Wystawa „Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej”

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej” 13 maja 2023 (sobota) o 17:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Wystawa pokazuje obraz dziecka i dzieciństwa widziany oczyma ponad 40 artystek i artystów tworzących w okresie od polskiej transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku po dzień dzisiejszy.
Projekt nawiązuje do zrealizowanej w 1917 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie wystawy „Dziecko w sztuce” i stanowi próbę zainicjowania dyskursu o najmłodszych uczestniczkach i uczestnikach naszego życia społecznego i kulturalnego.
Wystawa obejmuje motyw napięcia związanego z różnymi sposobami widzenia okresu prenatalnego, przywołuje obrazy idyllicznego i formatującego tożsamość wczesnego dzieciństwa, zestawia różne spojrzenia na macierzyństwo, ojcostwo i relacje rodzinne, stawia pytanie o katalog wzorców cywilizacyjnych i kulturowych kształtujących dorastającego dzisiaj człowieka.
Opowiada o wyzwaniach okresu socjalizacji i dojrzewania, porusza doświadczenie cierpienia powodowanego przez wojnę, zmaganie z chorobą i odchodzenie dzieci, nie pomija też wątku stosunku dorosłych do ich rodziców.
Wystawę dopełniają przestrzeń przeznaczonego dla dzieci designu oraz miejsce na wypowiedzi artystyczne najmłodszych twórczyń i twórców, odwiedzających galerię.
Projekt obejmuje również bogaty program edukacyjny, zawierający warsztaty, oprowadzania – także prowadzone przez dzieci dla dzieci – debaty ekspertów oraz specjalny repertuar Kina Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Architektura ekspozycji, forma towarzyszącego jej katalogu oraz przygotowane w wersji dla dorosłych i dla dzieci druki edukacyjne sprzyjają włączeniu do pełnego udziału w tym projekcie widzów w każdym wieku.

Kuratorzy:
Łukasz Murzyn
Joanna Winnicka-Gburek

Otwarcie wystawy: 13/05/2023 (sobota) o 17:00. Tego dnia zapraszamy również na oprowadzanie kuratorskie o 19:00 → wstęp wolny
Wystawę można oglądać do 16/07/2023.
Miejsce: Zamek Ujazdowski

Godziny otwarcia:

wtorek—niedziela
11:00—19:00
czwartek
11:00—20:00
W czwartki wstęp wolnyWięcej informacji: https://bit.ly/3zQFCbR
Wydarzenia towarzyszące 13/05 w ramach Nocy Muzeów: https://bit.ly/3mqIjxQ

 The exhibition examines the image of children and childhood in the eyes of more than 40 artists who have been working since the period of the transformation of the political system in Poland in the late 1980s and 1990s. The show refers to the 1917 exhibition entitled Dziecko w sztuce [The Child in Art] presented at Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych [Society of Friends of Fine Arts] in Kraków, and is an attempt to initiate a discussion about the youngest participants of social and cultural life. The exhibition examines the contested, often conflicting ways of understanding the prenatal period/life of unborn children, evokes images of the idyllic and identity-forming early childhood period, juxtaposes different views on motherhood, fatherhood and family dynamics, and raises question regarding the array of civilizational and cultural patterns that shape children today. The exhibition discusses the challenges of the period of socialisation and adolescence, the experiences of suffering caused by war, struggles with illness and death, and the ways in which adults relate to their parents. The exhibition features spaces filled with design dedicated to children and artistic statements created by our youngest visitors. It is also accompanied by a versatile educational programme which includes workshops and curated tours of the show (some prepared by children for children), discussions with experts, and special screening at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art Cinema. The architecture of the exhibition, the form of the accompanying catalogue, and educational materials for adults and children are designed to welcome the participation of viewers of all ages.
Curators:
Łukasz Murzyn
Joanna Winnicka-Gburek

Opening of the exhibition: 13/05/2023 (Saturday) at 19:00. → admission free
The exhibition can be viewed until 16/07/2023.

Opening hours:
Tuesday — Sunday
11:00-19:00
Thursday
11:00-20:00
Free admission on ThursdaysMore info: https://bit.ly/3MzBoNB
Reklama