Małgorzata Mirga-Tas – Przeczarowując świat w Zachęcie

Małgorzata Mirga-Tas

Po raz pierwszy w ponad 120-letniej historii weneckiego Biennale pawilon narodowy reprezentowany był przez romską artystkę. Wystawa „Przeczarowując świat” Małgorzaty Mirgi-Tas — pokazywana w zeszłym roku na Biennale w Wenecji, potem w Ferarze, a teraz w Warszawie — to manifest artystki na temat romskiej tożsamości i sztuki, który czerpie inspiracje z renesansowych, astrologicznych fresków z Palazzo Schifanoia w Ferrarze. Przed nami „pałac obrazów”, instalacja składająca się z dwunastu wielkoformatowych tkanin, odpowiadająca dwunastu miesiącom kalendarza. Wystawa jest próbą poszerzenia historii sztuki o przedstawienia kultury Romów, największej europejskiej mniejszości.

Freski w Palazzo Schifanoia według historyka sztuki Aby’ego Warburga są przykładem „życia po życiu” obrazów („Nachleben”) — nagłego pojawiania się pewnych obrazów w określonym miejscu i czasie po długim czasie ich nieobecności. Symbolika wnętrza pałacu, na którą składają się znaki zodiaku, dekany, alegorie miesięcy, a także koncepcja cykliczności i wędrówki obrazów przez czas i przestrzeń — Indie, Persję, Azję Mniejszą, starożytną Grecję, Egipt i Europę — stała się wizualnym i ideowym punktem odniesienia dla Małgorzaty Mirgi-Tas. Artystka wpisuje w nią polsko-romskie wernakularne doświadczenie historyczne.

Małgorzata Mirga-Tas. Przeczarowując świat

29.04 – 23.07.2023
dzień otwarcia: 29.04.2023, godz. 12-20

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
kuratorzy: Wojciech Szymański, Joanna Warsza
producenci wystawy w Zachęcie: Dominika Kaszewska, Michał Kubiak
realizacja wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji: Ewa Mielczarek, Joanna Waśko (biuro Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji)
współpraca przy produkcji prac: Halina Bednarz, Małgorzata Brońska, Stanisława Mirga
montaż: Ferwor


Przeczytaj też:

Wydarzenia w weekend – klik
Reklama