Prezydent Warszawy przedstawił swoich współpracowników

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, przedstawił w ratuszu współpracowników.

Przyszedł czas, aby zaprezentować swoją drużynę, moje współpracowniczki i współpracowników, z którymi będą realizował swój program i program Koalicji Obywatelskiej – powiedział podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. – Poza zastępcami prezydenta, skarbnikiem i sekretarzem chciałbym zaproponować współpracę paniom – dyrektorkom koordynatorkom oraz dyrektorkę magistratu – dodał prezydent

Prezydent m.st. Warszawy będzie bezpośrednio nadzorował:
•    Gabinet Prezydenta,
•    Biuro Audytu,
•    Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
•    Biuro Marketingu Miasta.

Notki biograficzne współpracowników Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy

Paweł Rabiej  – zastępca prezydenta m.st. Warszawy
Absolwent filologii polskiej, studiów dziennikarstwa i psychologii przywództwa. Współzałożyciel partii Nowoczesna, członek jej zarządu (2015-2017) i rzecznik. Członek Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji (2017-2018).
W latach 2008-2015 prowadził ośrodek dialogu i analiz Thinktank (ekspertyzy rozwojowe i dialog społeczny), był członkiem rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prowadził liczne projekty restrukturyzacji zarządczej firm i instytucji publicznych (1997-2015), doradzał samorządom w zakresie marketingu, brandingu i smart cities, kierował konsorcjum realizującym na zlecenie MSZ kampanię promocyjną Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (1999-2001). Był dziennikarzem i wydawcą (radiowa Trójka, Gazeta Bankowa, Businessman, Harvard Business Review, Thinktank Magazine).

•    Biuro Spraw Dekretowych,
•    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
•    Biuro Polityki Zdrowotnej.

Renata Kaznowska – zastępczyni prezydent m.st. Warszawy
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej na kierunku Executive Master of Business Administration (EMBA), współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.

W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku. W latach 2003-15 była dyrektorem jednostki budżetowej miasta – Zarządu Terenów Publicznych. W latach 2015-16 prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. W 2016r. została powołana na stanowisko zastępcy prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy.
 
•    Biuro Sprotu i Rekreacji,
•    Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
•    Biuro Edukacji,
•    Biuro Polityki Lokalowej.

Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracował Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (od 1997r.). W 2004 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.
Od 2012 r. przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej.
Prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych. Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).

•    Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
•    Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
•    Biuro Geodezji i Katastru,
•    Biuro Rozwoju Gospodarczego,
•    Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Robert Soszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy
Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej (1990r.) Jest doktorem nauk politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2014r.) Ukończył także studia podyplomowe z zarzadzania w Administracji Publicznej (2007r.) oraz studia MBA (2011r.).
Był wiceprezesem Zarządu Polskich LNG SA, GrECo JLT Polska sp. z o.o., prezesem Zarządu PERN Przyjaźń SA, Ciech Service sp. z o.o, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mokotów sp. z o.o., dyrektorem zarządzającym GrECo JLT oraz burmistrzem Dzielnicy Mokotów.
Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi, skutecznej realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, nadzorem nad realizacjami inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych, kubaturowych i innych).

•    Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa,
•    Biuro Infrastruktury,
•    Biuro Polityki Mobilności i Transportu,
•    Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

Mirosław Czekaj – Skarbnik m.st. Warszawy
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident. W latach 2004-2006 wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach.
W latach 1992-2009 brał udział w pracach rad nadzorczych spółek – w tym jako przewodniczący rady nadzorczej Remondis – Szczecin Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacji Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej MPT Sp. z o.o. w Warszawie. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie. W styczniu 2007r. wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.

•    Biuro Księgowości i Kontrasygnaty,
•    Biuro Planowania Budżetowego,
•    Biuro Podatków i Egzekucji,
•    Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawa
Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji. Zanim objął funkcję sekretarza był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jako sekretarz m.st. Warszawy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.

•    Biuro Zamówień Publicznych,
•    Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich,
•    Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,
•    Biuro Rady Miasta stołecznego Warszawy,
•    Miejskie Centrum Sieci i Danych,
•    Biuro Cyfryzacji Miasta,
•    USC.

Justyna Glusman – dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.
Absolwentka SGH i London School of Economics, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie pracy w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a także w sektorze prywatnym. Prowadzi wykłady na podyplomowych studiach zarządzania miastem na SGH, publikuje na tematy dotyczące samorządu terytorialnego.
Od ponad 10 lat działa w stowarzyszeniu Ochocianie na rzecz „miasta w ludzkiej skali”, dobrej przestrzeni publicznej i budowania prawdziwej wspólnoty samorządowej. W ramach działalności społecznej od wielu lat zajmowała się sprawami ochrony środowiska i zieleni – m.in. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
 
•    Biuro Ochrony Środowiska.

Aldona Machnowska-Góra – dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej
Absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego współtwórczyni programu dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego, działaczka społeczna i animatorka kultury, producentka spektakli i festiwali teatralnych, od 2016 r. wicedyrektorka Teatru Studio w Warszawie współautorka „Programu Rozwoju Kultury Warszawa 2020. Miasto kultury i obywateli, przyjętego w 2012 r. uchwałą Rady Miasta jako oficjalna polityka kulturalna Warszawy.
W latach 2013-14 członkini zespołu sterującego przy Biurze Kultury ds. wdrażania PRK; od 2006 do 2014 członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy Biurze Kultury. Wcześniej była dyrektorką Teatru Warsawy i dwunastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego; przez kilka lat koordynatorka Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego – projektu szkoleniowego skierowanego do młodych fundacji i stowarzyszeń.

•    Centrum Komunikacji Społecznej,
•    Biuro Kultury.

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.