Podręczniki szkolne – dlaczego przydają się na każdym etapie nauczania

Podręczniki szkolne

Podręczniki szkolne to książki, które przeznaczone są dla ucznia bądź nauczyciela. Zawarty jest w nich materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstu, wykresów, schematów bądź ilustracji.

Czym są podręczniki szkolne i jakie pełnią funkcje?

Podręczniki przygotowywane na bazie wyznaczonego programu nauczania, a ich autorzy są specjalistami w konkretnych dziedzinach. Ministerstwo Edukacji ma za zadanie zapoznać się z oferowanymi książkami i zatwierdzić je lub odrzucić. W ten sposób nauczyciele w szkołach mają możliwość wyboru odpowiadających im podręczników, z których będą nauczać.

Podręczniki szkolne mają określone cele i powinny spełniać następujące funkcje:

 

  • informacyjną – pomagają w poznawaniu świata;
  • samokształceniową – zachęcają uczniów do kontynuowania nauki;
  • transformacyjną – pokazują możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę;
  • badawczą – pobudzają do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Można również powiedzieć, że podręczniki szkolne pełnią funkcje ćwiczeniowe, informacyjne oraz motywacyjne.

Mówiąc o książkach szkolnych mamy na myśli podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, atlasy, elementarze, a także lektury szkolne. Wszystkie te materiały mają na celu pomóc uczniom w przyswojeniu informacji i przygotować je do egzaminów, a także wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.

Dlaczego warto korzystać z podręczników szkolnych?

 Podręczniki towarzyszą nam na każdym etapie nauczania. Pierwsze książeczki edukacyjne pojawiają się już w przedszkolu, gdzie najmłodsi uczą się poprzez zabawę, zdobywają fundamenty, które pomogą im w późniejszych latach. Podręczniki są obowiązkowe również w szkole podstawowej, liceum i technikum, szkołach zawodowych. Stanowią także nieodzowny element studiów i kształcenia w szkołach językowych.

 Chociaż rozmowy o tym, że podręczniki szkolne są przestarzałą formą nauki i powinno się z nich zrezygnować trwają od lat, to wciąż są niezastąpione. Dlaczego warto korzystać z podręczników?

 Nauczyciele bazują na podręcznikach, z których uczniowie korzystają. Opierają się na dobrze dobranych przykładach, reprezentujących konkretne zagadnienia. Książki w sposób przejrzysty i uporządkowany przedstawiają wybrany materiał nauczania. Nauczyciel może poprzeć omawiany temat na określonych przykładach, co pomoże uczniom zrozumieć problem.

 Główną zaletą podręczników szkolnych jest to, że dzieci mogą samodzielnie przygotowywać się do kolejnych lekcji oraz powtórzyć wymagany materiał przez sprawdzianem lub egzaminem końcowym. W ten sposób uczniowie są w stanie usystematyzować nabytą wiedzę, aby następnie wykorzystać ją w praktyce. Uczy się również samodzielnej pracy i umiejętności wyszukiwania informacji. Jeżeli dziecka nie było w szkole, ma możliwość zapoznać się z omawianym materiałem i nie przysparza sobie niepożądanych zaległości.

 Podręczniki szkolne pomagają uczniom rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dziecko musi zapoznać się z prezentowaną treścią i wyciągnąć z niej wnioski. Książki zostały zaprojektowane przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy najlepiej wiedzą jakie informacje przydadzą się podczas nauki i redagując podręcznik starają się zapełnić go jak najważniejszymi materiałami, wzbogacając go o przydatne infografiki, wykresy i ilustracje.

 Warto jednak pamiętać, że podręczniki szkolne pełnią nie tylko funkcje informacyjne, ale również motywacyjne. Zachęcają uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania interesujących faktów również w dodatkowych źródłach, takich jak lektury ponadprogramowe, filmy edukacyjne czy specjalistyczne książki. Podręczniki tworzą podstawowe ramy przydatne do zrozumienia tematu, ale zawsze można poszerzać swoje horyzonty korzystając ze współczesnych technologii i możliwości.

/artykuł sponsorowanyy/