Wrocławska prokuratura zaskarżyła decyzję reprywatyzacyjną Emilii Plater 15

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Wrocławska prokuratura zaskarżyła decyzję reprywatyzacyjną Emilii Plater 15.

W czerwcu 2018 roku prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował sprzeciw od decyzji ostatecznej z 2012 roku wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu o powierzchni wynoszącej 868 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8 w obrębie 5-03-05, położonego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 oraz ustalającej „symboliczny czynsz” z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do tego gruntu.

Decyzji tej zarzucono, że została wydana w warunkach określonych w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., zatem w sprawie, w której uprzednio rozstrzygnięto inną decyzją ostateczną tj. orzeczeniem administracyjnym Prezydium Rady Narodowej z dnia 30 czerwca 1950 roku odmawiającym prawa własności czasowej do nieruchomości wskazanym w decyzji osobom i utrzymującym je w mocy rozstrzygnięciem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 maja 1951 roku, które nigdy nie zostało wyeliminowane z obrotu prawnego.

W tej sytuacji organ dekretowy w postaci Prezydenta miasta stołecznego Warszawy nie mógł rozstrzygać kwestii, która uprzednio została zakończona inną decyzją ostateczną.

W sprzeciwie zarzucono również, że organ wydając decyzję zaniechał podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy opierając się wyłącznie na faktach wskazanych przez stronę.

Kierując sprzeciw prokurator domaga się stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z listopada 2012 roku wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

źródło: „Centrum Prasowe PAP”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.