Wystawa: Spółdzielnia ORNO. Biżuteria

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Wystawa: Spółdzielnia ORNO. Biżuteria.

Biżuteria i wyroby artystyczne, pamiątki i zdjęcia, opakowania i ulotki reklamowe – „Spółdzielnia ORNO. Biżuteria” to wystawa monograficzna poświęcona znanej warszawskiej wytwórni metaloplastycznej, działającej w latach 1949–2003.

Ozdoby ze znakiem ORNO były łatwo rozpoznawalne i cieszyły się zasłużoną renomą. Spółdzielnia była także jedyną spośród wytwórni zrzeszonych w Cepelii (Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego), która od początku konsekwentnie realizowała wizję artysty-rzemieślnika, zarazem projektanta i twórcy wyrobu.

Wystawa jest przewodnikiem po specyficznym stylu ORNO i tłumaczy jego źródła. To także opowieść o duchu kooperatyzmu i wspólnoty, który panował w wytwórni. Ponad 1600 eksponatów składają się na barwny i wielowątkowy obraz historii spółdzielni. Wystawa jest pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku ORNO, akcentującą jej znaczenie dla polskiej sztuki użytkowej II połowy XX wieku.

Cykl wykładów i spotkań:

17 maja – 18 sierpnia 2019 roku
Siedziba główna Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28–42

Bilety:

  • normalny 10 zł
  • ulgowy 7 zł 

Na wystawie znajdują się obiekty wypożyczone z Muzeum w Gliwicach.


Jewellery and art objects, souvenirs and photos, packaging and advertising leaflets – „The ORNO Cooperative. Jewellery” is a monographic exhibition devoted to the renowned art metalwork cooperative which operated in Warsaw in the years 1949–2003.

Accessories bearing the ORNO stamp were easily recognisable and enjoyed a deserved renown. The cooperative was the only associated in the Cepelia (Central Agency of Folk and Artistic Industry) which from the very beginning consistently promoted the idea of an artist-artisan, products’ designer and manufacturer in one.

The exhibition serves as a guide to the ORNO style and to the company’s origins. It is also a story about the spirit of community which prevailed in the cooperative. Over 1,600 displayed items make up a colourful and multi-layered tale of ORNO’s history. The exhibition is the first comprehensive presentation of the cooperative’s output, highlighting its prominence in the field of Polish applied art of the second half of the twentieth century.

17 May – 18 August 2019
the main seat of the Museum of Warsaw
Rynek Starego Miasta 28–42

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.