Wernisaż wystawy Hélène Baril „Their Ears Might Be The Movable Kind”

Wernisaż wystawy Hélène Baril „Their Ears Might Be The Movable Kind”.

Wystawa „Their Ears Might Be The Movable Kind” przedstawia nowe obrazy Hélène Baril, ucieleśniające ciągły proces narracji pozbawionej początku czy końca. Artystka przewozi w samochodzie fragmenty opowieści z garażu w Paryżu do garażu w Warszawie.

Wystawa // Their Ears Might Be The Movable Kind // Hélène Baril // Stroboskop 
ul. Siewirska 6, Warszawa
wernisaż: 03.08.2018* 
godzina 18:00

*After the opening you can visit the exhibition by appointment. To arrange a time please email stroboskopartspace@gmail.com 

http://helenebaril.blogspot.com
http://stroboskop-space.pl/

W ciągu ostatniego roku Hélène Baril wyprodukowała serię około 200 rysunków inspirowanych komiksami i ilustracjami, związanych z jej badaniami nad wiedzami usytuowanymi i relacjami międzygatunkowymi, rozwiniętych również w dziełach filozofów nauki – Donny Haraway z USA i Vinciane Despret z Belgii. Rysunki zazwyczaj przedstawiają postaci pół-ludzi, pół-zwierząt, opowiadające o swoim pochodzeniu przy użyciu słów i zdań, które są fragmentami powieści science fiction i nowej poezji narracyjnej.

Hélène Baril jest artystką z Paryża. Wystawiała w galeriach we Francji, Finlandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Kolumbii. Po rozpoczęciu kariery w Finlandii, gdzie zaprezentowała swoją pierwszą solową wystawę w 2013 roku w Äkkigalleria (Jyväskylä), pracowała jako rezydentka w wielu miejscach, takich jak Saint Louis (Paul Artspace, Missouri, USA) i Medellin (Campos de Gutierrez, Kolumbia). Jej wspólne prace były prezentowane w takich miejscach jak WIELS (Bruksela), Cooper Union (Nowy Jork) i Schloss Solitude (Stuttgart). W Paryżu pracuje w The Cheapest University, bezpłatnej i eksperymentalnej akademii prowadzonej przez artystów.

W JAKIŚ SPOSÓB MIELIŚMY KLAROWNOŚĆ, ŻE DZIELIŁY Z NAMI WSZYSTKIE TE UCZUCIA, W KTÓRE SAMI WKRACZALIŚMY. NIE MIELIŚMY PEWNOŚCI, KTÓRE DOKŁADNIE, BEZSPORNIE JEDNAK ICH AKTY KOMUNIKACJI WYTWORZONE BYŁY Z SZACUNKU. GDYBY SPRAWDZIĆ NASZE DNA, BEZ WĄTPIENIA ZNALAZŁOBY SIĘ MIĘDZY NAMI SILNE TRANSFEKCJE. SPECYFICZNOŚCI NASZYCH SZCZĘŚĆ BYŁY INNE, LECZ ZWINNOŚĆ NASZYCH UMYSŁÓW ZDAWAŁA SIĘ BYĆ ZAKORZENIONA W HISTORII. STWORZENIE PRZY MNIE ZACZĘŁO KOMUNIKOWAĆ SIĘ W SPOSÓB, KTÓRY BYŁ ZASKAKUJĄCO OSOBISTY.

CO PEWNE, JEGO POCAŁUNKI WCISKAJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM ZASKOCZYŁY MNIE NAWET MOCNIEJ. STWORZENIE I JA ZNALEŹLIŚMY SIĘ NAGLE W STANIE WIELKIEJ EKSCYTACJI, KOMUNIKUJĄC SIĘ GŁOSEM I JĘZYKIEM.

ZATRZĘSŁAM SIĘ NICZYM PIES WYCHODZĄCY Z WODY.
TERAZ PÓJDZIEMY DO WSPANIAŁOŚCI.
MOI PRZODKOWIE W TO NIE UWIERZĄ.
LUDZKA MOWA NIE BYŁA JUŻ DŁUŻEJ MEDIUM

https://www.facebook.com/events/259677531429183/


THEIR EARS MIGHT BE THE MOVABLE KIND 
SOMEHOW WE WERE CERTAIN THAT THEY SHARED WHATEVER AREA OF FEELING WE OURSELVES HAD GONE INTO. WE WERE NOT SURE WHICH ONES, BUT WE WERE SURE THEIR ACTS OF COMMUNICATION WERE MADE OUT OF RESPECT. IF YOU CHECKED OUR DNA, I BET YOU’D FIND SOME POTENT TRANSFECTIONS BETWEEN US. THE SPECIFITIES OF OUR HAPPINESS WERE DIFFERENT BUT THE AGILITY OF OUR MINDS SEEMED TO BE ROOTED IN HISTORY.

THE CREATURE BESIDE ME BEGAN TO COMMUNICATE IN WHAT WAS A SURPRISINGLY PERSONAL WAY. SURELY, ITS DARTER-TONGUE KISSES SURPRISED ME EVEN MORE. THE CREATURE AND I SUDDENLY WERE IN A STATE OF GREAT EXCITEMENT, COMMUNICATING BY VOICE AND TONGUE.

I SHOOK MYSELF LIKE A DOG COMING OUT OF WATER. 
NOW WE WILL BE GOING INTO SPLENDOR.
MY ANCESTORS WILL NOT BELIEVE IT.
HUMAN LANGUAGE WAS NOT THE MEDIUM ANY MORE. 

„Their Ears Might Be The Movable Kind” represents new paintings by Hélène Baril, embodying the continuing process of a narrative that has neither beginning nor end. The artist carries in her car fragments of the story from a garage in Paris to a garage in Warsaw.

Over the last year, Hélène Baril has been producing a series of about 200 drawings that are inspired by comic books and illustration, associated with her research in situated knowledges and interspecies relationships such as developed in the works of science philosophers Donna Haraway in the US and Vinciane Despret in Belgium. The drawings usually stage half-human, half-animal characters telling a story of their own origin, using words and sentences which are cut-ups from science fiction novels and new narrative poetry.

Hélène Baril is a Parisian based artist. She has exhibited in venues in France, Finland, Switzerland, the United States and Colombia. After starting her career in Finland where she presented her first solo show in 2013 at Äkkigalleria (Jyväskylä), she worked as an artist in residence in numerous places, such as Saint Louis (Paul Artspace, MO, USA) and Medellin (Campos de Gutierrez, Colombia). Her collaborative works have been presented at locations such as WIELS (Brussels), Cooper Union (NYC) and Schloss Solitude (Stuttgart). In Paris, she works with The Cheapest University, a free and experimental artist-run academy.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.