9 badań, które warto wykonać profilaktycznie

9 badań, które warto wykonać profilaktycznie

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o swoje zdrowie i regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Warto wiedzieć, jakie badania należy wykonać, aby w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i zapobiec poważnym chorobom. W niniejszym tekście omówimy dziewięć badań, które warto wykonać profilaktycznie, aby zadbać o swoje zdrowie.

Holter EKG

Zwykle standardowe badania profilaktyczne obejmują badania wykonywane z krwi lub moczu pacjenta. Faktycznie są one w stanie ujawnić nieprawidłowości pracy bardzo wielu narządów. Jeśli jednak zależy nam na zbadaniu mięśnia sercowego, to przeprowadzić trzeba badania mu dedykowane. Najbardziej miarodajnym jest Holter EKG. Holter EKG (elektrokardiografia) to badanie, które polega na rejestracji elektrycznych impulsów serca przez kilka godzin lub kilka dni. Badanie pozwala na zarejestrowanie rytmu serca i jego zaburzeń w czasie codziennych czynności pacjenta, a nie tylko podczas chwilowej diagnostyki w gabinecie lekarskim. Holter EKG wykorzystuje niewielką, przenośną aparaturę, która jest noszona przez pacjenta na szyi lub piersi. Impulsy serca są rejestrowane przez elektrody i przesyłane do rejestratora, który zapisuje dane. Badanie pozwala na wykrycie różnych zaburzeń rytmu serca, takich jak arytmie, tachykardie i bradykardie.

Morfologia krwi

Morfologia krwi to badanie laboratoryjne, które polega na określeniu składu krwinek i innych elementów krwi, takich jak białe krwinki, czerwone krwinki, płytki krwi i hemoglobina. Celem tego badania jest ocena stanu zdrowia pacjenta i wykrycie ewentualnych chorób. Morfologia krwi jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych i jest często wykonywana w ramach badań profilaktycznych lub w celu monitorowania przebiegu choroby. Morfologia krwi może wykryć szereg nieprawidłowości związanych z układem krwiotwórczym i krwiopływem, w tym:

 • Anemie – niedobór hemoglobiny lub ilość czerwonych krwinek jest poniżej normy
 • Leukopenie lub leukocytoza – niedobór lub nadmiar białych krwinek
 • Trombocytopenie lub trombocytoza – niedobór lub nadmiar płytek krwi
 • Choroby układu krwiotwórczego, takie jak białaczka czy szpiczak
 • Choroby układu immunologicznego, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zakażenia, takie jak grypa, zapalenie płuc lub infekcje grzybicze
 • Choroby serca, wątroby i nerek

Wyniki morfologii krwi są ważne dla diagnozy i monitorowania chorób, a także dla określenia skuteczności leczenia.

Badanie ogólne moczu

Badanie moczu to analiza laboratoryjna, która polega na ocenie fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych cech moczu. Celem tego badania jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i chorób, takich jak:

 • Choroby nerek, takie jak kamica nerkowa czy nefropatia
 • Choroby układu moczowego, takie jak zapalenie pęcherza
 • Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca
 • Choroby wątroby, takie jak zapalenie wątroby
 • Choroby układu hormonalnego, takie jak niedoczynność tarczycy
 • Zakażenia, takie jak infekcje dróg moczowych

Wyniki tego badania są ważne dla diagnozy, monitorowania i kontrolowania chorób układu moczowego i innych chorób związanych z układem metabolicznym.

Glukoza

Badanie glukozy we krwi polega na pomiarze poziomu cukru we krwi. Jest to ważne badanie dla osób z ryzykiem rozwoju cukrzycy lub już chorych na tę chorobę, ponieważ pomaga określić poziom glukozy we krwi i kontrolować skuteczność leczenia.

W badaniu pacjent musi być na czczo, czyli nie może jeść i pić (oprócz wody) przez co najmniej 8 godzin przed pobraniem krwi. Po pobraniu krwi, poziom glukozy jest mierzony w laboratorium.

Normalny poziom glukozy we krwi na czczo wynosi 70-99 mg/dl. Wysoki poziom glukozy we krwi na czczo może wskazywać na cukrzycę lub prediabetes, a niski poziom glukozy we krwi może być objawem hipoglikemii.

Badanie OB

Badanie OB (oznaczenie bilirubiny) to analiza laboratoryjna, która polega na pomiarze poziomu bilirubiny we krwi. Bilirubina jest produktem rozpadu hemoglobiny i jej poziom może być wskaźnikiem nieprawidłowości w układzie krwiotwórczym lub wątroby. Wysoki poziom bilirubiny może wskazywać na:

 • Hemolizę (rozpad erytrocytów), np. w wyniku choroby, urazu czy genetycznej predyspozycji
 • Choroby wątroby, takie jak zapalenie wątroby, marskość wątroby czy rak wątroby
 • Choroby dróg żółciowych, takie jak kamica żółciowa czy zapalenie dróg żółciowych

Badanie OB jest często wykonywane jako część badań profilaktycznych lub w celu monitorowania chorób układu krwiotwórczego i wątroby.

Kreatynina

Badanie kreatyniny polega na pomiarze poziomu tego związku we krwi. Kreatynina jest produktem metabolicznym mięśni i jego poziom może być wskaźnikiem funkcjonowania nerek. Wysoki poziom kreatyniny we krwi może wskazywać na:

 • Niewydolność nerek – czyli trudność w usuwaniu zbędnych produktów metabolicznych
 • Dehydratację – czyli brak wody w organizmie
 • Nadmierne spożycie mięsa – kreatynina jest produktem metabolicznym białek zwierzęcych

Badanie kreatyniny jest często wykonywane jako część badań profilaktycznych lub w celu monitorowania funkcjonowania nerek.

Lipidogram

Lipidogram to badanie laboratoryjne, które polega na pomiarze poziomu lipidów (tłuszczów) we krwi. Lipidy to ważne składniki odżywcze, ale ich nadmiar może być szkodliwy dla zdrowia. Lipidogram zazwyczaj zawiera pomiary poziomu:

 • Cholesterolu całkowitego
 • Trójglicerydów
 • LDL-cholesterolu (tzw. „zły” cholesterol)
 • HDL-cholesterolu (tzw. „dobry” cholesterol)

Wyniki lipidogramu pozwalają ocenić ryzyko chorób serca i układu krwionośnego, takich jak miażdżyca i choroby naczyń. Zaleca się wykonywanie lipidogramu regularnie, aby w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania, takie jak zmiana diety i styl życia, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Próba wątrobowa

Próby wątrobowe to grupa badań laboratoryjnych, które polegają na pomiarze poziomu substancji związanych z funkcjonowaniem wątroby. Wątroba jest ważnym narządem, który odpowiada za wiele funkcji, w tym detoksykację, produkcję białek i metabolizm. Próby wątrobowe zazwyczaj obejmują pomiar poziomu:

 • Alaniny aminotransferazy (ALT)
 • Asparaginianu aminotransferazy (AST)
 • Alkalicznej fosfatazy (ALP)
 • Bilirubiny
 • GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy)

Wyniki tych badań pozwalają ocenić funkcjonowanie wątroby i wykryć ewentualne choroby, takie jak zapalenie wątroby, marskość wątroby lub nowotwory.

Badanie tarczycy

Badanie tarczycy z krwi polega na pomiarze poziomu hormonów tarczycy we krwi. Tarczyca jest narządem, który odpowiada za regulację wielu procesów metabolicznych w organizmie, w tym poziomu energii, temperatury ciała i funkcji serca. Badanie tarczycy z krwi zazwyczaj obejmuje pomiar poziomu:

 • TSH (hormonu tyreotropowego)
 • FT4 (wolnego tyroksyny)
 • FT3 (wolnego trijodotyroniny)
 • przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (TPO) i tyreoglobulinie (TG)

Wyniki badania pozwalają ocenić funkcjonowanie tarczycy i wykryć ewentualne nieprawidłowości, takie jak niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy lub choroba Hashimoto.

/artykuł sponsorowany/