Warszawskie historyczne pracownie artystyczne

Warszawskie historyczne pracownie artystyczne.

Pracownia artystyczna to szczególne miejsce pracy twórczej oraz ważne narzędzie w tworzeniu wizerunku kulturowego stolicy. Przestrzeń, w której powstają prace z pogranicza wielu dziedzin artystycznej wypowiedzi, uznana została za istotny element tożsamości miasta.

Szczególnie ważną okazała się kwestia związana z pomieszczeniami, dla których z powodu śmierci użytkownika, wygasła umowa najmu.  W wielu przypadkach zagrożone były nie tylko same lokale, ale także unikatowe zbiory. Po zapoznaniu się z problemem, w konsultacji z inicjatorami społecznymi, władze m.st Warszawy powołały zespół ekspertów, czyli grupę ludzi wywodzących się spoza struktur urzędu miasta, reprezentujących warszawskie instytucje kultury i nauki.

W listopadzie 2014 r. powołany został Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych znaleźli się w nim: przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, organów administracji publicznej, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich szkół wyższych i uczelni artystycznych. Osoby, które działając społecznie, podjęły się pracy na rzecz wspierania i inicjowania działań służących ochronie, dokumentowaniu i promowaniu warszawskich historycznych pracowni artystycznych.

Podstawowym zadaniem Zespołu jest niedopuszczenie do sytuacji, gdy pozbawiony opieki dotychczasowego najemcy – artysty lub twórcy – lokal zostaje opróżniony, a następnie włączony do zasobów lokalowych z pominięciem możliwości kontynuacji umowy najmu przez opiekunów zbiorów, którymi często są członkowie rodziny artysty czy uczniowie.
Osoby te zgodnie z oczekiwaniami władz miasta, mogłyby prowadzić w pracowniach własną działalność twórczą, kulturalną lub edukacyjną, w sposób nie naruszający pierwotnego charakteru miejsca.

Dla realizacji tych zadań, niezbędne okazało się wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących najmu lokali określonych jako pracownie artystyczne. Na podstawie uchwały Rady Miasta z 25 maja 2018r. Zespół ma obowiązek wyłonienia z zasobów miejskich lokali, użytkowanych jako pracownie artystyczne posiadających szczególne wartości historyczne.

Do tej pory wytypowano 32 pracownie artystyczne w lokalach miejskich. Lista tych miejsc nie jest zamknięta, w dalszym ciągu rozważane są kolejne kandydatury. Tymczasem, wobec już uznanych, Zespół podjął działania mające na celu ochronę historycznej substancji, a często także stworzenie warunków na udostępnienie pracowni kolejnym twórcom, opiekunom i badaczom.

źródło: UM Warszawa /  Fot. E. Lach

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.