Darmowa komunikacja w Warszawie: Karta Ucznia – Jak ją otrzymać?

Darmowa komunikacja w Warszawie: Karta Ucznia – Jak ją otrzymać?

Od piątku, 1 września 2017 roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie kart ucznia.

Bezpłatne przejazdy – od 1 września 2017 r. – przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych placówkach oświatowych, zlokalizowanych poza granicami Stolicy. Uprawnienie jest wgrywane na cały okres pobytu dziecka w szkole (nie dłuższy niż 4 lata) i obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy.

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM.

Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.

Wniosek do pobrania tu – klik

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego POP ZTM wraz z:

  • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
  • aktualnym zdjęciem ucznia
  • ważną legitymacją szkolą lub
  • zaświadczeniem wydanym przez szkołę, z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) duplikat wydaje się po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wydanie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych.

W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej oraz aktualnym zdjęciem do dowolnego POP ZTM. 

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Karta Ucznia będzie obowiązywała od 1 września 2017 roku. Do tego czasu dzieci korzystające ze środków komunikacji miejskiej muszą wnosić opłaty za bilet zgodne z obowiązująca taryfą. Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres ważności, także podczas wakacji.

źródło: http://www.um.warszawa.pl/ i http://www.ztm.waw.pl/

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.