Pałac Rzeczypospolitej czynny od 22 maja. Godziny otwarcia pałacu na placu Krasińskich

Otwarcie Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich

Od 22 maja 2024 roku przez sześć dni w tygodniu w barokowych wnętrzach Pałacu będzie można oglądać bezcenne zabytki polskiego i światowego piśmiennictwa, takie jak Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rocznik świętokrzyski dawny, rękopisy kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, a także średniowieczne i renesansowe dzieła iluminatorów europejskich, w tym słynną Sforziadę.

Odrębne miejsce na wystawie stałej zajmują rękopisy literackie – jedyny autograf utworu Jana Kochanowskiego, Balladyna Juliusza Słowackiego, Oda do młodości Adama Mickiewicza oraz zbiory rękopisów Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy Czesława Miłosza. Oglądać można także zabytki kultury muzycznej, takie jak rękopisy Fryderyka Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego czy oryginały utworów Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a Pałac Rzeczypospolitej po zakończonej właśnie modernizacji stał się nie tylko nową atrakcją turystyczną na mapie Warszawy, ale przede wszystkim bezpiecznym i przyjaznym miejscem, w którym warto spędzić wolny czas.

Czynny codziennie, oprócz wtorków, od 11 do 19. Wstęp wolny

plac Krasińskich 3/5

źródło: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/5304-palac-rzeczypospolitej-otwarty%21.html

Przeczytaj też:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzea za darmo Warszawa – klik
Wydarzenia w Warszawie weekend – klik
Wydarzenia w Warszawie w tym miesiącu – klik
Park Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego – klik