Co z opłatą za wieczyste użytkowanie w 2019 roku?

Co z opłatą za wieczyste użytkowanie w 2019 roku?.

Ustawodawca nie rozwiązał problemu związanego z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie. Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej zapłatę i zaliczenie na poczet opłaty jednorazowej.

To kolejna poważna luka w ustawie. Przewidziano 12-miesięczny okres na wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie nie korygując jednocześnie terminu zapłaty opłaty rocznej. W efekcie czego powstał chaos a mieszkańcy są zdezorientowani. Ponieważ nie doczekaliśmy się rozwiązania ani jednoznacznej odpowiedzi, postanowiliśmy sami rozwiązać ten problem – mówi Robert Soszyński, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Z dniem 1 stycznia br., ponad 440 tys. warszawiaków zostało uwłaszczonych – byli użytkownikami wieczystymi, zostali właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.  Warszawiacy do końca roku – bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków – otrzymają zaświadczenia potwierdzające przekształcenie od urzędów dzielnic.

Niestety stan prawny wielu nieruchomości w stolicy jest skomplikowany, wiele działek ma charakter mieszany i znajdują się na nich nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Dokumentu w tym terminie nie otrzyma więc wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych. I to nawet jeśli złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia (które, zgodnie z ustawą zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy).

Zaświadczenia nie otrzymają też osoby, które wystąpiły o przekształcenie na podstawie ustawy z 2005 roku. 31 marca br. mija bowiem ustawowy termin złożenia oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania w starym trybie. Jeśli dokument nie wpłynie postępowanie się umarza a nieruchomość przekształca zgodnie z nowymi przepisami.

Co mają zrobić mieszkańcy?

Tymczasem 31 marca upływa termin wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – art. 71 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok”).

Wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych do 31 marca nie dowie się czy ich nieruchomość już uległa przekształceniu czy też nastąpi to w innym terminie, po wykonaniu dodatkowych czynności np. z dniem wyłączenia z księgi wieczystej gruntów niespełniających warunków.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymają zaświadczenia przed końcem marca mogą wnieść opłatę za rok 2019. Po wydaniu dokumentu wpłata zostanie przeksięgowana na poczet tzw. opłaty przekształceniowej. Taka procedura będzie obowiązywała we wszystkich dzielnicach – dodaje wiceprezydent.

Warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia będzie złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty. Nadpłaty powstałe po przeksięgowaniu opłaty będą zwracane, na wniosek mieszkańców, przez urzędy dzielnic. 

Stosowne wnioski zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic oraz będą dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

źródło: UM Warszwa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.