Wniosek o podwyższenie alimentów – co powinieneś wiedzieć?

Wniosek o podwyższenie alimentów
Wysokość alimentów na dziecko nie jest ustanawiana raz na zawsze. Każda ze stron może wnioskować o ich podwyższenie lub obniżenie. Kiedy wystąpić do sądu z pozwem o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych? Co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów? Gdzie należy go złożyć? Odpowiedzi na kluczowe pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Wysokość alimentów na dziecko nie jest ustanawiana raz na zawsze. Każda ze stron może wnioskować o ich podwyższenie lub obniżenie. Kiedy wystąpić do sądu z pozwem o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych? Co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów? Gdzie należy go złożyć? Odpowiedzi na kluczowe pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2020.1359-tesk jedn.) możliwa jest zmiana orzeczenia lub umowy dot. obowiązku alimentacyjnego. Jak to wygląda w praktyce? O obniżenie bądź podwyższenie alimentów można wnioskować nie tylko w przypadku gdy, zmieniła się sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji. Wystąpienie do sądu z pozwem jest możliwe po tym, jak zmianie uległy także usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Należy udokumentować powód ubiegania się o podwyższenie alimentów. Argumenty uzasadniające żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych mogą być mniej lub bardziej oczywiste. Pozew o podwyższenie alimentów musi wykazywać, co zmieniło się od ostatniego wyroku, np. zobowiązany do alimentacji dostał podwyżkę, zmienił pracę na lepiej płatną, wygrał na loterii czy odziedziczył wartościowy spadek. Argumentem przemawiającym za złożeniem wniosku jest pogorszenie się stanu zdrowia osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego, przełomowe wydarzenie w życiu dziecka czy chęć rozwijania przez niego pasji.

Merytoryczne uzasadnienie pozwu

O wysokości nowych świadczeń alimentacyjnych decyduje sąd rejonowy, nawet jeśli o alimentach jako ostatni rozstrzygnął sąd okręgowy np. w sprawie rozwodowej. Wniosek należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów? Uzasadnienie musi być rzeczowe, poparte dowodami. We wniosku powinien się znaleźć m.in. wykaz kosztów utrzymania dziecka i opis możliwości finansowych pozwanego. Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów musi akcentować zmiany, do jakich doszło w ostatnim czasie tj. od ostatniego rozstrzygnięcia ustalającego alimenty. Niezbędne jest dołączenie załączników, np. rachunków za zakupy dla dziecka czy zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych. Należy pamiętać, że paragony zakupowe nie są dowodem, zwłaszcza te, jakie obrazują zakupy za gotówkę. Najlepiej przy zakupach zawsze żądać faktury VAT lub faktury uproszczonej, czyli paragonu z NIP (z NIP rodzica, który będzie składał pozew o podwyższenie alimentów). Inną formą dokumentowania wydatków są np. zaświadczenia ze szkoły o ilości wycieczek, kosztach podręczników itp., zaświadczenia od lekarzy o ilości wizyt i jej koszcie, rachunki generowane w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów? Jak go złożyć?

Tworzenie pism procesowych nie należy do łatwych zadań. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat odpowiedniej formy czy treści. Pozew o podwyższenie alimentów powinno zawierać oznaczenie sądu oraz wydziału, uzasadnienie żądania, wartość przedmiotu sporu, własnoręczny podpis. Wskazane jest dołączenie opisu sytuacji rodzinnej i zarobkowej rodziców. Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów tj. do jakiego sądu? Należy to zrobić w sądzie o właściwości miejscowej dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia lub też zobowiązanej do alimentacji.

Sugerowanym rozwiązaniem jest sięgnięcie do poprzedniego rozstrzygnięcia i opisanie, jakie wówczas koszty dziecka były deklarowane przez rodzica i jakie i w jakiej wysokości uwzględnione przez sąd. Następnie opisanie, co się zmieniło w ramach ww. kosztów, jakie ewentualnie odpadły lub jakie się pojawiły. Warto też omówić w opisany sposób sytuację zarobkową obydwojga rodziców.

Jak się bronić przed podwyższeniem alimentów?

Osoba zobowiązana do alimentacji powinna wykazać, że argumenty przedstawione we wniosku są nieprawdziwe. Jak wygląda sprawa o podwyższenie alimentów? Jak się bronić i udowodnić, że sytuacja finansowa pozwanego nie zmieniła się od ostatniego wyroku sądu? Można np. dowodzić, że pojawiły się problemy zdrowotne, wzrosły koszty utrzymania, zmniejszyły się zarobki lub majątek zobowiązanego do alimentów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że po założeniu nowej rodziny na pozwanym spoczywa kolejny obowiązek alimentacyjny. Warto pochylić się też nad zagadnieniem samych kosztów i odpowiedzieć na pytanie, czy można jest optymalizować. Dla przykładu: czy pomoc w problemach zdrowotnych dziecka da się uzyskać w ramach NFZ. Do tego niezbędne jest uzyskanie stosownych informacji w placówkach NFZ. Można się też zastanowić, czy pomoc w ramach pakietów zdrowotnych jest możliwa do wykorzystania. Takie miesięczne pakiety są tańsze niż średniomiesięczny wydatek na pomoc psychologiczną czy psychiatryczną.

Ile trwa sprawa i ile to kosztuje?

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi zwykle kilka miesięcy. Przed wyznaczeniem terminu sprawie zostaje nadana sygnatura. Następnie sąd zajmuje się sprawdzaniem pozwu pod względem formalnym. Ile trwa sprawa o podwyższenie alimentów? Wszystko zależy od okoliczności i czasu niezbędnego do zapoznania się z materiałem dowodowym. Nie zawsze kończy się na jednej rozprawie. Ile kosztuje sprawa o podwyższenie alimentów? Strona wnioskująca o zmianę wysokości świadczenia jest zwolniona z opłaty sądowej.

Dlaczego warto wynająć adwokata w tej sprawie?

Prawnicy doskonale wiedzą, jak napisać dobry pozew o podwyższenie alimentów. Jednocześnie są w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie. Prawidłowo sporządzony pozew nie wymaga uzupełniania braków formalnych, co finalnie wpływa na skrócenie postępowania. Z tego względu warto skorzystać z usług kancelarii, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Podsumowanie

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko może być pozytywnie rozpatrzony przez sąd nawet na jednej rozprawie. Pod warunkiem, że jedna ze stron nie zostanie zobowiązana do przedstawienia jakiegoś dowodu lub nie zachodzi konieczność zwrócenia się do konkretnej instytucji. Podwyższenie alimentów bez sądu, co do zasady, nie jest możliwe, chyba że zobowiązany do ich płacenia wyraża zgodę na dobrowolną podwyżkę. Decyzję – wyrok o zmianie wysokości alimentów wydaje sąd rejonowy.

Więcej informacji w tym temacie znajdziesz na: https://www.lpdlegal.pl/.

/artykuł sponsorowany/

Reklama