Pokaz wideo-instalacji Karoliny fender Noińskiej „Miasto za murem”

Zapraszamy na premierowy pokaz wideo-instalacji Karoliny fender Noińskiej „Miasto za murem”, który odbędzie się w ramach 82. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego.

Artystyczna wideo-instalacja autorstwa Karoliny fender Noińskiej // jajkofilm składa się z archiwalnych zdjęć przedstawiających mieszkańców getta warszawskiego. Postaci na nich uwiecznione pojawią się na fasadzie kamienicy Majera Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14, która w 1940 r. znalazła się w granicach tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Projekt ma na celu skłonienie widza do refleksji nad losem getta warszawskiego i jego mieszkańców. Wybór jednego z nielicznych ostańców niejako przypomina też o tragicznym końcu powstania w getcie, w trakcie którego zrównano z ziemią prawie cały teren. W obliczu zniszczenia niemal wszystkich dowodów swojej niegdysiejszej obecności, mieszkańcy miasta za murem będą przypominać o swojej historii podczas tygodniowej projekcji wideo-instalacji.

Premiera wideo-instalacji wpisuje się w program obchodów 82. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego, zorganizowanych razem z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Premiera: Środa 16 listopada, godz. 17:00

plac Grzybowski w Warszawie (fasada kamienicy Majera Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14)

Projekcje odbywają się codziennie od 16 do 22 listopada 2022 roku w godzinach 17–22. Pokaz premierowy będzie dodatkowo transmitowany na facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.


Przeczytaj też:

Wydarzenia w Warszawie listopad 2022 – klik