Umowa na wypas owiec i kóz na wyspie rozwiązana

Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

1 października, miasto rozwiązało umowę z wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz na wyspie na Wiśle. Opiekun miał dbać o bezpieczeństwo zwierząt i zapewnić odpowiednie warunki. W związku z tym, że nie zostały dopełnione zobowiązania – kozy tymczasowo odebrano właścicielowi.

Owce i kozy, które pasły się wyspie w okolicy mostu Gdańskiego, pomagały warszawskim ogrodnikom przygotować teren do sezonu lęgowego nadrzecznego ptactwa. „Naturalne koszenie” prowadził warszawski Zarząd Zieleni w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Ekologiczny projekt zapobiegał nadmiernemu rozrostowi roślinności na wyspie. Liczebność stada zmieniała się w zależności od pory roku. Ostatnio właściciel zgłosił stołecznym ogrodnikom, że na wyspie pasą się 42 sztuki.

Kontrola przeprowadzona w sierpniu br. nie wykazała nieprawidłowości. Zwierzęta miały zapewnione odpowiednie warunki do życia. 30 września, w  związku ze zgłoszeniem uchybień, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przekazał Burmistrzowi Dzielnicy Praga Północ wniosek o czasowy odbiór właścicielowi 28 kóz przebywających na wyspie.

Wbrew doniesieniom medialnym, stado nie było zagłodzone, a życiu zwierząt nie zagrażało niebezpieczeństwo. Pracownicy regularnie kontrolowali wyspę z lądu i potwierdzali, że było tam dostatkiem pokarmu w postaci pędów drzew i krzewów; żyzna, nadwiślańska gleba zapewnia szybki rozrost roślinności.

Obecnie trwa postępowanie w sprawie znalezionych 12 martwych zwierząt. Przyczyna pomoru nie jest jeszcze znana. Zgodnie z umową wykonawca był w pełni odpowiedzialny za całodobowy nadzór nad wypasanymi owcami i kozami, w tym za zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych i kontroli weterynaryjnych. W związku z niedopełnieniem zobowiązań, stołeczny Zarząd Zieleni miasta st. Warszawy rozwiązał z dniem 1 października br. umowę z właścicielem kóz i owiec.

źródło: UM Warszawa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.