Kolejne zatrzymania w związku z dziką reprywatyzacją

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Kolejne zatrzymania w związku z dziką reprywatyzacją.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (8 sierpnia 2019 r.) dokonano zatrzymania trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy: Jakuba R. – byłego Zastępcę Dyrektora BGN, Gertrudę J.-F. – byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marka K. – byłego Dyrektora BGN.

Zatrzymani po doprowadzaniu do Prokuratury Okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.

Śledztwo zostało podjęte

Śledztwo w powyższej sprawie pierwotnie prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 23 listopada 2006 r. zostało umorzone. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic warszawskich, Prokuratura Krajowa, w ramach zespołu prokuratorów powołanego do koordynowania postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zleciła m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej. W rezultacie, postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rząd Kanady wypłacił odszkodowanie

Jak ustalili prokuratorzy, w toku postępowania administracyjnego zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Nowy Świat 24 w Warszawie. W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za 1 udziału w prawie własności nieruchomości. Mimo wypłaty tego odszkodowania doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mienium.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych.

100 postępowań dotyczących blisko 500 warszawskich nieruchomości

W związku z tzw. dziką reprywatyzacją w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie ponad 100 postępowań karnych, które dotyczą blisko 500 nieruchomości warszawskich.

Dotychczas skierowano 6 aktów oskarżenia przeciwko 21 osobom.

Źródło informacji: Prokuratura Krajowa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.