Warszawa – jak zlecić badania nieniszczące?

Warszawa - jak zlecić badania nieniszczące

Badania nieniszczące NDT to skuteczna metoda weryfikacji nieciągłości materiałów występujących w różnych przedmiotach i urządzeniach, Niezwykle istotny jest fakt, że badania NDT nie wymagają spreparowania próbki i nie powodują zmian w strukturze ani w powierzchni badanych przedmiotów. Badaniami zajmują się specjalistyczne laboratoria z akredytacją, a dobór odpowiedniej metody badań zależny jest od rodzaju materiału i typu konstrukcji. 

Jak zlecić badania nieniszczące w Warszawie? 

Badania nieniszczące to obszerna grupa badań, które można podzielić na powierzchniowe i objętościowe. Celem badań jest dostarczenie szczegółowych informacji o stanie technicznych badanego elementu oraz stopniu jego wyeksploatowania. W wyniku badań nieniszczących wykrywane są nieciągłości materiałowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wytrzymałość różnych konstrukcji. Badania NDT muszą być wykonywane oraz interpretowane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Badania nieniszczące w Warszawie można zlecić za pośrednictwem strony https://www.ultrarent.pl/badania-nieniszczace-ndt-warszawa/. Firma Ultrarent stosuje różne metody badań, w zależności od rodzaju materiału. 

Badania powierzchniowe to badania pozwalające na wykrycie wad warstw powierzchniowych i przypowierzchniowych, takich jak wgłębienia, wklęśnięcia i nierówności. Do podstawowych badań powierzchniowych należą badania wizualne VT, na podstawie których dobierane są kolejne metody badań. Metoda nieuzbrojonego oka pozwala na zdiagnozowanie wielu istotnych wad i dostarcza podstawowych informacji o stanie technicznym elementu. Badaniami powierzchniowymi są badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe. Do badań objętościowych należą badania ultradźwiękowe, radiograficzne i badania szczelności, które pozwalają ocenić strukturę. 

Dobór odpowiedniej metody badań nieniszczących to gwarancja dokładności wyników 

Badania nieniszczące nie wymagają zastosowania próbek materiałów i są wykonywane bezpośrednio na elemencie konstrukcji lub urządzenia, który po badaniu może być nadal użytkowany. Aby badania NDT przyniosły pożądany skutek, to konieczny jest wybór odpowiedniej metody badawczej oraz rzetelne opracowanie wyników. Badania NDT mogą zatem przeprowadzać wyłączenie osoby z odpowiednimi uprawnieniami w tej dziedzinie. Aby zrealizować badania, wystarczy skontaktować się z firmą Ultrarent w sposób mailowy lub telefoniczny albo uzupełnić formularz dostępny na stronie internetowej. W czasie pierwszej rozmowy ustalone zostaną najważniejsze szczegóły, a dobór odpowiedniej metody możliwy jest po szczegółowych oględzinach.  

Metoda magnetyczno proszkowa nie sprawdzi się wobec materiałów nieferromagnetycznych, a metoda ultradźwiękowa może być stosowana wyłącznie wobec gładkich i niechropowatych powierzchni, ponieważ wszelkie nierówności mogłyby zafałszować wyniki. Dla stali austenitycznych, aluminium, niklu, miedzi i tytanu stosowane są wyłącznie metody wizualne oraz penetracyjne. Czynnik materiałowy jest zatem kluczowym parametrem przy wybieraniu techniki badawczej. Nie bez znaczenia jest także kształt elementu i metody wykonania spoin oraz spodziewane umiejscowienie nieciągłości. 

/artykuł sponsorowany/

Reklama