Dwa lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego

22 listopada miną dwa lata od objęcia urzędu Prezydenta m.st. Warszawy przez Rafała Trzaskowskiego. Wiele udało się zrobić, zwłaszcza w edukacji czy transporcie – zapewniliśmy darmowe żłobki, transport publiczny rozwija się w szybkim tempie, poprawiamy bezpieczeństwo i dbamy o naszych seniorów.

Dwa lata temu nawet do głowy by mi nie przyszło, że ten program przyjdzie mi realizować w takich okolicznościach. Nikomu nie muszę przypominać jak ciężki okazał się rok 2020. Koronawirus to nie tylko dziesiątki tysięcy zachorowań w Warszawie, zamknięte szkoły, instytucje kultury i ograniczona aktywność społeczna. Epidemia wepchnęła nas też w bezprecedensowy kryzys gospodarczy. Jego skutkiem jest konieczność dokonywania bolesnych cięć w budżecie naszego miasta – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Mimo trudnych czasów, z którymi przyszło nam się zmierzyć, Warszawa nie rezygnuje ze swoich priorytetów i ciągle się rozwija. W 2 lata udało się zrealizować program darmowych żłobków, do użytku oddane zostały kolejne szkoły i przedszkola, unowocześniamy transport, wielkimi krokami zbliża się również koniec budowy Szpitala Południowego. Warszawa konsekwentnie realizuje też swoją politykę społeczną, kulturalną i klimatyczną.  

Na spowodowany koronawirusem kryzys w finansach samorządów nałożyły się też negatywne skutki decyzji rządu. Część z nich – mocno odbijających się na finansach Warszawy – miała swoje skutki już w 2019 r., pierwszym roku mojej prezydentury. To jest kontekst realizacji mojego programu. Tym bardziej cieszę się, że dziś mogę państwu powiedzieć o tym, co udało się zrealizować – dodał prezydent Trzaskowski.

ŻŁOBKI

Całkowicie przebudowaliśmy system opieki żłobkowej, aby zapewnić wszystkim chętnym rodzicom bezpłatną opiekę żłobkową. Przez ostatnie dwa lata w Warszawie przybyło ponad 95 proc. nowych miejsc opieki żłobkowej – obecnie mamy ich 14,5 tys.

W niektórych dzielnicach doszliśmy już do sytuacji, że oferujemy więcej bezpłatnych miejsc w żłobkach, niż jest chętnych. To zasadnicza, historyczna zmiana.

Było to możliwe dzięki budowie sześciu nowych żłobków, modernizacji jednej placówki oraz wykupie miejsc w placówkach niepublicznych.

Już w przyszłym roku planujemy oddanie trzech kolejnych, nowych żłobków (Wilanów, Ursus i Włochy) oraz zmodernizowanej placówki na Bemowie.

EDUKACJA

Przez ostatnie dwa lata oddaliśmy mieszkańcom 14 przedszkoli i 8 szkół (siedem podstawówek i jedną zawodową). Trwa budowa kolejnych 12 szkół i przedszkoli.

Zgodnie z obietnicą, wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli. O 250 zł wzrosły pensje stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, a o 270 zł pensje nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami.

W czasie pandemii koronawirusa ważne okazały się inne działania, które zrealizowaliśmy. Uruchomiliśmy platformę Eduwarszawa.pl, która umożliwia naukę zdalną. Współpracujemy ze światowym liderem rozwiązań online – koncernem Microsoft. Z naszej platformy zdalnej edukacji korzysta już 200 szkół i placówek, tj. ok. 150 000 użytkowników (w tym 112 tys. uczniów, 34 tys. nauczycieli). 

Za prezydentury Rafała Trzaskowskiego wydatki związane z oświatą to największa pozycja w budżecie m.st. Warszawy. W ostatnich dwóch latach przeznaczyliśmy na edukację ponad 10 mld zł.

ZDROWIE

Kończymy budowę Szpitala Południowego. Ta inwestycja może okazać się kluczowa w kontekście pomocy dla chorych na koronawirusa. Przygotowujemy sale, trwają już odbiory instalacji. W szpitalu są już dwa tomografy, czekamy na kolejne dostawy sprzętu medycznego.

Gdy epidemia minie, Szpital Południowy obejmie nie tylko wiele dzielnic Warszawy – z Ursynowem na czele – ale także tę część aglomeracji.

Równolegle za blisko 200 mln zł rozbudujemy Szpital Bielański.

Oddaliśmy dwie nowe przychodnie (Białołęka, Wawer). Na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia przeznaczyliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat blisko 100 mln zł.

Uruchomiliśmy kolejne programy zdrowotne: jako pierwszy samorząd w Polsce ruszyliśmy z akcją bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla małych dzieci i kobiet w ciąży, rozpoczęliśmy szczepienia przeciw HPV dla warszawskich dwunastolatków i niemal podwoiliśmy budżet na finansowanie kolejnej edycji programu in vitro – do 2022 r. wydamy na to blisko 33 mln zł.

W dwóch miejskich szpitalach (Praskim i Solec) przygotowaliśmy gabinety ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnościami. W miejskich szpitalach funkcjonują gabinety lekarskie bez klauzuli sumienia.

Zwiększamy system opieki medycznej nad seniorami – uruchomiliśmy łącznie cztery nowe placówki dziennej opieki medycznej lub pomocy, łóżka wytchnienia dla osób przewlekle chorych.

Utworzyliśmy 8 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

POLITYKA SPOŁECZNA

Od początku wybuchu epidemii warszawskie OPS-y pomogły ponad 32 tysiącom osobom z grup ryzyka, przede wszystkim seniorom.

Stworzyliśmy system pomocy „Warszawa Wspiera”, który działa na terenie całego miasta. Dzielnicowe zespoły, z udziałem wolontariuszy, pomogły 1807 osobom. Już niedługo wolontariusze będą przekazywać pomoc świąteczną warszawiakom w potrzebie.

Likwidujemy bariery architektoniczne. Warszawa została nagrodzona przez Komisję Europejską „dostępnościowym Oskarem” – Access City Award 2020 za konsekwentne działanie w zakresie wdrażania standardów dostępności.

Przeznaczyliśmy 1 mln zł na wsparcie dla 21 UniwersytetówTrzeciego Wieku i ponad 760 tys. na kursy e-senior.

Uruchomiliśmy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Wzmacniamy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec kobiet, powołaliśmy Radę i pełnomocniczkę ds. kobiet.  

Rozbudowaliśmy dom dziennego pobytu dla powstańców warszawskich, gdzie powstały nowe sale do rehabilitacji i fizjoterapii.

Wszyscy powstańcy mogą też korzystać z bezpłatnych przejazdów taksówkami. W tym roku z bezpłatnego taxi mogą również korzystać osoby z niepełnosprawnościami.  Uruchomiliśmy program drobnych napraw „Złota rączka”,

TRANSPORT

Inwestując w jakość życia, w politykę społeczną, nie zaniedbujemy inwestycji infrastrukturalnych. Priorytetem jest transport publiczny. Stale rozbudowujemy jego sieć  i kupujemy nowy tabor.

Przez ostatnie dwa lata wydłużyliśmy II linię metra o kolejne sześć stacji (3 stacje na Targówku i 3 stacje na Woli). Postępuje budowa kolejnych 3 odcinków: 2 stacje na Bemowie, 3 stacje na Bródnie oraz odcinek 3+STP Karolin. Rozpoczęliśmy już przygotowania do budowy linii M3 etap I Praga – do końca roku studium techniczne.

Podpisaliśmy największy kontrakt w historii na zakup nowoczesnego taboru do obsługi obu linii metra (ponad 40 pociągów). Pociągi wyprodukuje czeska Skoda, zwycięzca przetargu. Warszawiacy zadecydowali o nazwie nowych pociągów – Varsovia. Mieszkańcy wybrali ją w otwartym konkursie.

Warszawa zakupiła też 160 autobusów elektrycznych i 150 gazowych. Mamy podpisaną umowę na zakup ponad 200 nowoczesnych tramwajów.

Trwają prace nad budową nowej trasy tramwajowej na Winnicę. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku.

KULTURA

Prezydent zapowiadał też stworzenie nowej wizytówki kulturalnej Warszawy. I ona powstaje – trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

To początek przebudowy całego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.

Kupiliśmy budynek przy ul. Kasprzaka 22 na przyszłą siedzibę Teatru Żydowskiego.

Realizujemy Program rozwoju bibliotek. Powstał Centralny Katalog, zakupiliśmy ponad 200 tys. książek i audiobooków do warszawskich bibliotek.

Uruchomiliśmy wsparcie dla niezależnych twórców – w konkursie „Mobilni w kulturze” pomoc otrzymało 122 artystów.

Uruchomiliśmy wieloletnie dofinansowanie społecznych instytucji kultury, w konkursie dla organizacji pozarządowych z takiego wsparcia skorzystali: Teatr21, Scena Współczesna, Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego i Teatr Druga Strefa.

Przygotowujemy specjalną platformę VOD (Video-On-Demand) dla warszawskich instytucji kultury.

WARSZAWA DLA KLIMATU

W zeszłym roku posadziliśmy ponad 120 tys. drzew i kolejne tysiące w tym roku, jeszcze w 2019 r. obszar Lasów Miejskich powiększył się o 50 hektarów.

Warszawa jako pierwsza w Polsce dołącza do europejskiego programu „Zielone Miasta”. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie o przystąpieniu Warszawy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zorganizowaliśmy pierwszy panel obywatelski w stolicy. Razem z mieszkańcami wypracujemy rekomendacje w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy i udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta.

Realizujemy kompleksową inwentaryzację miejskiego drzewostanu – w stolicy to już blisko 9 milionów drzew – dzięki wdrożonym narzędziom ,takim jak Mapa Koron Drzew.

Wdrażamy program ochrony zasobów wodnych. To funkcjonujące już od zeszłego roku dotacje na małą retencję, ochrona obszarów naturalnej retencji, zwiększanie powierzchni przepuszczalnych, modernizacja kanałów miejskich oraz ujęć wodnych, a także działania planistyczne, takie jak np. planowana ochrona naturalnych mokradeł na terenie Zakola Wawerskiego.

We wrześniu 2019 wprowadziliśmy nowe, wyższe dotacje do likwidacji kopciuchów, do końca tego roku można złożyć wniosek o 100 proc. dofinansowanie na likwidację kopciucha i instalację ekologicznych źródeł ogrzewania.

Zlikwidowaliśmy już ponad połowę kopciuchów komunalnych w zasobie miasta (na początku 2018 r. było ich ponad 2 tys.). W naszym zasobie lokali komunalnych zostały najtrudniejsze przypadki, a wydłużenie procesu wymiany wynika w nich m.in. z nieuregulowanych kwestii własnościowych, roszczeń do budynków, braku sieci ciepłowniczej lub gazowej czy braku współpracy ze strony najemców.

Budujemy nowe stacje referencyjne. Pierwszą, przy ul. Grochowskiej, już testujemy. Druga nowa stacja jeszcze w tym roku stanie przy al. Solidarności, niedaleko pl. Bankowego.

Przygotowujemy się do przetargu na dostawę 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Urządzenia zostaną zainstalowane we wszystkich dzielnicach miasta oraz w 20 gminach ościennych.

NOWE CENTRUM WARSZAWY

Rondo Czterdziestolatka, Górczewska, Aleja Jana Pawła II – to miejsca, które zmieniły lub za chwilę zmienią swój wygląd i charakter. Górczewska została przebudowana przy okazji budowy metra i z miejskiej autostrady stała się estetyczną aleją, wygodną dla wszystkich uczestników ruchu.

Al. Jana Pawła II zyska przejścia dla pieszych w poziomie jezdni, drogę rowerową i przejazd rowerowy przez Al. Jerozolimskie, przejazd rowerowy w ciągu Nowogrodzkiej.

W przyszłym roku naziemne przejścia dla pieszych powstaną przy rondzie Dmowskiego.

Kolejną zmianą będzie modernizacja placu potocznie zwanego Placem Pięciu Rogów. Będzie tu dużo zieleni i małej architektury. Obecnie jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na wykonanie prac.

Do końca kadencji rozpocznie się też modernizacja ul. Marszałkowskiej.

Inwestycje w infrastrukturę to także większe bezpieczeństwo. Zmodernizowaliśmy wiele skrzyżowań, przejść dla pieszych. Doświetliliśmy je. Skutkiem tych działań jest to, że dwa ostatnie lata to malejąca liczba ofiar wypadków i osób rannych.

W Warszawie, w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, na drogach ginie czterokrotnie mniej osób niż w pozostałych częściach Polski.

WARSZAWA OBYWATELSKA

Przez ostatnie dwa lata przeprowadziliśmy też wiele zmian w sposobie funkcjonowania administracji miasta. Ich symbolem jest to, że w tej chwili w zarządzie miasta jest pełen parytet: pięć kobiet i pięciu mężczyzn, ale także to, co robimy w obszarze dialogu i partycypacji społecznej.

Mimo kryzysu, w tym roku o ponad 40 proc. zwiększyliśmy budżet na realizację zadań, które zlecamy organizacjom pozarządowym – w skali całego miasta to blisko 300 mln zł.

W ciągu ostatnich 2 lat wzrosła liczba osób głosujących w budżecie obywatelskim – w tym roku zagłosowało ponad 100 tys. mieszkańców, a w grudniu uruchamiamy kolejną, ósmą edycję.

Wzmacniamy udział młodych ludzi w życiu miasta – pracujemy nad polityką młodzieżową Warszawy, fundujemy stypendia dla doktorantów, nagradzamy najlepsze prace o rozwoju miasta i ustanowiliśmy nagrodę prezydenta dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.

Wprowadziliśmy nowe, korzystne dla mieszkańców zmiany. Od września br. mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą korzystać z mediacji, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. 

Na koniec warto dodać, że przez dwa lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego nie zwróciliśmy żadnej nieruchomości zamieszkałej przez lokatorów. A na podstawie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej ochroniliśmy kilkaset nieruchomości (odmowy zwrotu, wygaszenie roszczeń wobec „śpiochów”). 

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.