16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć

wydarzenia warszawa

W Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a około pół tysiąca rocznie umiera z tego powodu. Już jutro rozpoczyna się kolejna edycja kampanii społecznej, w którą aktywnie włącza się Warszawa. Symboliczne 16 dni trwania akcji wyznaczają Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, a kończy – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony 10 grudnia.

W Unii Europejskiej 50 proc. kobiet powyżej 15. roku życia doświadczyło* molestowania, a co 3. mieszkanka wspólnoty przemocy fizycznej lub seksualnej. * Z kolei, jak informuje Centrum Praw Kobiet**, każdego roku w Polsce ok. 800 tys. kobiet doświadcza przemocy. W Warszawie, na podstawie statystyk procedur Niebieskich Kart, od wielu lat utrzymuje się wysoki odsetek kobiet doznających przemocy w rodzinie – w 2021 roku było to aż 46 proc. wszystkich zgłoszeń.

Dlatego w czasie międzynarodowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć”, organizowanej przez Center for Women’s Global Leadership, Warszawa po raz kolejny organizuje miejską odsłonę tej akcji.

Przemoc karmi się milczeniem – reaguj!
Hasłem przewodnim miejskiej kampanii jest ponownie przekaz „Przemoc karmi się milczeniem”. Założeniem kampanii jest zmiana postaw społecznych w zakresie reagowania na zjawisko przemocy i podkreślenie sprawczości świadków.

W czasie miejskiej kampanii 16 dni przeciwko przemocy chcemy przede wszystkim zwrócić się do osób, które są świadkami wszelkich zachowań przemocowych, aby reagowały i przerwały łańcuch krzywdy. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby pomóc. Pokażmy nasze wsparcie, bo w ten sposób możemy ocalić czyjeś życie – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy i pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. kobiet, i dodaje: – Pamiętajmy, że w naszym mieście są organizacje, które wspierają osoby doświadczające przemocy. Również Warszawa zapewnia bardzo konkretne wsparcie: miejsca pomoc socjalną, lokalową, prawną czy psychologiczną. Pracownicy naszych miejskich ośrodków udzielą wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracują plan pomocy i pomogą zapewnić schronienie.

Pełna oferta wsparcia na terenie Warszawy jest dostępna na uruchomionych przez miasto stronach internetowych:

Na zlecenie m.st. Warszawy programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone są również przez organizacje pozarządowe. Celem jest zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Warszawa współpracuje w tym zakresie m.in. z Fundacją Centrum Praw Kobiet, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Fundacją dla Somalii”.

Warszawa przeciw przemocy
W czasie trwania miejskiej kampanii antyprzemocowej w środkach transportu miejskiego i na ekranach stacji metra (linie M1 i M2) będą wyświetlane animacje z planszami informacyjnymi. Również przejście podziemne pod Rotundą zostanie wyklejone motywem graficznym z kluczowym przekazem akcji, a na ulicach Warszawy pojawią się plakaty informacyjne.

Aby zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na skalę zjawiska, w pierwszy i ostatni dzień kampanii na Pałacu Kultury i Nauki będzie wyświetlona iluminacja z hasłem miejskiej akcji „Przemoc Karmi się Milczeniem” i numerem telefonu alarmowego 112. Dodatkowo, w urzędach dzielnic oraz jednostkach i placówkach współpracujących z miastem będą rozpowszechnianie ulotki informacyjnej o sposobach reakcji na przemoc w trzech wersjach językowych: po polsku, angielsku i ukraińsku.

Materiały o miejskiej kampanii zostaną również zamieszczone w lokalnej prasie i internecie. Dodatkowo, w miejskich mediach społecznościowych będzie emitowany specjalny spot przygotowany w ramach akcji „Przemoc karmi się milczeniem”.

Dane za: (dostęp 23.11.2022 r.)

*eige.europa.eu/pl/in-brief(otwiera się w nowej karcie)

** cpk.org.pl/stopkobietobojstwu(otwiera się w nowej karcie)

źródło: UM Warszawa

Reklama