Badanie wody dla sanepidu dla lokali gastronomicznych – co musisz wiedzieć

Badanie wody dla sanepidu dla lokali gastronomicznych

Woda niezaprzeczalnie jest nam niezbędna do życia. Bez wody nie mogą także funkcjonować żadne lokale usługowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznczonej dla gastronomii, każdy przedsiębiorca powinien regularnie dostarczać próbki wody do lokalnego Sanepidu. Pobór próbek może być dokonywany samodzielnie lub też możesz złożyć zlecenie pobierania próbek na badanie mikrobiologiczne dokonywane przez laboratorium. Czym jest badanie wody? Jakie są rodzaje badania wody? Co pokazują badania wody? Czy do samodzielnego pobierania próbek możemy użyć np. wody ze studni? Co powinieneś wiedzieć na temat badania wody?

Podstawy o wodzie – czym jest badanie próbek wody

Woda zdatna do spożycia, czyli używana m.in. w obiektach żywienia zbiorowego powinna mieć odpowiednią jakość, zgodną z obowiązującymi w kraju przepisami. Nie powinna wywoływać choroby np. chorób układu pokarmowego. Oczywiście, jeśli stwierdzimy nieprzyjemny zapach wody możemy organoleptycznie stwierdzić, że coś jest nie tak, ale dopiero dokładne badania mogą wykryć obecność bakterii.

Czymże jest zatem badanie wody? To badanie jej właściwości, którego celem jest ocena poszczególnych parametrów i jakości wody. Dzięki badaniom wiemy, że coś jest z wodą nie tak np. przekroczono dopuszczalne normy. Analiza wody wskazuje, czy woda nadaje się do celów spożywczych.

Wyróżniamy badanie fizykochemiczne oraz badanie mikrobiologiczne wody. W pierwszym w nich badane są skład chemiczny i właściwości fizyczne tj. np. zapach wody, barwa, twardość wody, smak, mętność, utlenialność, odczyn PH, stężenie manganu, żelaza czy jonu amonowego. W przypadku badania mikrobiologicznego ocenia się jakość wody i to, czy znajdują się w niej jakieś bakterie czy zanieczyszczenia wody. Może być to np. obecność różnych bakterii chorobotwórczych tj. bakterie grupy coli.

Ocena jakości wody – dlaczego jest ważna?

Do badania jakości wody, warto zdecydować się na profesjonalne badania, które zostaną wykonane w taki sposób, aby spełniać wszelkie wymagania formalne, jakich wymaga Sanepid.

Próbkę wody można pobrać z wody wodociągowej, studni kopanej, możliwe jest badanie ścieków czy własnego ujęcia. Zlecenie takiego badania profesjonalnej firmie sprawi, że wyniki badania wody będą najbardziej rzetelne i realne. Zdecydowanie warto przeprowadzać taki monitoring kontrolny, aby wiedzieć, jakie metody uzdatniania wody można wprowadzić, by zwiększyć jej jakość i bezpieczeństwo dla konsumenta.

Pamiętaj, że pobierając próbkę wody i oddając ją do analizy bada się wskaźniki organoleptyczne, biologiczne (obecność glonów, bakterii), chemiczne (zawartość substancji chemicznych czy utlenialność), fizyczne (temperatura, odczyn, zapach, twardość itp.)

Co ważne, ocena jakości wody musi być oparta o obowiązujące w Polsce rozporządzenia. To w nim, określone są dokładne wymagania, jakie musi spełniać woda pitna oraz określone są dopuszczalne wartości poszczególnych wskaźników, o jakich wspomnieliśmy wyżej.

Laboratorium badania wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Profesjonalne badanie wody uwzględnia najwyższe jakości wody przeznaczonej m.in. dla gastronomii. Jeśli prowadzisz działalność użytkową, co pewien czas musisz zbadać wodę z własnego ujęcia. Jak wykonać badanie wody?

Warto wykonać badanie wody w naszym laboratorium, które dokonuje analizy zgodnej z polskimi normami. Pamiętaj, że cykliczna analiza wody zapewnia bezpieczeństwo żywności i musi być zgodna z systemem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Zapraszamy do kontaktu z nami i umówienie się na analizę wody dla swojego przedsiębiorstwa, zgodnie z zaleceniami prawa, dla lokalnego Sanepidu.

/artykuł sponsorowany/