Zastosowanie systemów transportowo-montażowych

Zastosowanie systemów transportowo-montażowych

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się systemy transportowo-montożowe. Należy pamiętać, że systemy transportowo-montażowe są ważnym elementem prefabrykatu. Ułatwiają nie tylko proces produkcji, ale również pomagają w kształtowaniu złączy między różnymi elementami.

Czym są systemy transportowo-montażowe?

Bez wątpienia najbardziej popularnymi elementami systemu transportowo-montażowego są obecnie kotwy transportowe. Wykorzystywane są głównie do transportu ciężkich elementów o bardzo cienkich ściankach. Warto dodać, że dostępne są kotwy w wersji z prętami pofalowanymi lub prostymi. Tak samo można znaleźć kotwy transportowe długie oraz krótkie. Postać tulei stalowej mają kotwy montażowe. Jeden koniec tulei jest zaślepiony, natomiast drugi koniec jest nagwintowany wewnętrznie. W ten sposób można zwiększyć efektywność zakotwienia w betonowym elemencie. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że do wykonywania zakotwień montażowych w elementach z betonu przeznaczone są kotwy tulejowe. Z reguły kotwy transportowe lub systemy kotew transportowych stosowane są do podnoszenia elementów prefabrykowanych. Niezawodne działanie jest ich szczególną cechą. Wszelkie możliwe oddziaływania muszą wytrzymywać kotwy. Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych producentów, którzy produkują systemy wysokiej jakości. Systemy kotew transportowych spełniają wszystkie wymogi dyrektywy maszynowej. Systemy kotew transportowych to najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie stosowane podczas prac transportowo-montażowych. Z wszelkimi kotwami o odpowiednim gwincie stosowane są pętle. Warto jasno podkreślić, że podnoszenie elementów pod różnymi kątami jest możliwe w zależności od typu pętli.

Transport prefabrykowanych elementów

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że swobodne obracanie podnoszonych elementów również jest możliwe. Do transportu elementów prefabrykowanych przeznaczone są pętle linkowe. Warto dodać, że linka wystająca nad powierzchnią nie przeszkadza w trakcie transportu. Z wysokiej jakości linki stalowej wykonane są wszystkie pętle. Należy pamiętać, że elastyczność linki pozwala ją kształtować w szerokim zakresie nie tylko na etapie produkcji, ale również przy składowaniu oraz transporcie. Do transportu i przemieszczania podwójnych ścian zespolonych w zakładzie produkcyjnym stosowane są kotwy do ścianek. Wykorzystywane jest to również na budowie przez rozszalowanie elementów. Przez pofalowaną kotwę stalową z drutu okrągłego następuje zakotwienie. Obsługa systemów transportowo-montażowych jest bardzo skomplikowana, dlatego tylko doświadczone osoby mogą sobie z tym poradzić. W formie tulei stalowej występują kotwy montażowe. W prefabrykacie stosowane są tuleje oczkowe, żeby uniemożliwić późniejsze wiercenie, które powoduje uszkodzenie struktury betonu. Na rynku istnieje wiele firm, które specjalizują się w systemach transportowych. Postęp technologiczny sprawił, że obecnie możemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Konkurencja w tej branży jest bardzo duża, a najważniejsze jest oczywiście zadowolenie klientów.

/artykuł sponsorowany/

Reklama