No Image

Dolabella. Wenecki malarz Wazów

9 września 2020 Warsawnow 0

     To pierwsza wystawa poświęcona twórczości Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich królów z dynastii Wazów.Jej celem jest przypomnienie postaci malarza, niedocenianego i dziś zapomnianego. Pracom Dolabelli […]