Warszawa ogranicza wydatki na marketing

Warszawa ogranicza wydatki na marketing

W związku z epidemią koronawirusa i zmianami w finansach miasta w 2020 r., ograniczamy również wydatki planowane na działania informacyjne i komunikację społeczną.

W budżecie miasta znajdują się środki na edukację, komunikację miejską, inwestycje, ale również na działania informacyjne i prowadzenie dialogu z mieszkańcami. To m.in. w ramach konsultacji społecznych pytamy warszawiaków o ich potrzeby, aby stolica zmieniała się na lepsze.

Budżet Biura Marketingu Miasta miał wynosić w 2020 r. 26 mln zł, ale został okrojony do 21 mln zł. Z kolei Centrum Komunikacji Społecznej z planowanych 14,3 mln zł otrzyma 11,3 mln zł. Łącznie ograniczenia w budżecie tych biur wyniosły 8 mln zł.

W strukturze miasta znajduje się Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), którego budżet na 2020 rok wynosi 11,3 mln zł. W ramach tych funduszy znajdują się:

– rezerwa na realizację pomysłów mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,

– środki na rozwój sieci Miejsc Aktywności Lokalnej,

– budżet na działania, związane z różnorodnością i równym traktowaniem oraz edukacją samorządową i żywieniową dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy Warszawy znają działalność CKS także w związku z budżetem obywatelskim – biuro odpowiada za koordynację w skali całego miasta procesu naboru, oceny i głosowania nad zgłaszanymi przez mieszkańców projektami. To w CKS rozwijany jest również program Karta warszawiaka i Karta młodego warszawiaka, z których korzysta kilkaset tysięcy mieszkańców stolicy. Biuro odpowiada także za rozwój wolontariatu w miejskich instytucjach i wspieranie tej formy zaangażowania społecznego na terenie całej Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Do zadań CKS należy m.in. wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności na rzecz mieszkańców. W tym celu pod auspicjami CKS działa Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które organizuje setki darmowych szkoleń, seminariów, konsultacji i porad prawnych dla NGO oraz prowadzi portal internetowy warszawa.ngo.pl. Miasto przeznacza również dotacje na rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych, niezbędny sprzęt dla NGO i organizuje Nagrodę S3KTOR, czyli konkurs na najlepszą inicjatywą pozarządową.

W Warszawie jest zarejestrowanych blisko 13 tysięcy NGO, które najczęściej działają na rzecz najbliższego sąsiedztwa, zajmują się edukacją i wychowaniem, a swoją ofertę kierują do dzieci i młodzieży. Organizacje pozarządowe są dla miasta kluczowym partnerem w realizacji wielu zadań publicznych: organizują działania kulturalne, sportowe i edukacyjne, ale również prowadzą domy dziennego pobytu i ośrodki dla osób dotkniętych problemem bezdomności.

Centrum Wielokulturowe i konsultacje społeczne

CKS finansuje działanie Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze – otwartego dla wszystkich mieszkańców miejsca, gdzie swoje działania prowadzą organizacje zrzeszające i działające na rzecz migrantów, organizowane są debaty, wystawy i lekcje, dotyczące wielokulturowości. W Centrum mieszkający w Warszawie cudzoziemcy mogą uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych działań CKS jest wspieranie miasta w konsultacjach społecznych. Co roku biuro samodzielnie organizuje lub pomaga innych jednostkom i dzielnicom w organizacji kilkudziesięciu procesów konsultacyjnych, w ramach których mieszkańcy Warszawy mogą wyrazić swoją opinię na temat planowanych w mieście działań – podczas spotkań, warsztatów i z użyciem różnych narzędzi internetowych.

CKS koordynuje również współpracę naukową miasta i uczelni wyższych oraz uczestniczy w pracach zespołu, przyznającego nagrody za najlepsze prace dyplomowe o Warszawie.

Działania Centrum Komunikacji Społecznej w dobie epidemii

Obecnie CKS we współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami nadzoruje system „Warszawa Wspiera”, adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji. Zespoły dzielnicowe, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy, docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, aby zrobić zakupy żywności, leków, środków higienicznych. Analogiczna pomoc w ramach systemu „Warszawa wspiera” dotyczy również osób, przebywających na kwarantannie.

Centrum Komunikacji Społecznej odpowiada także za kampanię „Pomoc sąsiedzka”. Jej celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, zwłaszcza seniorów, którzy w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych. Przygotowane w CKS materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Czym zajmuje się Biuro Marketingu Miasta?

Do zadań Biura Marketingu Miasta (BMM), z budżetem na 2020 rok w wysokości 21 mln zł, należy prowadzenie polityki informacyjnej i promocyjnej Warszawy, koordynacja i nadzór nad badaniami dla urzędu, organizacja imprez i wydarzeń miejskich. Także przygotowanie i realizacja oraz zlecanie analiz, które dotyczą działań Warszawy w różnych obszarach i mają na celu obrazowanie stanu społeczności lokalnej, aby wspomagać realizację różnorodnych zadań miasta. Jednym z najważniejszych badań przeprowadzanych cyklicznie jest „Barometr Warszawski”, który jest ważnym źródłem danych o mieście, warszawiakach i nastrojach społecznych.

Prowadzenie serwisów internetowych oraz profili społecznościowych miasta zapewnia mieszkańcom dostęp do bieżących informacji o Warszawie, najważniejszych wydarzeniach, np. rekrutacji do szkół i przedszkoli, gospodarce odpadami, inwestycjach, transporcie publicznym, działalności placówek medycznych, ośrodków kultury, sportu. Biuro odpowiada za organizację wydarzeń z udziałem prezydenta m.st. Warszawy, utrzymywanie kontaktów z mediami oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.

BMM koordynuje również działania informacyjne prowadzone przez inne miejskie biura i jednostki oraz odpowiada za spójny przekaz. Przykładem tych działań są kampanie na różnych nośnikach reklamowych i w mediach, dotyczące wieczystego użytkowania, prawidłowej segregacji odpadów, dofinansowania na wymianę starych pieców, darmowych miejsc w żłobkach.

Do zadań biura należy także nadzór nad wykorzystywaniem herbu, który jest znakiem zastrzeżonym oraz nadzór nad prawidłowym użyciem znaku promocyjnego i barw miasta.
BMM odpowiada za budowanie marki Warszawa i promocję miasta, by były spójne ze strategią Warszawa2030.

źródło: UM Warszawa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.