Co zrobić w sytuacji zaniżonego odszkodowania z oc?

Czy po otrzymaniu pieniędzy z odszkodowania mamy prawo do odwoływania się?  Nawet jeżeli firma ubezpieczeniowa wypłaciła ci zaniżone odszkodowanie z oc, przez okres 3 lat od wydania decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego masz prawo do odwołania się od tej decyzji. Nawet jeżeli otrzymałeś niekorzystną dla ciebie ale cenę kosztów, pieniądze z ubezpieczalni wpłynęły na twoje konto i dokonałeś wszelkich napraw uszkodzonego pojazdu czy pokryłeś koszty leczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu, który nastąpił wskutek wypadku samochodowego, cały czas masz prawo dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zaniżone odszkodowanie nie pokryło wszystkich poniesionych kosztów naprawy samochodu, kosztów leczenia, rehabilitacji i innych kosztów związanych bezpośrednio z wypadkiem, możesz wystąpić z wnioskiem o wyższe odszkodowanie. Jeżeli nie wiesz jak zrobić to samemu, koniecznie zgłoś się do firmy, która na co dzień zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, które nagminnie zaniżają kwoty odszkodowań dla swoich klientów. Czy istnieje możliwość roszczeń w przypadku zaniżonego odszkodowania z oc sprawcy? Niezależnie od tego, o jakiej mówimy o ubezpieczeniu, czy jest to zaniżone odszkodowanie z naszego oc czy zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy ( pomocpowypadkowa.com/zanizone-odszkodowanie-z-oc-sprawcy/) , w każdej ze wspomnianych sytuacji masz prawo do roszczeń i do uzyskania rekompensaty finansowej. Taka sprawa może być nieco bardziej skomplikowana, ponieważ firmy ubezpieczeniowe wiedzą jak umiejętnie ciąć koszty, jeżeli jednak posiadasz niezbite dowody, że wskutek wypadku poniosłeś o wiele większe koszty związane z naprawą samochodu bądź leczeniem, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić ci różnicę pomiędzy otrzymaną kwotę zaniżonego odszkodowania, a faktycznie poniesionymi kosztami własnymi. 

Jeżeli jesteśmy właścicielami samochodu osobowego, na naszych barkach spoczywa obowiązek corocznego opłacania składek ubezpieczenia oc, które chronią nas przed ponoszeniem kosztów w przypadku kolizji bądź wypadków drogowych. Jeżeli na drodze dojdzie do takiego wypadku, a na podstawie protokołu zdarzenia wina będzie leżała po naszej stronie, powinniśmy skierować wniosek o wypłatę odszkodowania do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Po przeanalizowaniu wniosku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca określoną kwotę odszkodowania, nie zawsze jednak jest ona adekwatna do poniesionych szkód. Co powinniśmy zatem zrobić sytuacji, kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawia nam zaniżoną wycenę odszkodowania? Warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, aby mieć świadomość jak postępują firmy ubezpieczeniowe oraz dlaczego przedstawiają swoim klientom zaniżoną wycenę odszkodowania. Zazwyczaj te mniejsze firmy ubezpieczeniowe, które nie mają zbyt wysokich dochodów, próbują zarobić na błędnych wycenach odszkodowania przed licząc na to, że klient nie będzie odwoływał się od wydanej decyzji przez firmę ubezpieczeniową. Dlatego jeżeli na skutek wypadku oraz otrzymania wyceny odszkodowania, stwierdzisz że jest ona zaniżona, masz prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Czy po otrzymaniu pieniędzy z odszkodowania mamy prawo do odwoływania się?

Nawet jeżeli firma ubezpieczeniowa wypłaciła ci zaniżone odszkodowanie z oc, przez okres 3 lat od wydania decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego masz prawo do odwołania się od tej decyzji. Nawet jeżeli otrzymałeś niekorzystną dla ciebie ale cenę kosztów, pieniądze z ubezpieczalni wpłynęły na twoje konto i dokonałeś wszelkich napraw uszkodzonego pojazdu czy pokryłeś koszty leczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu, który nastąpił wskutek wypadku samochodowego, cały czas masz prawo dochodzić swoich roszczeń.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zaniżone odszkodowanie nie pokryło wszystkich poniesionych kosztów naprawy samochodu, kosztów leczenia, rehabilitacji i innych kosztów związanych bezpośrednio z wypadkiem, możesz wystąpić z wnioskiem o wyższe odszkodowanie. Jeżeli nie wiesz jak zrobić to samemu, koniecznie zgłoś się do firmy, która na co dzień zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, które nagminnie zaniżają kwoty odszkodowań dla swoich klientów.

Czy istnieje możliwość roszczeń w przypadku zaniżonego odszkodowania z oc sprawcy?

Niezależnie od tego, o jakiej mówimy o ubezpieczeniu, czy jest to zaniżone odszkodowanie z naszego oc czy zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy ( pomocpowypadkowa.com/zanizone-odszkodowanie-z-oc-sprawcy/) , w każdej ze wspomnianych sytuacji masz prawo do roszczeń i do uzyskania rekompensaty finansowej. Taka sprawa może być nieco bardziej skomplikowana, ponieważ firmy ubezpieczeniowe wiedzą jak umiejętnie ciąć koszty, jeżeli jednak posiadasz niezbite dowody, że wskutek wypadku poniosłeś o wiele większe koszty związane z naprawą samochodu bądź leczeniem, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić ci różnicę pomiędzy otrzymaną kwotę zaniżonego odszkodowania, a faktycznie poniesionymi kosztami własnymi.

/artykuł sponsorowany/

Reklama