WXCA wykona rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

WXCA wykona rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

6 lipca 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

I nagrodę w konkursie na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie otrzymała Pracownia Architektoniczna WXCA.

Projekt rewitalizacji zakłada budowę czterech pawilonów:

  • W pobliżu stawu znajdzie się pawilon z kurtyną wodną
  • Przy rondzie Jazdy Polskiej, powstanie pawilon powietrza, w którym znajdą się informacje dotyczące parku, ale także ekologii i zagrożeń środowiskowych
  • Dwa pawilony: ognia i ziemi. Ich koncepcja, na ten moment, nie jest jeszcze znana.

Projekt pracowni WXCA zakłada przekształcenie kładki nad al. Niepodległości w zielony taras widokowy, natomiast dawna baza MPO stanie się sawanną. Dodatkowo na terenie Parku znajdą się wybiegi dla psów, górka saneczkowa oraz miejsca do gier zespołowych.
Interdyscyplinarny zespół w składzie:
Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Magdalena Julianna Nowak,
Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Anna Wilczyńska, Krzysztof Herman, Grzegorz Gądek, Marcin Gąsiorowski
Wizualizacje: Sebastian Kochel

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs na opracowanie całościowej koncepcji Parku Pole Mokotowskie wymagał połączenia w jednej spójnej koncepcji aspektów przestrzennych, przyrodniczych i funkcjonalnych przy jednoczesnym zaproponowaniu atrakcyjnych i charakterystycznych rozwiązań architektonicznych. W trakcie obrad Jury dyskutowano nad atrakcyjnością proponowanych w pracach rozwiązań krajobrazowych dla całego obszaru Parku jak i dla obszarów węzłowych przy jednoczesnej próbie oceny wpływu poszczególnych rozwiązań na charakter parku. Ze względu na wielość sposobów korzystania z Parku istotnym aspektem oceny prac była trafność rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych w odniesieniu do potrzeb wyrażonych przez użytkowników m.in. w trakcie warsztatów charette przeprowadzonych na Polu Mokotowskim. Z punktu widzenia przyrodniczego ocenie podlegała jakość i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym rozbudowa i renaturalizacja układu wodnego oraz dążenie do zachowania bioróżnorodności. Uznano, że ingerencja w Park Pole Mokotowskie wymaga podejścia wrażliwego, umiejętnie podkreślającego walory obszaru i nie zatracającego obecnego charakteru parku, przy jednoczesnym istotnym podniesieniu walorów architektonicznych pawilonów, małej architektury oraz terenów zieleni. Wybrany projekt obiecuje taką możliwość przy
zachowaniu prawidłowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i jednoczesnej dbałości o walory przyrodnicze Parku.
źródło: SARP Warszawa

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 11 lipca (środa) 2018 r. o godzinie 16:30
Wystawa pokonkursowa czynna będzie od 6 lipca do 13 lipca 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki Narodowej al. Niepodległości 213 

https://www.facebook.com/wxcawarsaw/

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.