Hajfa-Warszawa Silkscreen Design Jam

Hajfa-Warszawa Silkscreen Design Jam

Wystawa Hajfa Warszawa Silkscreen Design Jam, to owoc sito-typograficznej współpracy studentów warszawskiej School OF Form oraz WIZO Design Academy w Hajfie.

Młodzi twórcy z obu uczelni zaprojektowali serię eksperymentalnych plakatów w oparciu o typograficzny projekt „Chaim&Aviva” zainicjowany przez absolwentkę School of Form – Zofię Janinę Borysewicz. Studenci z Warszawy starali się uchwycić wyjątkowy charakter Hajfy, natomiast studenci izraelscy wizualizowali swoje osobiste wrażenia z Warszawy. Powstałe plakaty stały się pretekstem do stworzenia sitodrukarskiego jam session, podczas której poszczególne projekty zostały ze sobą zremiksowane, tworząc bezkompromisową serię kilkudziesięciu ręcznie drukowanych techniką sitodruku typograficznych plakatów. Cały proces obfitował w moc nowych doświadczeń, słońca, mierzenia się z różnicami kulturowymi i przede wszystkim współpracy.

Kwiaciarnia Grafiki
wernix g. 19
ul. Smulikowskiego 6/8
Warszawa
Wystawę można oglądać do 20 października, po wcześniejszym umówieniu się.

FB-klik

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.

Haifa Warsaw Silkscreen Design Jam

The exhibition >> Haifa Warsaw Silkscreen Design Jam << is the fruit of a collaboration between students from the WIZO Design Academy in Haifa nad School of Form, SWPS University from Warsaw.
Students from both universities designed a series of experimental posters based on the “Chaim&Aviva” typographic project initiated by a graduate of the School of Form – Zofia Janina Borysewicz. Students from Warsaw tried to capture Haifa’s unique character, while Israeli students visualized their personal impressions from Warsaw. The initial projects became a pretext to create a screen-printing jam session, where individual designs were remixed together resulting in an uncompromising series of several dozen hand-screen-printed typographic posters. The entire process was full of new experiences, sunshine, coping with cultural differences and, above all, cooperation.
Kwiaciarnia Grafiki
Opening H19
Smulikowskiego 6/8 Str.
Warsaw
exhibition until October 20, by appointment.
Co-founded by the Erasmus+ Programme
with the support of the Adam Mickiewicz Institute.

Przeczytaj też:

Wydarzenia w Warszawie weekend – klik
Reklama