Music with No Borders – Muzyka Bez Granic

Music with No Borders – Muzyka Bez Granic.

Reklama
Reklama

13 i 14 lipca 2019 roku w Muzeum Warszawskiej Pragi porozmawiamy o muzyce jako o narzędziu do wprowadzania społecznej zmiany. Zaproszeni goście z całego świata zaprezentują już funkcjonujące programy, w których świadomie wykorzystują wspólne granie i śpiewanie do przekraczania granic rasowych, etnicznych, cywilizacyjnych. Poszukamy dobrej definicji problemów dla naszej lokalnej, warszawskiej sytuacji oraz wsłuchamy się w głosy młodych muzyków z całego świata, którzy chcą dołączyć się do dyskusji o społecznej roli muzyki.

Projekt organizowany przez JM Poland powstał dzięki wsparciu finansowemu sieci JM International oraz dzięki stypendium Projects for Peace.
Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.
Partnerami wydarzenia są Szybka Kolej Miejska i British Council.

PROGRAM

Reklama
Reklama

SOBOTA, 13 lipca 2019

10:30 | Wprowadzenie: Richard Berkeley (Wielka Brytania/Polska)
Oficjalne otwarcie wydarzenia oraz nakreślenie tematów, które zostaną poruszone podczas jego trwania.

10:45 | Prezentacja rezultatów warsztatu MUZYKA JAKO JĘZYK prowadzonego przez Filipe Sousa (Portugalia/Wielka Brytania)
Artyści – uczestnicy warsztatów, podczas których muzyka była jedynym narzędziem komunikacji, zaprezentują wyniki wspólnej pracy, włączając uczestników wydarzenia do wspólnego tworzenia bez słów.

Reklama
Reklama

11:05 | HOLDING THE NOTE: wojna, strach, empatia i muzyka – Laura Hassler (Musicians Without Borders, USA/Holandia)
Założycielka i dyrektorka organizacji Musicians Without Borders opowie o pokojowych działaniach fundacji, prowadzonych na całym świecie.

12:00 | SZKOŁA NA BLIZNY – br. Benedykt Pączka (African Music School, Polska) Polski kapucyn, misjonarz pracujący w ogarniętej wojną Republice Środkowej Afryki opowie o swoich doświadczeniach w tworzeniu pierwszej szkoły muzycznej dla dzieci w tym kraju.

(przerwa)

13:50 | UNIWERSALNA SIŁA MUZYKI – wykład Orit Wolf (Izrael)
Wykład z elementami prezentacji muzycznej, poprowadzony przez pianistkę i prelegentkę platformy TED, którego tematem będzie muzyka jako uniwersalny język.

Reklama
Reklama

14:40 | Panel dyskusyjny W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA POPRZEZ MUZYKĘ – Laura Hassler, Orit Wolf, br. Benedykt Pączka, prowadzenie panelu: Michael Christensen (JMI, Dania)
Dyskusja wokół tematów poruszanych we wcześniejszych wykładach i prezentacjach. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę muzyki w budowaniu porozumienia między narodami i zapobieganiu konfliktom.

15:30 | Panel dyskusyjny CZY WARSZAWA GRA SPOŁECZNIE? – Anna Michalak-Pawłowska (Warszawski Program Edukacji Kulturalnej), Julia Dmeńska (FabLab Pobite Gary! Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”), Katarzyna Konciak (Orkiestra Społeczna), Dariusz Paczkowski (Fundacja Klamra), Paweł Kos-Nowicki (Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki), prowadzenie panelu: Wojciech Walczak (JM Poland)
Osoby na co dzień związane z działaniami na rzecz mieszkańców Warszawy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobów wykorzystywania muzyki w lokalnych działaniach społecznych.

(przerwa)

18:30 | Koncert WSPÓŁBRZMIENIA
Koncert będący efektem współpracy zespołu wokalnego Emotivo oraz Kapeli Niwińskich.

19:30 | Jam Session NEW WAYS IN CLASSICAL MUSIC
Muzycy z programu enCORE wraz z członkami zespołu Bastarda spotkają się na jednej scenie, by podczas wspólnego improwizowania odkrywać swoje podobieństwa i różnice, przekraczając jednocześnie granice tradycyjnej prezentacji muzycznej.

Reklama
Reklama

NIEDZIELA, 14 lipca 2019

9:45 | PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – głos uczestników enCORE
Członkowie sieci enCORE podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze współpracą międzynarodową i międzykulturową w realizowanych przez siebie projektach artystycznych.

11:00 | JAK ŻYĆ RAZEM? – Alexander Pennington (RPA)
Politolog i badacz omówi problem współpracy międzykulturowej na podstawie doświadczeń ojczystego kraju oraz przedstawi idee Frantza Fanona – postaci, która odegrała ważną rolę w historii RPA.

Reklama
Reklama

11:45 | Q&A i panel dyskusyjny NASZA ROLA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE – Laura Hassler, Alexander Pennington, Otto de Jong (Holandia), prowadzenie panelu: Richard Berkeley
Uczestnicy wydarzenia zostaną zaproszeni do czynnego udziału w dyskusji poprowadzonej przez panelistów wokół roli artystów w likwidowaniu barier i zbliżaniu kultur.

12:45 | DROGA NAPRZÓD – Richard Berkeley
Podsumowanie wydarzenia i przedstawienie wniosków wyciągniętych z dyskusji.

(przerwa 45 min)

Reklama
Reklama

14:00 | Koncert ORKIESTRA – MIĘDZYNARODOWY ORGANIZM
Międzynarodowa orkiestra składająca się z członków enCORE, Kameralnej N-Harmonii oraz studentów Royal Academy of Music wykona specjalnie przygotowany repertuar. Głównym punktem koncertu będzie premiera utworu skomponowanego wspólnie przez muzyków różnych narodowości specjalnie z okazji wydarzenia Music with No Borders.

Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa

Link do rejestracji:
https://forms.gle/cyG775qjRxrnnPUt6

Szczegółowe informacje:
https://jmpoland.pl/encore

Reklama
Reklama

FB-klik


EnCORE – Music with No Borders is open to those who are open-minded, who want to experience musical internationalism & explore the topic of diversity. Join us on a mission to break boundaries by collaborating globally and building an understanding and appreciation for our cultural differences.

The activities hosted during the event aims to provide an experience of internationalism. Moreover, you will be able to discuss the worrying tendencies in the world today, such as radical nationalism and xenophobia, conceptualising solutions of cross-cultural collaboration.

Reklama
Reklama

Music with No Borders will take place 13-14 July 2019 in Warsaw. The programs in our event are empowered by the universal language – music. Across these two days, concerts and musical workshops will be complemented by inspiring lectures and discussion panels on diversity, intercultural collaboration and conflict prevention. To facilitate these programs, we have invited charismatic speakers and talented musicians from many different countries. They will share their experience and partake in discussion panels, foster mutual understanding and generate connectivity with our participants.

SATURDAY, 13 July

10:30 | Introduction: Richard Berkeley (United Kingdom/Poland)
Opening and introduction of the key themes of this event and the main topics to be discussed.

Reklama
Reklama

10:45 | Results of the workshop MUSIC AS LANGUAGE – Filipe Sousa (Portugal/United Kingdom)
Musicians who participated in workshops focusing on communication through music rather than the spoken word present the results of their work

11:05 | HOLDING THE NOTE: War, Fear, Empathy and Music – Laura Hassler (Musicians Without Borders, USA/Nederlands)
Founder and Director of ‘Musicians Without Borders’ will talk about her foundation’s peace-building initiatives all over the world.

12:00 | A SCHOOL THAT HEALS SCARS – fr. Benedykt Pączka (African Music School, Poland)
A Polish missionary working in The Central African Republic will share his experiences of establishing the first music school for children in that country.

Reklama
Reklama

(break 50 min)

13:50 | UNIVERSAL POWER O MUSIC – concert lecture by Orit Wolf (Israel)
A concert lecture by the renowned pianist and TED speaker, Orit Wolf, on the communicative power of music.

14:40 | Discussion panel FINDING WAYS OF BUILDING MUTUAL UNDERSTANDING THROUGH MUSIC – Laura Hessler, Orit Wolf, Benedykt Pączka, Michael Christensen (JMI, Denmark)
Speakers from a variety of backgrounds share their insights (or views, or thoughts) on themes already discussed and explore the role of music in creating a common language of peace between peoples of different nations and cultures.

Reklama
Reklama

15:30 | Discussion panel HOW WARSAW USES MUSIC FOR SOCIAL PURPOSES? – Anna Michalak-Pawłowska (Warsaw Cultural Education Program), Julia Dmeńska (Family Support Center), Katarzyna Konciak (The Social Orchestra), Dariusz Paczkowski (Klamra Foundation), Paweł Kos-Nowicki (Social Dialogue Committee for Music), hosted by Wojciech Walczak (JM Poland).
A group of contributors, all working for Warsaw residents, share their thoughts on how music could enhance social wellbeing at a local level.

(break 2h)

18:30 | Concert HARMONY
A joint concert featuring the Polish music ensembles ‘Emotivo’ and ‘Kapela Niwinskich’ who will perform together to communicate the ‘Music with No Borders’ message through vocal pieces sung in different languages.

19:30 | Jam Session NEW WAYS IN CLASSICAL MUSIC
enCORE members together with the members of Bastarda group will improvise together, crossing cultural borders and pushing the boundaries of conventional performance.

SUNDAY, 14 July

9:45 | EXPERIENCE SHARING PLATFORM – the voice of enCORE
Drawing on their own musical activities, enCORE members will share their experiences of internationalism, multiculturalism.

11:00 | HOW TO LIVE TOGETHER? – Alexander Pennington (South Africa)
Alexander Pennington, political commentator and researcher in psychology will explore why it is so difficult for people to live together in harmony, basing his talk on the ideas of the psychiatrist and influential political philosopher Frantz Fanon and on his own experiences in his South African homeland.

11:45 | Q&A i Discussion Panel OUR ROLE IN PEACEBUILDING – Laura Hassler, Alexander Pennington, Otto de Jong (Netherlands), Richard Berkeley
An interactive session between the panel and audience to explore the role of musicians in breaking down barriers and promoting understanding between different cultures

12:45 | THE WAY FORWARD – Richard Berkeley
The closing speech of our event which will summarize the topics covered and the conclusions drawn from our joint discussions.

(break 45 min)

14:00 | Concert THE ORCHESTRA – AN INTERNATIONAL ORGANISM
Performed by a truly international orchestra of musicians from enCORE, the N-Harmonia string orchestra and students from the Royal Academy of Music. They will play a varied programme of which the highlight will be a new work, jointly composed for the occasion by three composers from different countries.

Registration form:
https://forms.gle/cyG775qjRxrnnPUt6

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.