Wystawa stała Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwiera się dla zwiedzających

Wystawa stała Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwiera się dla zwiedzających

Prace nad ekspozycją stałą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dobiegły końca. Od 11 listopada wystawa Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867–1935 będzie dostępna dla zwiedzających. Wystawa mieści się w podziemnej części nowego budynku kompleksu muzealnego w Sulejówku. Składa się na nią 6 galerii, prezentujących kolejne etapy biografii Józefa Piłsudskiego, a także związane z nim mity i symbole, żywe w zbiorowej wyobraźni do dziś. Na zwiedzających czeka opowieść utkana z autentycznych eksponatów historycznych, świadectw epoki i pamiątek po Józefie Piłsudskim, uzupełniona nowatorskimi rozwiązaniami wystawienniczymi.

Wystawa stała Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867–1935 stanowi centralny punkt nowego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest historyczną opowieścią o życiu i działalności patrona Instytucji, a także o trudnym dla Polski okresie walk niepodległościowych z XIX i XX wieku. Ekspozycja prezentuje poszczególne etapy biografii Józefa Piłsudskiego, wartości, którymi się kierował, wzory zachowań i postaw społecznych, które aprobował, wreszcie dziedzictwo, które po sobie zostawił oraz symbole i mity narosłe wokół jego postaci.

„Ziuk”, „Wiktor”, „Komendant”, „Naczelnik”, „Marszałek”, Symbol

Oś chronologiczną porządkującą narrację wystawy wyznaczają kolejne etapy biografii Józefa Piłsudskiego, przedstawione w pięciu galeriach tematycznych. W galerii „Ziuk” zwiedzający będą mieli okazję poznać Józefa Piłsudskiego z czasów jego dzieciństwa i młodości spędzonych w Zułowie, Wilnie i Charkowie, z czasów pierwszych działań konspiracyjnych oraz zesłania na Syberię. Galeria „Wiktor” opowiada o działalności konspiracyjnej Józefa Piłsudskiego w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, „Komendant” – o tworzeniu ruchu wojskowo-niepodległościowego w Galicji, „Naczelnik” – o walce zbrojnej o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, a „Marszałek” o działalności politycznej prowadzonej przez Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1926 roku.

Galerie poświęcone kolejnym okresom życia i działalności Józefa Piłsudskiego zostały rozmieszczone na dwóch poziomach wystawy stałej w chronologicznej kolejności. Tę część narracji ekspozycji uzupełnia szósta galeria – „Symbol” – odnosząca się do mitów i legend zbudowanych wokół postaci Józefa Piłsudskiego oraz do dziedzictwa, które pozostawił następnym pokoleniom. Galeria ta zaprezentowana jest w trzech odsłonach, umieszczonych w różnych miejscach ekspozycji pomiędzy galeriami biograficznymi. Zamierzeniem twórców było przecięcie narracji biograficznej Józefa Piłsudskiego przestrzenią nakłaniającą do refleksji i dyskusji nad treścią wystawy oraz jej odniesieniami do teraźniejszości. Dzięki temu, jak wyjaśnia Dyrektor Muzeum, Robert Supeł, zaprezentowana w Muzeum historia służy nie tylko upamiętnianiu osób i zdarzeń z przeszłości, lecz także nawiązywaniu do teraźniejszości i szukaniu odpowiedzi na pytania przez nią stawiane.

Dialog

Zgodnie z zamierzeniami twórców na ekspozycji splatają się różne narracje i sposoby rozumienia prezentowanej historii, które wspólnie tworzą syntetyczną, otwartą na dalsze interpretacje opowieść. Obecna na wystawie wielość punktów widzenia pozwala zaprezentować wielowymiarowość postaci Józefa Piłsudskiego.
Krzysztof Jaraczewski, Dyrektor Muzeum w latach 2008–2018 przedstawiciel Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego wyjaśnia: Tworząc wystawę stałą poświęconą osobie Marszałka, zespół historyków oraz muzealników, zarówno młodych, jak i mających długie doświadczenie zawodowe, patrzył na postać i historię Józefa Piłsudskiego na nowo, uzupełniał ją i porządkował, a jednocześnie zachowywał wielowymiarowość bohatera tej opowieści. Piłsudski jest przecież postrzegany wielorako – z powodu niezwykłej różnorodności ról i funkcji, jakie przyszło pełnić mu w życiu: Litwin, Polak, buntownik, sybirak, socjalista, konspirator […] rewolucjonista, terrorysta, podróżnik, skazaniec, powstaniec […] człowiek czynu, myśliciel, Dziadek – postać będąca obiektem nie tylko kultu, lecz także głębokiej nienawiści.

Beton, drewno i stal

Jeśli chodzi o zastosowane na ekspozycji stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku rozwiązania wystawiennicze, to zostały one podporządkowane dwóch naczelnym założeniom: budowie opowieści w oparciu o eksponaty – pamiątki po Marszałku i świadectwa epoki oraz ograniczeniu multimediów do niezbędnego minimum. W konsekwencji rozwiązania multimedialne pełnią na wystawie rolę pomocniczą i tylko w sytuacji niedostatku artefaktów, przyjmują rolę głównego narratora.

Pomimo oszczędnego użycia multimediów, ich obecność jest wyraźnie zauważalna na wystawie stałej i z pewnością przyczyni się do intensyfikacji wrażeń zwiedzających. Warto tutaj wspomnieć o ekranach umieszczonych w Przestrzeni Centralnej, które, dzięki swojej wielkości, są unikatami na skalę światową, multimedialne pokazy immersyjne, które otaczają widza i głęboko angażują jego zmysły, a także nagrania video wyświetlane na ekranach o niestandardowych wymiarach.

O innych rozwiązaniach scenograficznych i graficznych opowiadają: Sławomir Różański, Pełnomocnik dyrektora ds. wykonania wstawy stałej oraz Wojciech Markert, Kurator treści historycznych na wystawie stałej: czasem skupiamy uwagę na pojedynczym zdjęciu, by w innych przypadkach z fotografii tworzyć złożone infografiki. Zrezygnowaliśmy zupełnie z, popularnego w ostatnich latach w wystawiennictwie, budowania imitacji prawdziwych miejsc, nie wierząc w możliwość uzyskania pożądanego „poczucia autentycznej atmosfery”. Byłoby to niecelowe, tym bardziej, że sercem naszego kompleksu muzealnego jest przecież dworek „Milusin” i autentyczna przestrzeń historyczna. Nie rezygnujemy jednak z przedmiotów i miejsc już nieistniejących – powstały ich wierne repliki, jak również makiety oraz modele.
Na wystawie dominuje ciemna, bogata w odcienie kolorystyka, zaczerpnięta z polskich plakatów propagandowych z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Do budowy ekspozycji wykorzystano naturalne materiały, takie jak beton o ciepłej, piaskowej barwie, drewno z widocznymi słojami, stal oraz mosiądz. Ten ostatni użyto w celu podkreślenia wyjątkowo ważnych elementów ekspozycji. Można będzie go odnaleźć w olbrzymich bramach otwierających poszczególne galerie biograficzne czy w okazałych ekspozytorach prezentujących myśl polityczną Józefa Piłsudskiego.

Zwieńczenie wieloletniego wysiłku

Wystawa stała Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest wynikiem wieloletniej współpracy zespołu Muzeum z autorami koncepcji i projektu wystawy – konsorcjum WXCA-Platige Image-Ralph Appelbaum Associates (zwycięzcy międzynarodowego konkursu na wystawę stałą Muzeum), oraz firmą MWE Sp. z o.o., która odpowiadała za wykonanie ekspozycji. Efekt końcowy wysiłku wielu ludzi, zawartych po drodze kompromisów, twórczych napięć i starannego namysłu pokaźnego grona ekspertów, projektantów i wykonawców, zobaczyć można już od 11 listopada.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce zwiedzanie wystawy stałej będzie możliwe tylko dla gości indywidulanych oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

źródło: https://muzeumpilsudski.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.