Jest zgoda konserwatora dla inwestycji Roma Tower

roma tower

Zakończyła się procedura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w której odmówiono wpisania terenu pod inwestycję Roma Tower, jako otoczenia zabytków. To kolejny krok, który przybliża realizację projektu 170 metrowego wieżowca do celu.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję kończącą blisko 2-letnie postępowanie w sprawie ochrony otoczenia zabytków położonych na działce parafii św. Barbary. Dotyczyło ono terenu inwestycyjnego spółki PW, planującej na nieruchomości realizację budynku wysokościowego Roma Tower. Konserwator w decyzji tej odmówił wpisu otoczenia zabytku, potwierdzając tym samym swoje wcześniejsze rozstrzygnięcia wydane na etapie uzgadniania planu miejscowego.

Konserwator podkreślił w uzasadnieniu decyzji, że „Na gruncie administracyjnym MWKZ związany jest wydanymi wcześniej uzgodnieniami wyrażonymi pismem z dn. 5.05.2017 r. Funkcja i przeznaczenie działek będących przedmiotem niniejszego postępowania zdefiniowana została aktem prawa miejscowego. Celem niniejszego rozstrzygnięcia administracyjnego nie może być powtórna analiza kryteriów dopuszczenia zabudowy wysokościowej na przedmiotowym terenie. Rozstrzygnięcie takie obarczone byłoby istotną wadą prawną jako unieważniające ustalenia prawa miejscowego, które uprzednio zyskały aprobatę tut. organu w prawidłowo przeprowadzonej procedurze uzgodnienia MPZP.”

Konserwator zauważył też, że „Wszystkie historyczne obiekty parafialne wraz z terenem oraz plebanią zostały objęte kompleksową ochroną konserwatorką za aprobatą Parafii Św. Barbary, która wypełnia wszelkie wymogi odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego.”

W podsumowaniu Konserwator potwierdził, że „ochrona zabytkowego kościoła wraz z otaczającymi elementami, jak dowiedziono w niniejszym orzeczeniu, jest obecnie zapewniona w stopniu wystarczającym, a wystąpienie obydwu przesłanek wpisu otoczenia zabytku do rejestru, wynikających z art. 3 ust 15 ww. ustawy, nie zostało udowodnione”.

Decyzja oznacza brak konserwatorskich ograniczeń dla realizacji inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Roma Tower to projekt 170 metrowego wieżowca, który ma stanąć w sąsiedztwie hotelu Marriott w Warszawie. Właścicielem projektu jest spółka PW sp. z o.o. s.k., której udziałowcami są: BBI Development S.A. oraz Fundacja Pro Bonum. 

/materiały prasowe/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.