Prowadzenie działalności nierejestrowanej w 2024 roku – co trzeba wiedzieć?

działalność nierejestrowana

Nierzadko pomysł założenia własnego biznesu niesie ze pewne obawy wiążące się z obowiązkiem zadbania o szeroko pojęte formalności. Nie zawsze jednak musi to tak wyglądać, zwłaszcza przy wyborze działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana stanowi legalną w naszym kraju formę prawną, która daje przedsiębiorcom opcję, w pełni zgodnego z prawem, uniknięcia płacenia składek ZUS bądź prowadzenia księgowości, przy jednoczesnym obsługiwaniu swoich klientów, łączącym się także z samą praktyką wystawiania im rachunków. Działalność nierejestrowana jest w chwili obecnej więc ciekawym patentem na przetestowanie biznesowych idei, eliminując niechciane dla wielu obowiązki natury administracyjnej czy fiskalnej.

Działalność nierejestrowana – co to takiego?

Ten rodzaj działalności nazywany jest też mianem działalności bez rejestracji bądź działalności niezarejestrowanej. Sam termin działalności nierejestrowanej został wprowadzony przed kilkoma laty w pakiecie ustaw – Konstytucja dla Biznesu, tworząc legalną alternatywę dla podmiotów chcących bezpiecznie zarobić bez obowiązku rejestracji firmy czy przetestować nowy patent biznesowy.

Według ustawy niezarejestrowaną działalność gospodarczą trzeba postrzegać w kategoriach niewielkiej działalności zarobkowej wykonywanej przez osoby fizyczne, która nie obliguje do zarejestrowania firmy. Jest to więc inna forma niż działalność gospodarcza rozumiana jako zorganizowana, ciągła działalność o charakterze zarobkowym, która prowadzona jest we własnym imieniu, co stwarza konieczność realizacji szeroko pojętych kroków prawno-księgowych.

Poruszając kwestię założenia działalności nierejestrowanej, warto nadmienić, że istnieją pewne sytuacje, w których to, nawet gdy określona działalność niezarejestrowania spełni te cechy, nie przekraczając w ramach miesięcznego przychodu w żadnym z miesięcy 3/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie jest ona utożsamiana z działalnością gospodarczą. Nie powstaje więc konieczność dokonywania jej rejestracji.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Dla kogo działalność nierejestrowana będzie dobrą opcją?

Działalność nierejestrowana to bardzo dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób cechujących się innowacyjnym i przedsiębiorczym podejściem do biznesu, którym zależy na spożytkowaniu wolnego czasu, inicjując nową działalność. Dodatkowe ułatwienie stwarza opcję skorzystania z tego wariantu także w przypadku, kiedy to konkretna osoba ma już inne stałe źródło dochodu, którym może być chociażby umowa o pracę. Warto jednak mieć na uwadze, iż samo rozpatrywanie dodatkowego zajęcia w kategoriach nierejestrowanej działalności gospodarczej łączy się z koniecznością spełnienia pewnych warunków:

  • Kryterium dochodowe, które bazuje na maksymalnej miesięcznej kwocie przychodu – obowiązujący w kontekście nierejestrowanej działalności limit przychodu w ciągu miesiąca wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiąc 3/4 całej kwoty. Stwierdza się więc, iż w okresie 1.01–30.06.2024 miesięczny przychód nie może przekroczyć kwoty 3181,50 zł, zaś w okresie 1.07–31.12.2024 kwoty 3225 złotych w skali miesiąca.

Trzeba teraz podkreślić, że w limity wlicza się wyłącznie przychód z niezarejestrowanej działalności, nie uwzględniając tym samym przychodów z umowy o pracę bądź umowy zlecenia.

  • Kryterium 60 miesięcy odstępu od zamknięcia albo zawieszenia swojej działalności gospodarczej – jest ono powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zainicjowanie prowadzenia działalności nierejestrowanej wyklucza się z posiadaniem własnej firmy. W sytuacji, kiedy osoba prowadziła swój biznes, od jego zawieszenia musi upłynąć okres wynoszący nie mniej niż 60 miesięcy.

Jakie obowiązki czekają na osoby prowadzące działalność nierejestrowaną?

Bazując na postanowieniach ustawodawcy, dochodzimy do wniosku, że nakłada on na osoby mające własną działalność nierejestrowaną relatywnie małe obowiązki, do których zaliczamy przede wszystkim:

  • Zagwarantowanie ewidencji sprzedaży – obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, na którą składają się kwoty przychodów osiągnięte podczas jednego roku podatkowego.
  • Rozliczanie działalności nierejestrowanej z wykorzystaniem zeznania w skali roku – trzeba pamiętać o konieczności rozliczania przychodów i kosztów działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym określanym jako PIT-36. Jest to ważny moment, w którym możliwe staje się odzyskanie pieniędzy częściowo włożonych w działalność niezarejestrowaną (chociażby na materiały eksploatacyjne), zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. W celu uproszczenia samego rozliczenia, bardzo ważne okazuje się prowadzenie KPiR działalności nierejestrowanej, a więc popularnej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Obowiązek poszanowania praw konsumenta – przejawia się on poprzez wymóg przestrzegania prawa konsumentów, co znajduje swoje uzasadnienie w samym sposobie postrzegania nierejestrowanej działalności jako działalności gospodarczej przez prawo cywilne. W tym przypadku niezbędne staje się wypełnianie obowiązków informacyjnych, chociażby w zakresie podawania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.
  • Wystawianie dokumentów potwierdzających sprzedaż– po wystawieniu takiej prośby przez klienta, przedsiębiorca jest zobligowany do wystawienia faktury albo rachunku. Zależy Ci na zdynamizowaniu tego procesu? W takim razie skorzystaj z programu do faktur ifirma.pl.

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur

Działalność nierejestrowana a aspekty finansowe – co trzeba wiedzieć?

Wedle najnowszych obliczeń, prowadząc działalność nierejestrowaną w 2024 roku, da się zarobić nawet do 38 439 zł. Uwzględnić trzeba jednak fakt, że od działalności nierejestrowanej w rocznym rozliczeniu PIT istnieje wymóg odprowadzenia podatku na ogólnych zasadach. W praktyce znaczy to, iż przy rocznym przychodzie wynoszącym do 120 000 złotych przewidziana jest stawka 12% podatku. Warto pamiętać, że działalność nierejestrowana stwarza możliwości pozwalające na odliczenie kosztów raz w roku za pełne 12 miesięcy. W rezultacie należy pamiętać o sumiennym zbieraniu dokumentów potwierdzających zakup szeroko pojętych produktów niezbędnych do zdobycia zysków.

Najważniejsze informacje na temat założenia działalności gospodarczej 

Założenie działalności gospodarczej to proces, który na szczęście nie jest przesadnie trudny. Tak naprawdę należy wyłącznie zacząć aktywne działanie. Nierzadko jednak pomocne okazuje się wcześniejsze przeanalizowanie poszczególnych kroków, do których warto zaliczyć analizę w kontekście potrzebnego czasu, wymarzonych korzyści czy potrzebnych zasobów.

Kluczowe jest stwierdzenie, że wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu, którego potencjał najprościej sprawdzić w bezpośredniej interakcji z konsumentami. Gdy mamy już samą wizję naszego biznesu, następny etap stanowi ułożenie planu działania. Na tym etapie trzeba skupić się na takich czynnikach, jak czas niezbędny na prowadzenie nierejestrowanej działalności, potrzebne materiały, formy kontaktu z klientami czy patenty marketingowe.

Każdy początkujący przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że w ramach nierejestrowanej działalności da się posiadać własne logo oraz nazwę. W efekcie uzasadnione staje się wykorzystanie nazwy własnej marki także w kontekście tworzonych profili w różnego rodzaju mediach społecznościowych bądź witrynach internetowych.

Zastanawiasz się, w jaki sposób właściwie zgłosić prowadzenie działalności nierejestrowanej? Musisz zatem wiedzieć, że nie ma konieczności jej zgłaszania, co stanowi dodatkowe ułatwienie. Ludzie zainteresowani tego rodzaju działalnością nie są więc zobligowani do składania wniosków do urzędu skarbowego, o wpis do CEIDG, ZUS-u bądź GUS-u. Nie potrzebują oni też własnych numerów NIP czy REGON.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Jakie usługi są najczęściej spotykane w przypadku działalności nierejestrowanej?

Skupiając się na zagadnieniu działalności niezarejestrowanej, należy poświęcić uwagę także samym usługom, które da się realizować, wybierając taką formę działalności. Rozwiązanie to łączy się z licznymi kreatywnymi możliwościami, albowiem, za wyjątkiem paru specjalizacji cechujących się koniecznością posiadania obligatoryjnych koncesji, opcje w tym zakresie są praktycznie nieograniczone. Prowadzenie działalności niezarejestrowanej najlepiej łączyć ze swoimi pasjami, jednocześnie badając popyt na różnego rodzaju świadczenia w pobliskiej okolicy. Przeważnie na tę formę działalności decydują się osoby wykonujące rękodzieło, udzielające korepetycji, początkujący twórcy internetowi, cukiernicy albo fotografowie.

Trzeba jednak mieć na względzie to, że do usług niedopuszczalnych w kontekście działalności niezarejestrowanej zalicza się ochronę osób bądź mienia, sprzedaż napojów wyskokowych, organizowanie imprez turystycznych, świadczenie usług detektywistycznych oraz zbieranie odpadów. Dodatkowymi przykładami niedozwolonych usług są te określane jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, jak chociażby pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym realizowanie czynności agencyjnych (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń) bądź usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (według ustawy o rachunkowości).

Zapoznaj się z cyklem, który prowadzimy: Kanały komunikacji marketingowej, który pomoże Ci prowadzić marketing w social mediach: https://www.ifirma.pl/author/marcin-malecki

W kontekście wyjątków należy wspomnieć też o występowaniu usług objętych pewnymi nietypowymi zasadami. Choć decydując się na prowadzenie działalności niezarejestrowanej, przeważnie mówi się o zwolnieniu od od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów oraz usług, ustawodawca przewidział pewne rodzaje działalności, które bezwzględnie wymagają statusu aktywnego płatnika VAT, z zachowaniem wszelkich obowiązków tego statusu – a więc uzyskania numeru NIP czy prowadzenia własnego rejestru sprzedaży oraz zakupów. Dotyczy to sytuacji, kiedy to dana osoba podejmuje się świadczenia usług jubilerskich, prawniczych, doradztwa, a także dostarczania wyrobów wykonanych z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, sprzedaży nieruchomości bądź środków transportu.

PIT a działalność nierejestrowana – ciekawostki 

Prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej nie obliguje do wykazywania należnej zaliczki na podatek, co wynika z faktu braku obowiązku obliczania i wpłacania zaliczki podczas roku podatkowego. Zeznanie PIT-36 zwyczajowo składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Zeznanie to da się złożyć w formie papierowej bądź elektronicznej, także w usłudze Twój e-PIT. Zeznanie najlepiej złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania w dniu składania rozliczenia. Trzeba także pamiętać, iż złożenie takiego zeznania nie jest równoznaczne z utraceniem prawa do wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo małżonką, czy skorzystania z dostępnych ulg podatkowych.

/artykuł sponsorowany/

Reklama