Jakie cechy mają dane VHR?

Jakie cechy mają dane VHR

Analiza zdjęć satelitarnych pozwala pozyskiwać cenne informacje, wykorzystywane w wielu branżach, do najróżniejszych celów. Jak charakteryzuje się i opisuje takie obrazy? Omawiamy, jakie cechy mają dane VHR!

Jak charakteryzuje się dane VHR?

Przy charakterystyce danych satelitarnych najważniejsze są trzy główne parametry:

  • rozdzielczość przestrzenna – określa wielkość piksela obrazu (im jest większa, tym obraz jest dokładniejszy i pozwala dostrzec mniejsze obiekty i więcej szczegółów);
  • rozdzielczość czasowa – minimalny czas, w jakim satelita jest w stanie dwukrotnie zobrazować dany obszar (im jest wyższa, tym częściej można otrzymywać dane);
  • rozdzielczość spektralna – liczba zakresów widma elektromagnetycznego, w jakich satelita rejestruje promieniowanie (im jest większa, tym dane są bogatsze w informacje i pozwalają łatwiej określić rodzaj zarejestrowanych obiektów).

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod klasyfikacji cyfrowej (opierającej się na pikselach), „obiektowe” podejście do analizy obrazów umożliwia rozszerzenie zbioru cech wyróżniających obiekty o m.in. teksturę, wielkość, kształt czy ułożenie. Obiektowe podejście jest też skuteczniejsze w przypadku niektórych utrudnień występujących przy tradycyjnych metodach klasyfikacji, wynikających z wysokiej heterogeniczności wyróżnialnych powierzchni oraz tzw. statystycznego szumu. Informacje pozyskane w ramach takiej analizy są bliższe rzeczywistości.

Jakie są cechy danych VHR?

Dane bardzo wysokiej rozdzielczości (ang. Very High Resolution, VHR):

  • posiadają rozdzielczość przestrzenną powyżej 5 metrów (obserwuje się tendencję schodzenia poniżej 1 metra);
  • są wykonywane w kilku zakresach spektralnych promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni.

Dane satelitarne są udostępniane jako tzw. produkty, czyli efekt ustandaryzowanego przetworzenia surowych danych. Z tego względu można je rozróżniać na podstawie poziomu przetworzenia:

  • produkty niskiego rzędu (low levels) – nieinterpretowane wyniki pomiaru promieniowania, na podstawie których tworzy się kompozycje barwne (zdjęcia);
  • produkty wyższego rzędu (high levels) – interpretowane wyniki pomiaru promieniowania, w formie np. mapy (pokrycia terenu, zachmurzenia, powodzi, pożaru itp.).

Obraz satelitarny zazwyczaj nazywa się sceną. Wielkość obszaru obejmowanego przez obraz jest powiązany ze specyfikacją techniczną sensora zamontowanego w satelicie. Dla przykładu, sceny rejestrowane przez sprzęt Landsat mają wymiary 185 × 185 km. Dane publikuje się jako indywidualne sceny albo mozaiki, czyli połączenie kilku scen w obraz.

Skąd pozyskuje się zdjęcia VHR?

Pozyskiwaniem danych VHR zajmują się głównie firmy komercyjne, czyli dostawcy. Oferują swoim klientom produkty niskich poziomów – nieinterpretowane obrazy, które można następnie poddać odpowiedniej analizie.

Jednym z liderów na rynku jest CloudFerro, współpracujące z takimi organizacjami, jak m.in. Airbus, CG Satellite, KGS Space Technology i SI IMAGING SERVICES. Nie tylko pomaga zdobyć obrazy VHR, ale też dostarcza środowisko chmurowe potrzebne do przechowywania i analizy danych.

Więcej informacji o CloudFerro, wraz z pełną ofertą dostawcy, można znaleźć na stronie: https://cloudferro.com/.

/artykuł sponsporowany/

Reklama