Wernisaż wystawy SLAVA UKRAINI!

SLAVA UKRAINI!

Wydarzenia mające miejsce w Ukrainie wstrząsnęły nami wszystkimi. Wojny nie spodziewał się nikt. My również. Jeszcze nie tak dawno temu rozmawialiśmy w grupie o programie kolejnych wystaw indywidualnych. Dziś w obliczu tragedii, jaka ma miejsce tuż obok naszego domu, nie możemy pozostać obojętni.

Pomysł wystawy „Slava Ukrajini!” narodził się spontanicznie, jako akt solidarności i dobroci. Jak mówił poeta: „Dobroci nie trzeba siły, Dobroć sama jest siłą. Dobroć nie musi zwyciężać. Dobroć jest nieśmiertelna”.

Do udziału w wystawie zaprosiliśmy ponad 20 artystek i artystów z Ukrainy. Większość z nich jest teraz na wojnie, pozostali myślą o niej bezustannie. Nie chcieliśmy narzucać tematu ani sugerować, co fotografie mają obrazować. Daliśmy wolność wyboru chcąc stworzyć choć na chwile ścieżkę ucieczki od myśli związanych z najgorszym. Nie czujemy się kompetentni, ani by mówić, ani też podsumowywać cokolwiek. Czujemy się jednak na siłach by wyrażać naszą solidarność.

Sasha Kurmaz, zwycięzca FOAM Talents wysyłał nam swoje prace kryjąc się w Kijowskim schronie. Daniel Kosoy podzielił się z nami fotografią przyjaciela, którego rosyjska agresja, doprowadziła do samobójstwa. Dołączył do nas uwielbiany przez branżę modową duet Synchrodogs, który na co dzień zajmuje się fotografią artystyczną. W wystawie ponadto biorą udział m.in: Yan Wasiuchnik, Genia Volkov, Max Dutka, Daria Svertilova, Lesha Berezovskiy, Yuliia Frolova, Valentine Bo, Kristina Podobed, Maksim Finogeev, Kris Vóitkiv, Elena Subach, Daniel Kotliar, Yulia Krivich, Borys Slobodianiuk, Vova Vorotniov, Anton Shebetko, Mishka Bochkaryov, Lisa Vlasenko, Nikita Sereda, Julie Poly, Victoria Pidust.

Podczas wystawy i później online będzie można zakupić prace w limitowanej edycji 100 sztuk w cenie 300 zł. Zebrana kwota przeznaczona zostanie w całości na cele wspierające pomoc humanitarną ofiar wojny w Ukrainie.

Slava Ukraini!
Wernisaż: 10.03.22 g.18
Miejsce: Galeria Czwartek ul. Marszałkowska 27/35a

[ENG]

How to react to war?
How to cope with fear?
How to survive uncertainty?
War in Ukraine shocked us all. Nobody expected it. Not so long ago our gallery members scheduled upcoming individual photography exhibitions for this year. Due to the tragic events which are happening so close to our borders, we can’t stay indifferent and decided to hand over our space to artists from Ukraine. Idea for the exhibition “Slava Ukraini” came up spontaneously, as an act of solidarity with those who overnight had to face a new reality. Sasha Kurmaz, the winner of FOAM Talents sent us his work while hiding in one of Kiev’s shelters. Daniel Kosoy, shared with us a photograph of his best friend who took his own life due to Russian aggression. Among others are also: Synchrodogs, Yan Wasiuchnik, Genia Volkov, Max Dutka, Daria Svertilova, Lesha Berezovskiy, Yuliia Frolova, Valentine Bo, Kristina Podobed, Maksim Finogeev, Kris Vóitkiv, Elena Subach, Daniel Kotliar, Yulia Krivich, Borys Slobodianiuk, Vova Vorotniov, Anton Shebetko, Mishka Bochkaryov, Lisa Vlasenko, Nikita Sereda, Julie Poly, Victoria Pidust.
During the exhibition (later released online) there will be a prints sale available in limited edition of 100 copies / 300zl (60 euros) per print. All profits will be donated to Humanitarian charities helping war victims in Ukraine.

[UA]

Як реагувати на війну?
Як впоратися зі страхом?
Як пережити невизначеність?
Війна в Україні шокувала всіх нас. Ніхто цього не очікував. Не так давно членами нашої галереї були заплановані майбутнi індивідуальні фотовиставки на цей рік. У зв’язку з трагічними подіями, які відбуваються так близько від наших кордонів, ми не можемо залишитися байдужими і вирішили передати свій простір митцям з України. Ідея виставки «Слава Українi!» виникла спонтанно, як акт солідарності з тими, кому за ніч довелося зіткнутися з новою реальністю. Саша Курмаз, переможець конкурсу FOAM Talents, надіслав нам свою роботу, ховаючись в одному з київських сховищ. Данііл Косой поділився з нами фотографією свого найкращого друга, який покінчив з життям через російську агресію. Серед інших також: Synchrodogs, Ян Васючник, Женя Волков, Макс Дутка, Дарія Свертілова, Льоша Березовський, Юлія Фролова, Валентин Бо, Крістіна Подобід, Максим Фіногеєв, Кріс Войтків, Олена Субач, Даніель Котляр, Юлія Крівич, Борис Слободян Воротньов, Антон Шебетко, Мішка Бочкарьов, Ліза Власенко та інші.
Під час виставки (пізніше опублікованої в Інтернеті) відбудеться розпродаж відбитків обмеженим тиражем у 100 примірників / 300 злотих (60 євро) за друк. Весь прибуток буде переданий гуманітарним благодійним організаціям, які допомагають жертвам війни в Україні.
Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.