Warszawianko, warszawiaku – segreguj odpady właściwie! Jak segregować odpady?

Warszawianko, warszawiaku – segreguj właściwie! Jak segregować odpady.

Od nowego roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów. Właśnie rusza kampania w nowym formacie komunikacyjnym, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie.

Liczby pokazują, że jest problem świadomości segregacji odpadów, bo 80% tych, które są odbierane w Warszawie to odpady zmieszane, stąd ogromne znaczenie edukacji w tym zakresie. Nowy system odbioru odpadów, który będzie w Warszawie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku jest wymagający. – Zaczynamy edukację do nowego systemu, liczymy na wsparcie i otwartość mieszkańców. Uczmy się odpowiedzialnych zachowań, w tym właściwej segregacji odpadów, dzięki której odzyskujemy cenne surowce. Zachęcam do ograniczenia do minimum wykorzystywanych w gospodarstwach domowych opakowań i rozważnej konsumpcji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy i dodaje – Od początku nowego roku chcemy zaproponować warszawiakom elastyczne rozwiązanie, które pozwoli na stopniowe poznanie nowych zasad segregacji.

Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów
Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w życiu system 5-frakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni, jego wprowadzenie będzie monitorowane.

5-frakcyjny system odbioru odpadów – konsultacje społeczne, spotkania
Przypomnijmy, mieszkańcy o zmianach w regulaminie odbioru odpadów informowani byli od dwóch lat. Swoje uwagi i sugestie co do zmian w regulaminie mogli zgłaszać na spotkaniach informacyjnych, podczas konsultacji społecznych jesienią 2017 r. W sierpniu 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas rozmów dotyczących planowanych zmian były zbierane uwagi i spostrzeżenia. Wszytko po to, aby jak najlepiej przygotować miasto i warszawianki i warszawiaków do wprowadzanych stopniowo od stycznia przyszłego roku nowych zasad segregacji odpadów.

Start kampanii informacyjnej
Pierwsza odsłona kampanii pokazuje odpady zamieszane trafiające do jednego kosza. Prezentujemy je w wyrazistej stylistyce. Na plakatach widzimy martwą naturę z odpadów, ale wkrótce zobaczymy, jak sprawnie i racjonalnie należy je segregować.

Każdy z nas stanął przed dylematem, jak poprawnie segregować odpady. Często nie wiemy, do którego pojemnika powinniśmy wyrzucić konkretne śmieci. Do jakiej grupy je zaliczyć. Mamy nadzieję, że nasza kampania, która będzie trwała do końca marca, pomoże warszawiankom i warszawiakom i ułatwi im rozróżnianie poszczególnych frakcji – mówi Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta. – Pierwsza odsłona kampanii ma wprowadzić mieszkańców w estetykę kreacji i przebić się z nowym formatem przez natłok informacji, jakimi jesteśmy bombardowani. Zdecydowaliśmy się na kampanię, która będzie się wyróżniała w całym pejzażu komunikatów i informacji, którymi jesteśmy otaczani – dodaje dyrektor.

Poza widoczną na zdjęciu kompozycją, na plakacie znajduje się adres strony www.czysta.um.warszawa.pl, gdzie warszawianki i warszawiacy znajdą informacje dotyczące zagadnień z obszaru czystości stolicy i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kolejnymi elementami widocznym na plakacie jest numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i pozyskiwać informacje.

Kampania pojawi się w różnych formatach, nie tylko w outdoorze i prasie lokalnej, będzie także wykorzystywana w komunikacji na profilach społecznościowych miasta. Warszawiacy zobaczą ją również na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej na stacji Świętokrzyska. Za koncepcje i kreacje odpowiada Aleksandra Jasionowska z Biura Marketingu Miasta m.st. Warszawy.  

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo
Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników – jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:
•  papier,
•  szkło,
•  metale i tworzywa sztuczne,
•  bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
•  odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
•  dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
• do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”;
• do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”;
• dla opakowań ze szkła – kolor zielony, napis „szkło”;
• dla bioodpadów z gospodarstw domowych – kolor brązowy, napis „bio”;
• dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk – kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”;
• dla odpadów zielonych – kolor szary, napis „odpady zielone”;
• dla odpadów zmieszanych – kolor czarny, napis „odpady zmieszane”;
• do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):
zabudowa jednorodzinna:
•  papier – co cztery tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
•  bio – co tydzień,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
•  odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

zabudowa wielolokalowa:
•    papier – co dwa tygodnie,
•    metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
•    szkło – co cztery tygodnie,
•    odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
•    bio – co tydzień,
•    odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
•    odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:
•  papier – co cztery tygodnie,
•  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
•  szkło – co cztery tygodnie,
•  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
•  bio – co tydzień,
•  bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
•  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
•  odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które miały na celu poinformowanie mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii od warszawianek i warszawiaków, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, były również ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne. Dodatkowo, można było porozmawiać na temat nowego regulaminu na Targach Zero Waste. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:
• wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
• dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów;
• obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące);
• możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl  mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza. Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.