Rafał Wilk. Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa

Rafał Wilk. Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa
Rafał Wilk w swoich działaniach artystycznych, instalacjach video, animacjach czy obrazach, wyciąga na pierwszy plan pozornie nieistotne zdarzenia z przeszłości i teraźniejszości. Tropi drobne ironie dnia powszedniego, zwracając się ku temu, co zazwyczaj dzieje się w tle. Na codzienność spogląda przez optykę snu, co pozwala mu zaburzać porządek pojęć, reguł i praw, w którym tkwimy. Artysta generuje przeżycia i emocje, które poszerzają doświadczenia na jawie o to, co niesamowite, niewyrażalne, ale podskórnie wpisane w naszą rzeczywistość.
Na wystawie „Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa”, Rafał Wilk portretuje miejskie i domowe rośliny, które do tej pory stanowiły znaczące tło jego obrazów. Artysta przygląda się naszym relacjom z otaczającą nas florą, wikłając ją w szerokie i różnorodne konteksty.
Kontemplując swoje najbliższe roślinne otoczenie, wychodzi poza antropocentryczną perspektywę, zacierając granice pomiędzy porządkami kultury i natury. Bardziej niż oddzielone od miejskiego życia rezerwaty przyrody, interesuje go zieleń nasadzana pośród nowoczesnych budynków dla estetycznej przyjemności czy hodowane na parapetach doniczkowe kwiaty. Gatunki malowane przez artystę nie są przypadkowe. To rośliny, które oczyszczają powietrze ze smogu, którym przypisuje się właściwości lecznicze (aloes) czy magiczne (pieniążek, drzewko szczęścia). Oswojone, udomowione utraciły jednak swoje pierwotne właściwości, kształt i znaczenie.
W wystawie „Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa”, Rafał Wilk używa otaczających nas roślin jako pretekstu, aby zwrócić uwagę na proces defragmentacji i osłabienia, któremu stopniowo podlegają nasze relacje społeczne i osobiste. Coraz częściej składają się one z oddzielonych od siebie elementów, obszarów, „wysp”, które łączy w całość jedynie to, że są naszym doświadczeniem. Utraciliśmy ciągłość i spójność, wynikające z naturalnych cykli i połączeń. Tylko czasem coś zmusza nas do zatrzymania i zobaczenia rzeczy takimi, jakie są, do dostrzeżenia przyczyn oraz skutków naszych działań.
Rafał Wilk (ur. 1979 r.) – absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Woźniaka.
Swoje projekty pokazywał w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Współczesnym Wrocław, BWA Zielona Góra, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.
Laureat Grand Prix konkursu na Obraz Roku organizowanego przez miesięcznik „Art&Business” (2005), Stypendysta Ministra Kultury (2009, 2020), Stypendysta Miasta Warszawa (2014, 2019).
Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.

Tytuł wystawy: Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa
Artysta: Rafał Wilk

Adres: Galeria SZARA, Bracka 23/28, WARSZAWA
Otwarcie wystawy: 26.03.2022, godz. 13–19
Czas wystawy: 26.03–21.05.2022
Godziny otwarcia: wtorek–sobota, godz. 13–18
SCROLL DOWN FOR EN / UA
 
Tłumaczenia:
UA / Marta Melnykovych
EN / Martyna Szczepaniak-Woźnikowska Translatorion
Współpraca: www.dgtl.law

Рафал Вільк «Під цим островом є ще один острів»
26.03–21.05.2022
Galeria Szara
вул. Bracka 23/28
00-028 Варшава

Години роботи: 13-18
У своїй мистецькій діяльності, відеоінсталяціях, анімаціях і картинах Рафал Вільк висуває на перший план, здавалося б, незначні події минулого та сьогодення. Він відстежує дрібні іронії буденних днів, звертаючись до того, що зазвичай відбувається на задньому плані. На повсякденне життя дивиться через оптику сну, що дозволяє йому порушити порядок понять, правил і законів, в яких ми застрягли. Художник генерує переживання та емоції, які роблять ширшим досвід на яву про те, що дивовижне, невимовне, але підшкірно вписане в нашу реальність.
В найновішому малярстві, представленому на виставці «Під цим островом, є ще один острів», Рафал Вільк портретує міські та домашні рослини, які дотепер становили значне тло його картин. Художник приглядається нашим стосункам з навколишньою флорою, вплітаючи її в широкий і різноманітний контекст.
Споглядаючи своє безпосереднє рослинне оточення, він виходить за межі антропоцентричної перспективи, стираючи межі між порядками культури та природи. Більше, ніж заповідники, відокремлені від міського життя, його цікавлять зелені насадження, висаджені серед сучасних будинків для естетичного задоволення, або вирощені квіти в горщиках на підвіконнях. Види рослин, які малює художник, не випадкові. Це рослини, які очищають повітря від смогу, яким приписують цілющі (алое) або магічні (грошове дерево, дерево щастя) властивості. Освоєні, одомашнені втратили, однак свої первісні властивості, форму і значення.
Виставка «Під цим островом є ще один острів» використовує рослини, які нас оточують, як привід, щоб висвітлити процес дефрагментації та ослаблення, якому поступово піддаються наші соціальні та особисті стосунки. Все частіше вони складаються з відокремлених від себе елементів, територій, «острівців», які об’єднує лише те, що вони є нашим досвідом. Ми втратили безперервність і узгодженість, які є результатом природних циклів і зв’язків. Лише іноді щось змушує нас зупинитися і побачити речі такими, якими вони є, усвідомити причини та наслідки наших дій.
Рафал Вільк (1979 р.н.) – випускник Відділу Мистецтв Uniwersytetu Zielonogórskiego, закінчив живопис у майстерні проф. Ришарда Вожьняка. У своїх роботах він використовує різні техніки – від живопису, через відеоінсталяції, фотографії, до анімації. Здобув гран-прі конкурсу Obraz Roku, організованого щомісячником Art & Business (2005), є стипендіатом Міністра Культури (2009), стипендіатом міста Варшави (2014 та 2019). Отримав стипендію Міністра Культури – Культура в мережі (2020).

Rafał Wilk “Under This Island There Is Another Island”
26.03–21.05.2022
Galeria Szara
ul. Bracka 23/28
00-028 Warszawa

Opening hours: 13-18
 
Rafał Wilk focuses his art work – video installations, animations, and paintings – on seemingly insignificant events from the past and the present. He picks out the little traces of irony in everyday life, directing his attention to what usually happens in the background. He perceives daily occurrences from a dreamlike perspective, which allows him to disturb the standard notions, principles, and laws we live by. The artist generates emotions and sensations that enrich our real-world experience with all that is uncanny and inexpressible, and yet forming an intrinsic part of our reality.
In his latest paintings, presented at the exhibition titled “Under This Island There Is Another Island”, Rafał Wilk portrays urban and house plants, which have so far served as a meaningful background of his artworks. He takes a closer look at our relationships with the surrounding vegetation, entangling it into broad and versatile contexts.
By contemplating his nearest natural environment, Rafał Wilk goes beyond the anthropocentric viewpoint and blurs the borders between the order of culture and nature. He is interested in greenery planted among modern buildings for aesthetic pleasure or pot plants grown on window sills, much more than in nature reserves separated from city life. The plants in his paintings are not chosen at random. They are, for example, plants that purify the air or have healing powers (aloe) or magical properties (pilea, crassula). Tamed and domesticated, the plants have lost their original functions, shapes, and meanings.
In the “Under This Island There Is Another Island” exhibition, Rafał Wilk uses the plants around us as a pretext to place emphasis on the process of defragmentation and deterioration, which has gradually affected our social and personal relationships these days. They frequently consist of distant and separated elements, areas, islands, which form a whole only because they are our experience. We have lost continuity and consistency that normally result from natural cycles and connections. At times, though, something forces us to stop and see things the way they are – to notice the causes and effects of our actions.
Rafał Wilk (born 1979). A graduate of the Faculty of Arts at the University of Zielona Góra.
He has shown his projects in Poland and abroad, incl. Wroclaw Contemporary Museum, BWA Zielona Góra, Center of Polish Sculpture in Orońsko, Gdańsk City Gallery and „Zachęta” National Gallery of Art in Warsaw.
Hi is a Grand Prix winner of the Painting of the Year competition, organized by “Art & Business” (2005), Scholarship of the Minister of Culture (2009, 2020), Scholarship of the City of Warsaw (2014, 2019).
His works are in private and institutional collections

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.