16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny – najstarsza i jedna z najważniejszych imprez poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej – po raz 16. skupia uwagę artystów i znawców sztuki ze świata.

Od 5 października Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, jedyna polska instytucja dedykowana w całości historii i sztuce tkaniny, będzie gospodarzem tego wydarzenia.

Tegoroczna edycja jest szczególna. Po raz pierwszy Triennale zostało objęte opieką kuratora, Marty Kowalewskiej – historyczki sztuki i badaczki zjawisk z obszaru tkaniny artystycznej. Zmieniono formułę, zaproszono artystów do swobodnego nadsyłania zgłoszeń, a całemu wydarzeniu nadano hasło przewodnie: „Przekraczanie granic”, które szeroko ujmuje najważniejsze problemy współczesnego świata. Tym samym Triennale po raz kolejny udowadnia, że szeroko rozumiana tkanina jest dla dzisiejszych twórców, nie tylko specjalizujących się w tej dziedzinie, ważnym medium wykorzystywanym szeroko w działaniach artystycznych.

Wyboru prac dokonało międzynarodowe jury złożone z kuratorów zajmujących się sztuką najnowszą: Ann Coxon, Ixchel Ledesma Guadarrama, Michała Jachuły, Marty Kowalewskiej, Mizuki Takahashi oraz Terezy Barabash, laureatki Grand Prix poprzedniej edycji Triennale. Wybrano prace pięćdziesięciu pięciu artystów z niemal sześciuset, którzy zgłosili chęć udziału. Ekspozycję uzupełnią prezentacje prac kilkorga artystów zaproszonych przez kuratorkę jako goście specjalni Triennale. To uznani na świecie twórcy, których prace wystawiane są w najważniejszych instytucjach sztuki na świecie. Zaprezentowane zostaną trzy prace wideo znanej amerykańskiej artystki Anne Wilson, monumentalna realizacja Caroline Achaintre oraz wykonana specjalnie z myślą o 16. MTT kompozycja Joanny Malinowskiej i CT Jaspera, twórców reprezentujących Polskę w 2015 r. na weneckim Biennale. Będziemy mogli również podziwiać niezwykłe tkaniny wykonane na podstawie projektów Georgesa Braque’a i Le Corbusiera.

Odświeżenie formuły nie przekreśla świetnych tradycji Triennale; głównej prezentacji towarzyszyć będą dwa ważne wydarzenia – Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej oraz Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej. Kuratorką pierwszej z nich została brytyjska artystka i krytyczka sztuki, Janis Jefferies, za kształt drugiej odpowiada Anna Śliwa, kuratorka związana z Muzeum Miasta Gdyni.

Oprócz ekspozycji dla publiczności Triennale przygotowano bogaty program wydarzeń. Nie zabraknie spotkań z twórcami, wykładów eksperckich, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów, a ważną częścią otwarcia Triennale będą wydarzenia performatywne.

Zakwalifikowani uczestnicy 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny:
Anna Torma (Kanada), Ea ten Kate (Szwecja), Małgorzata Markiewicz (Polska), Sarah Perret (Francja), Areen Hassan (Izrael), Tomasz Frasoński (Polska), Emelie Röndahl (Szwecja), Aurélia Jaubert (Francja), Britta Fluevog (Niemcy), Naomi Wanjiku (Kenia), Paul Yore (Australia), Judy Hooymeyer (Holandia), Joanna Zemanek (Polska), Denise Oyama Miller (USA), Barbara Mydlak (Polska), Charlotte Limonne (Francja), Dobrosława Kowalewska (Polska), Adriana Antidin (Argentyna), Marianna Grabska (Polska), Lucy Brown (Wielka Brytania), Tina Struthers (Kanada), Kivistö Leppisaari (Finlandia), Natalka Shymin (Ukraina), Konrad Juściński (Polska), Alex Younger (USA), Jacobo Alonso (Meksyk), Agata Ciechomska (Polska), Elwira Sztetner (Polska), Gabi Mett (Niemcy), Lisa Palm (Niemcy), Eva Nielsen (Francja), Jiachen Liu (Chiny), Cezary Poniatowski (Polska), Agata Borowa (Polska), Ola Kozioł (Polska), Karolina Lizurej (Polska), Alicja Gaskon (USA), Anna Ben – Natan (Izrael), Bozena Kaluga (Polska), Marta Węglińska (Polska), Piroska Gyetvai (Węgry), Agnieszka Rogóz (Polska), Dominika Krogulska – Czekalska (Polska), Ieva Augaitytė (Litwa), Minako Watanabe – Joshibi (Japonia), Chikako Imaizumi (Japonia), Barbara Yoshida (Polska), Dorte Jensen (Dania), Sandrine Manuel (Francja), Diana Grabowska (Polska), Kristina Daukintyte Aas (Norwegia), Emilia Biernacka (Polska), Hanne G Grønlund (Dania), Andi Arnovitz (Izrael), Ane Henriksen (Dania).

Harmonogram weekendu otwarcia:

Sobota, 5 października 2019 r.

13:00 – wernisaż 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny, Ogólnopolskiej Miniatury Tkackiej i Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

17:00 – performance w wykonaniu Kolektywu Elipsa, Ośrodek Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki, ul. Sienkiewicza 44

17:30 – oprowadzanie kuratorskie Janis Jefferies po Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej, Ośrodek Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki, ul. Sienkiewicza 44

Niedziela, 6 października 2019 r.

14:00 – oprowadzanie kuratorskie Anny Śliwy po wystawie Ogólnopolskiej Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

15:30 – performance w wykonaniu Aleksandry Chciuk i Kuby Krzewińskiego, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

16:30 – oprowadzanie kuratorskie Marty Kowalewskiej wraz z członkami Jury po Wystawie Główniej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

Organizator: Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Ambasada Argentyny, Ambasada Australii, Ambasada Francji, Ambasada Szwecji, Ambasada Ukrainy, Ambasada Węgier, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, British Council
Sponsor nagrody głównej: Monnari
Sponsor: Getin Bank
Partner: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Patroni medialni: Contemporary Lynx, Magazyn Szum, Radio TOK FM, TVP Kultura

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi i środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


International Triennial of Tapestry – the oldest and one of the most important events devoted to contemporary artistic tapestry, attracting artists and art experts from all over the world for the 16th time.

Starting with October 5, the Central Museum of Textiles in Lodz, the only institution in Poland which is entirely dedicated to the history and the art of textiles, will host this event.

This year’s edition is unique. For the first time in history, the Triennial will be curated by Marta Kowalewska – an art historian and a researcher of artistic tapestry phenomena. The formula was changed, artists were invited to send in their proposals, and the entire event received a theme: “Breaching borders/Przekraczanie granic”, which provides a wide outlook on the problems of the contemporary world. This way, the Triennial has once again proven that broadly understood tapestry is an important medium for contemporary artists, not only those who are narrowly focused on textiles in their artistic endeavors.

The works to be presented were selected by an international jury consisting of curators specializing in contemporary art: Ann Coxon, Ixchel Ledesma Guadarrama, Michał Jachuła, Marta Kowalewska, Mizuki Takahashi and Terezy Barabash, the Grand Prix winner of the last edition of the Triennial. The jury selected the works of fifty artists from among nearly six hundred applicants. The exhibition will be supplemented by presentations from several artists invited by the curator to be the distinguished guests of the Triennial. These are world-renowned authors whose works have been showcased by world’s most prominent art institutions. The exhibition will feature three video works by Anne Wilson, a renowned US artist, a monumental creation authored by Caroline Achaintre, and a piece composed for the 16th MTT by Joanna Malinowska and CT Jasper, the artists who represented Poland at the 2015 Venice Biennale. Visitors will have the pleasure of marveling unique textiles created on the basis of the works of Georges Braque and Le Corbusier.

This refreshed formula does not however erase the Triennial’s grand traditions: the main presentation will be accompanied by major events – the National Exhibition of the Polish Tapestry and the National Exhibition of the Polish Miniature Textiles. The first one will be curated by Janis Jeffries, a British artist and art critic, and the second one will be headed by Anna Śliwa, a curator working with the Museum of the City of Gdynia.

Apart from the public exhibitions, the Triennial will include an extensive event program. There will be meetings with authors, expert panels, discussions and workshops. Performative events will be an important part of the Triennial.

Artists qualified to participate in the 16th International Triennial of Tapestry:
Anna Torma (Canada), Ea ten Kate (Sweden), Małgorzata Markiewicz (Poland), Sarah Perret (France), Areen Hassan (Israel), Tomasz Frasoński (Poland), Emelie Röndahl (Sweden), Aurélia Jaubert (France), Britta Fluevog (Germany), Naomi Wanjiku (Kenya), Paul Yore (Australia), Judy Hooymeyer (The Netherlands), Joanna Zemanek (Poland), Denise Oyama Miller (USA), Barbara Mydlak (Poland), Charlotte Limonne (France), Dobrosława Kowalewska (Poland), Adriana Antidin (Argentina), Marianna Grabska (Poland), Lucy Brown (Great Britain), Tina Struthers (Canada), Kivistö Leppisaari (Finland), Natalka Shymin (Ukraine), Konrad Juściński (Poland), Alex Younger (USA), Jacobo Alonso (Mexico), Agata Ciechomska (Poland), Elwira Sztetner (Poland), Gabi Mett (Germany), Lisa Palm (Germany), Eva Nielsen (France), Jiachen Liu (China), Cezary Poniatowski (Poland), Agata Borowa (Poland), Ola Kozioł (Poland), Karolina Lizurej (Poland), Alicja Gaskon (USA), Anna Ben – Natan (Israel), Bozena Kaluga (Poland), Marta Węglińska (Poland), Piroska Gyetvai (Hungary), Agnieszka Rogóz (Poland), Dominika Krogulska – Czekalska (Poland), Ieva Augaitytė (Lithuania), Minako Watanabe – Joshibi (Japan), Chikako Imaizumi (Japan), Barbara Yoshida (Poland), Dorte Jensen (Denmark), Sandrine Manuel (France), Diana Grabowska (Poland), Kristina Daukintyte Aas (Norway), Emilia Biernacka (Poland), Hanne G Grønlund (Denmark), Andi Arnovitz (Israel), Ane Henriksen (Denmark).

A detailed schedule of opening weekend:

Saturday, October 5th 2019.
1:00 p.m. – opening of the 16th International Triennial of Tapestry, the National Exhibition of the Polish Tapestry and the National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Central Museum of Textiles in Łódź, 282 Piotrkowska St

5:00 p.m. – performance by Ellipse Collective, City Art Gallery in Łódź – Centre of Art Promotion, 44 Sienkiewicza St

5:30 p.m. – curatorial tour by Janis Jefferies at the National Exhibition of the Polish Tapestry, City Art Gallery in Łódź – Centre of Art Promotioni, 44 Sienkiewicza St

Sunday, October 6th 2019.
2:00 p.m. – curatorial tour by Anna Śliwa at the National Exhibition of the Polish Miniature Textiles, Central Museum of Textiles in Łódź, 282 Piotrkowska St

3:30 p.m. – performance by Aleksandra Chciuk and Kuba Krzewiński, Central Museum of Textiles in Łódź, 282 Piotrkowska St

4:30 p.m. – curatorial tour by Marta Kowalewska with the members of the Jury around the Main Exhibition, Central Museum of Textiles in Łódź, 282 Piotrkowska St

Organizer: Central Museum of Textiles
Honorary patronage: Minister of Culture and National Heritage, Mayor of City of Łódź and the Argentinian Embassy, the Australian Embassy, the French Embassy, the Swedish Embassy, the Ukrainian Embassy, the Hungarian Embassy, the German Embassy, and the British Council
Sponsor of the main prize: Monnari
Sponsor: Getin Bank
Partner: City Art Gallery in Łódź
Media patrons: Contemporary Lynx, Magazyn Szum, Radio TOK FM, TVP Kultura

The action is co-financed by the City of Łódź and the Ministry of Culture and National Heritage.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.