Zwiedzanie Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Zwiedzanie Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya.

Zapraszamy na zwiedzanie zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody ,,Filtry w Warszawie”. Zwiedzanie będzie odbywało się w dwóch grupach po 25 osób.

9.00-10.30 – I grupa

10-11.30 – II grupa

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie jest obiektem o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jest także unikatem w skali Europy ze względu na doskonały stan zachowania i użytkowanie zgodne z pierwotnym przeznaczeniem. Stanowi nie tylko wybitny zabytek techniki świadczący o wysokim poziomie nowatorskiej myśli technicznej inżynierów, ale także dzieło o szczególnych wartościach artystycznych i historycznych, znajdujące poczesne miejsce w krajobrazie kulturowym oraz panoramie stolicy. Rozwiązania technologiczne i architektoniczne zabudowań Stacji Filtrów, interesująca kompozycja przestrzenna, a przede wszystkim trwałość substancji, zachowanie funkcji oraz perspektywiczny charakter tej realizacji świadczą o jej fenomenie i najwyższych wartościach zabytkowych. Powstanie Stacji Filtrów należy przypisać inicjatywie i niezłomnej postawie prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza, który 20 maja 1876 r. doprowadził do podpisania umowy na projekt wodociągu i kanalizacji dla miasta Warszawy z Williamem Lindleyem – jednym z najwybitniejszych inżynierów od urządzeń wodno-kanalizacyjnych, mającym na swym koncie podobne projekty w całej Europie (w Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Pradze i Moskwie). Gotowy projekt po dwóch latach złożony został w Magistracie, a 11 lipca 1881 r. umowę ostateczną na pierwszą serię robót podpisał z miastem syn twórcy, William Heerlen Lindley, który stał się też autorem projektów szczegółowych i kierownikiem robót. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya uznany został za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 stycznia 2012 roku.

Stacja jest pracującym zakładem wodociągowym, dlatego warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem (dzieci i młodzież – legitymacji szkolnej). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu tylko pod opieką dorosłych.  Prosimy o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie www.rejestracja.zabytek.pl

Formularz będzie aktywny od dnia 20 sierpnia 2019 r. od godziny 10.00.

źródło: https://edd.nid.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.