HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA w Zamku Królewskim

Wystawa HASIOR zamek krolewski

Od 14 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać najznakomitsze spośród obecnie dostępnych dzieł Władysława Hasiora – klasyka współczesności, którego sztuka jest wymownym świadectwem doświadczeń egzystencjalnych i poszukiwań twórczych XX wieku. Na wystawie Hasior. Trwałość przeżycia swoją reprezentację znalazły wszystkie charakterystyczne dla artysty formy ekspresji – asamblaże, sztandary oraz rzeźby betonowe odlewane w ziemi.

HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA w Zamku Królewskim
Wystawa HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA w Zamku Królewskim

Prezentowane na wystawie niemal 90 dzieł Władysława Hasiora zostało wypożyczonych z polskich muzeów i ze zbiorów prywatnych. Eksponaty, zarówno pod względem formy, jak i treści, pokazują możliwie szerokie spektrum poszukiwań twórczych artysty. Pokoleniowe traumy (wojenne i nie tylko), mechanizmy społecznej opresji, relacje pomiędzy człowiekiem i przyrodą, jednostką a zbiorowością, sacrum i profanum, tym, co uniwersalne i trwałe, a tym, co lokalne i przemijające – wszystkie te wątki znajdują odzwierciedlenie w doborze prac, tworząc fascynujący i głęboki dyskurs nad kondycją ludzką, pełen odwołań do najważniejszych tekstów kultury.

HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA

Władysław Hasior to artysta posługujący się własnym językiem w sztuce. Dokonując nieoczywistych, ale przemyślanych zestawień obiektów materialnych, gotowych lub nieznacznie przetworzonych, nadaje im wtórne znaczenia i wplata w nadrzędne konstelacje semantyczne. Znaczącym jest nie tylko sam przedmiot, ale i jego kształt, barwa oraz wszystkie cechy materii, z której jest stworzony.

Władysław Hasior dokonując nieoczywistych, ale przemyślanych zestawień obiektów materialnych, gotowych lub nieznacznie przetworzonych, nadaje im wtórne znaczenia i wplata w nadrzędne konstelacje semantyczne. Znaczącym jest nie tylko sam przedmiot, ale i jego kształt, barwa oraz wszystkie cechy materii, z której jest stworzony. Istotnym staje się pozornie nieistotne, wartościowym bezwartościowe, wiecznym tymczasowe, eksponowanym niewidoczne, obcym swojskie etc.

HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA w Zamku Królewskim
HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA w Zamku Królewskim

Gdy Hasior tworzy formę rzeźbiarską od początku, istotną rolę pozwala odegrać pierwiastkowi przypadkowości, a uzyskany efekt dla niego samego bywa zaskoczeniem i odkryciem. Mimo rozmachu swych przedsięwzięć, artysta nie pretenduje do statusu demiurga sprawującego pełną kontrolę nad procesem twórczym. Szuka dialogu z odbiorcami, pozwala uobecnić się czynnikowi naturalnemu, np. w postaci żywiołu.

Wystawa zorganizowana jest w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i symbolicznie nawiązuje do wystawy dzieł Władysława Hasiora, która 50 lat temu miała miejsce w murach Zamku znajdującego się wówczas jeszcze w stanie surowym.

Na wystawie znalazły się obiekty wypożyczone z: Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (partner wystawy), Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kolekcji Teresy i Andrzeja Starmach, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także ze zbiorów prywatnych (m.in. rzeźba Kapliczka wszystkich wiernych pochodząca z kolekcji prof. Andrzeja Szarka).

rzeźba Kapliczka wszystkich wiernych pochodząca z kolekcji prof. Andrzeja Szarka
Rzeźba Kapliczka Wszystkich Wiernych, prof. Andrzej Szarek, 2019

Wystawa HASIOR. TRWAŁOŚĆ PRZEŻYCIA
14 czerwca – 8 września 2024 r.
Biblioteka Królewska w Zamku Królewskim w Warszawie

Strona: https://www.zamek-krolewski.pl/aktualnosc/2175-hasior-trwalosc-przezycia


Przeczytaj też:

Muzeum Narodowe w  Warszawie
Muzea za darmo  – klik
Wydarzenia w weekend – klik
Wydarzenia w tym miesiącu – klik
Park Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania   Warszawskiego – klik