Fair Design 2018: Nadmiar / Excess

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEORII I KRYTYKI DESIGNU – FAIR DESIGN 2018 | DESIGN WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI: NADMIAR.

Nadmiar jest hasłem, które przewrotnie opisuje kondycję współczesnego człowieka. Pomimo przesytu, jaki odczuwają mieszkańcy tzw. krajów rozwiniętych, miliardy innych są przytłoczone biedą, głodem, bezdomnością. Wprawdzie uczucia przesytu i niedosytu są subiektywne, niemniej jednak w skali społeczeństw obecność tych dwóch zjawisk pokazuje jak bardzo współczesny świat jest pozbawiony harmonii – popada w skrajności. Niestabilność ekonomiczna w warunkach globalizacji oznacza światowe oddziaływanie gospodarki niezrównoważonej. Kryzys ekonomiczny staje się normą. Rośnie rozwarstwienie społeczne, zjawiska skrajnej nędzy i niewyobrażalnego bogactwa nabierają ostrości. Nadmiar rodzi niedobór i odwrotnie. Społeczeństwa, które zaznały głodu, mają tendencje do tego, aby dążyć do przesytu, radzą sobie z obawą przed niedoborem poprzez tworzenie sztucznego nadmiaru. Tymczasem cierpiące z powodu przesytu społeczeństwa konsumpcyjne „szukają ratunku” poprzez takie strategie jak np. redukcja, re-use, selekcja, wyłączenie, slow-life, minimalizm, świadome ograniczenie konsumpcji.

 www.fair-design.pl

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN THEORY AND CRITICISM – FAIR DESIGN 2018 | DESIGN AND THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY TIMES: EXCESS

Excess is the word that describes the condition of the modern man. Alongside the satiation felt by the citizens of “developed countries,” billions of others are oppressed by poverty, famine, and homelessness. Though feelings of satiety and non-satiety are subjective, on a societal scale the presence of these phenomena indicates the extent to which the modern world lacks harmony – it has fallen into extremes. Economic instability in times of globalization means an unbalanced global economy. Economic crisis becomes the norm. Social stratification is growing, extreme poverty and unfathomable wealth are becoming exasperated. Excess breeds shortage, and the reverse. Societies that have experienced famine have a tendency toward oversatiety, they deal with their fear of shortage by creating artificial excess. Meanwhile, the consumer societies that suffer from this oversatiety seek solutions in strategies like reduction, re-using, selection, elimination, slow-life, minimalism, and conscious restriction of consumption.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.