Zabezpieczenia ścian wykopów – dlaczego jest tak ważne?

zabezpieczenie głębokich wykopów

Podejmując się różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych, wykonawca prac ziemnych powinien brać pod uwagę odpowiednie zabezpieczenie wykopów. Dzięki temu wszelkie działania z tym związane będą wykonane w sposób niezagrażający niczyjemu zdrowiu ani życiu. W zależności od rodzaju prac, wykopy dzieli się na przestrzenne i wąskoprzestrzenne. Jedne i drugie potrzebują odmiennego rodzaju zabezpieczenia.

Co należy wziąć pod uwagę podczas prac gruntowych

Jeżeli wykopy mają być odpowiednio zabezpieczone, trzeba uwzględnić wiele czynników. Przede wszystkim należy prawidłowo rozpoznać warunki gruntowe oraz wziąć pod uwagę przestrzeń sąsiadującą z wykonywanymi pracami. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ nie wszystkie zabezpieczenia wykopów mogą być stosowane w pobliżu niektórych obiektów. Wykonując wykopy, trzeba zapewnić im odpowiednie nachylenie. Chodzi o to, by podczas prac, grunt nie osypywał się z powrotem do środka wykopu. Zanim jednak przystąpimy do wszelkich działań, należy określić warunki terenowe, a także nakreślić poszczególne etapy działania.

Jak zabezpieczyć wykop?

Wykopy wąskoprzestrzenne należy zabezpieczyć deskowaniem ażurowym lub pełnym, ściankami szczelnymi albo specjalnym deskowaniem systemowym. Jeśli w grę wchodzą wykopy przestrzenne, sposób zabezpieczenia nie jest tak oczywisty. W tym przypadku wybranie odpowiedniej konstrukcji zabezpieczającej będzie zależało od wielu czynników. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę głębokość wykopu. Istotne będą również warunki geotechniczne. Znaczenie będzie miał także poziom wód gruntowych. Należy też zwrócić uwagę na technologię budowy oraz otoczenie sąsiedztwa.

Ścianka szczelna

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wykopu będzie zastosowanie ścianki szczelnej. Jest to najczęściej wybierana metoda. Jeśli porównamy ją z innymi metodami, to wyraźnie widać, że ścianka szczelna nie potrzebuje tak dużego nakładu pracy jak palisada z mikropali czy obudowa berlińska. Ścianka szczelna składa się z metalowych kształtowników, które wbija się w ziemię przy pomocy wibromłota. Jednak nie we wszystkich warunkach można zastosować metodę wibracyjną. W takiej sytuacji zda egzamin metoda statyczna, w której grodzice po prostu wciska się w grunt.

Ścianka berlińska

Bardzo popularnym rozwiązaniem jeśli chodzi o zabezpieczenie głębokich wykopów, jest ścianka berlińska. To bardziej pracochłonna technologia niż ścianka szczelna. Składa się ona ze słupów, które pionowo wbija się w grunt. Najczęściej są to dwuteowniki stalowe oraz opinki drewniane. Aby całość mogła zabezpieczyć wykop, trzeba na początek wbić słupy lub umieścić je w otworze wypełnionym betonem. W następnej kolejności montuje się opinki. Aby wzmocnić całość, stosuje się czasami tak zwane kotwienie w gruncie. Ze względu na brak szczelności ściankę berlińską stosuje się wyłącznie powyżej wód gruntowych.

Obudowa z mikropali

Innym sposobem na zabezpieczenie wykopu jest zastosowanie obudowy z mikropali. Tego typu palisada składa się zazwyczaj z elementów o średnicy 15-35 cm, które są wiercone w odstępach nie większych niż 3 średnice pala. W przypadku zastosowania tej technologii grunt, który się znajduje za palami, tworzy naturalne przesklepienia. Dzięki takiemu działaniu palisada zabezpiecza grunt znajdujący się za obudową przed osunięciem. Będzie to bardzo ważne w sytuacji, gdy wykonany wykop znajduje się w pobliżu fundamentów obiektów, które już istnieją. Jeżeli chcemy wykonać wykopy o dużej głębokości, palisadę należy wzmocnić poprzez wykonanie oczepu na zwieńczeniu pali albo zastosować rozpory lub zakotwienie.

/artykuł sponsorowany/

Reklama