MATERIA(L)NIE. Alicja Bielawska Barbara Falender

MATERIALNIE barbara Falender

MATERIA(L)NIE
Alicja Bielawska i Barbara Falender

Punktem wyjścia wystawy MATERIA(L)NIE jest cykl rzeźb Barbary Falender Poduszki Erotyczne z 1973 roku, znajdujących się w Kolekcji Galerii Studio. Rzeźby, wykonane w marmurze karraryjskim, weszły do kolekcji w 1985 roku. Dwa lata później zostały pokazane w Galerii Studio, wywołując poruszenie ze względu na odważną, erotyczną wymowę. Paulina Olszewska, kuratorka wystawy, zaprosiła Alicję Bielawską do podjęcia dialogu z rzeźbami Barbary Falender. Bielawska przygotuje instalację z tkanin, która wejdzie w interakcję z przestrzenią Galerii Studio i stworzy intymną atmosferę prezentacji rzeźb. Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowane zostaną szkice na papierze do Poduszek Erotycznych, również z 1973 roku. Kluczowa dla sztuki zarówno Bielawskiej, jak i Falender jest praca z materiałem i jego właściwościami. Przetwarzając to, co fizyczne, a więc rzeczywiste, artystki przechodzą w sferę tego, co zmysłowe i wrażeniowe. Napięcie między dwiema jakościami, materialnością i sensualnością jest główną osią wystawy. Wystawa ukazywać będzie jeden z najważniejszych aspektów Poduszek Erotycznych, jakim jest kobieca rozkosz i przyjemność płynąca z seksualności.

MATERIALNIE Alicja Bielawska i Barbara Falender
Wystawa jest częścią roku jubileuszowego i obchodów 50-lecia Teatru i Galerii Studio.
Kuratorka: Paulina Olszewska
Barbara Falender (1947) studiowała na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Tworzy rzeźbę, rysunek i fotografię, pracuje w kamieniu, brązie, epoksydzie, porcelanie i szkle, łącząc w swoich pracach różnorodne materiały. Stypendystka m.in. stypendium Rządu Włoskiego z Laboratorio dei marmi Carlo Nicoli w Carrarze (1976) czy Fundacji Tadeusza Kościuszki w Nowym Jorku (1998). Prace artystki były prezentowane na wystawach indywidualnych, w tym w Galerii Opera w Warszawie (2020), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2007), Galerii Kordegarda (Warszawa, 1995), Athenaeum Gallery w Kopenhadze (1975).
Alicja Bielawska (1980), absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i sztuk pięknych na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie (2009), doktorantka na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tworzy rysunki i rzeźby – stosując tkaninę, metal, drewno i ceramikę. W swoich pracach artystka koncentruje się na materialnej sferze codzienności i relacji pomiędzy przedmiotami, wnętrzami a wspomnieniami. Dotyka w nich także kwestii względności naszej percepcji. Do swoich realizacji wprowadza również elementy choreografii i performansu.
Partner wystawy: DEKOMA
 
Otwarcie: 7 lutego 2022 (poniedziałek), godz. 19:00 – 22:00
7 lutego – 17 kwietnia 2022
Wtorek – niedziela, 12:00 – 19:00
Galeria Studio
Plac Defilad 1
Warszawa
Wstęp 3/1,5 zł

MATERIA(L)NIE
Alicja Bielawska Barbara Falender

 
The starting point for the exhibition MATERIA(L)NIE [(IM)MATERIAL] is Barbara Falender’s 1973 sculpture series Erotic Pillows from the Galeria Studio Collection. The sculptures, made from Carrara marble, entered the collection in 1985. Two years later they were shown at Galeria Studio, causing a stir due to their bold erotic overtones. Paulina Olszewska, curator of the current exhibition, has invited artist Alicja Bielawska to enter into a dialogue with Falender’s sculptures. Bielawska will prepare a textile installation that will engage with the space of Galeria Studio, creating an intimate atmosphere for the presentation of the sculptures. For the first time, drawings on paper for Erotic Pillows, also from 1973, will be presented at the exhibition. Working with materials and their properties has been crucial for both Falender’s and Bielawska’s art. In transforming the physical, the actual, the artists move into the sphere of the sensual and impressionistic. The tension between the two qualities, materiality and sensuality, is the main axis of the exhibition. The exhibition will present one of the most important aspects of Erotic Pillows—female pleasure and delight derived from sexuality.
The exhibition is part of the jubilee year and celebrations for the 50th anniversary of Teatr and Galeria Studio.
Curator: Paulina Olszewska
Barbara Falender (b. 1947) studied in the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw under Prof. Jerzy Jarnuszkiewicz. She creates sculpture, drawings and photography, works in stone, bronze, epoxy, porcelain and glass, combining various materials in her works. She was recipient of an Italian Government scholarship from Laboratorio dei marmi Carlo Nicoli in Carrara, and one from the Tadeusz Kościuszko Foundation in New York (1998). Her works have been presented in numerous solo exhibitions, including Opera Gallery in Warsaw (2020), the Centre for Polish Sculpture in Oronsko (2007), Kordegarda Gallery, Warsaw, (1995), and Athenaeum Gallery in Copenhagen (1975).
Alicja Bielawska (b. 1980), graduated from Art History at the University of Warsaw (2005), and Fine Arts at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (2009). She is a PhD student in Interdepartmental Environmental Doctoral Studies at the Academy of Fine Arts in Gdansk. She creates drawings and sculptures using fabric, metal, wood and ceramics. In her work, the artist focuses on the material sphere of everyday life and relationships between objects, interiors and memory. She touches upon the issue of relativity in our perception. She also introduces elements of choreography and performance into her work.
Exhibition Partner: DEKOMA
 
Opening: Monday February 7, 2022, 7 pm–9 pm
February 7–April 17 2022
Tuesday–Sunday, 12–7 pm
Galeria Studio
Palace of Culture & Science
Plac Defilad 1
Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.