pietyzmem odrestaurowane i zabezpieczone oraz udostępnione, jak planowano oryginalnie, oczom przechodniów. Fakt odkrycia Kotwic w 2014 r. dokumentuje chroniąca je szklana tablica.

Zimą 1942 r. został ogłoszony przez Związek Walki Zbrojnej/Armię Krajową w warunkach konspiracji konkurs na symbol oporu.  Za zwycięski projekt uznano Kotwicę – znak Polski Walczącej. W tradycji antycznej kotwica symbolizowała nadzieję. Za jego współautorkę uważa się Annę Smoleńską ps. Hania, studentkę historii sztuki. Aresztowana przez Gestapo w listopadzie 1942 r. zmarła w marcu 1943 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pierwszy raz w przestrzeni publicznej Warszawy znak pojawił się 20 marca 1942 r. Odtąd miał towarzyszyć różnym inicjatywom niepodległościowym podejmowanym zwłaszcza w Warszawie, konsolidując i wzmacniając opór. Tym bardziej, że do czasu udanego zamachu na Franza Kutscherę, Szefa Policji i SS w Dystrykcie Warszawskim w lutym 1944 r. terror niemiecki w Warszawie narastał.

Jednymi z takich Kotwic w okupowanej Warszawie, a obecnie jedynymi zachowanymi w stanie oryginalnym, są odkryte w 2014 r. podczas prac remontowych na przedniej elewacji siedziby NIK. Ich obecność w tym miejscu nie jest przypadkowa. Obecna siedziba NIK została wybudowana w latach 30. jako siedziba władz województwa warszawskiego. Podczas wojny w budynku mieściła się część administracji podlegającej gubernatorowi Dystryktu Warszawskiego, którym przez cały okres był osławiony Ludwig Fischer. Obecność symboli nadziei i Polskiego Państwa Podziemnego na takim budynku pozwalała odzyskać tę przestrzeń.

Tablice zostały odsłonięte w 81. rocznicę namalowania pierwszej Kotwicy PW w Warszawie.

źródło: materiały prasowe


Przeczytaj też:

Wydarzenia weekend – klik