Wernisaż wystawy „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”

Wernisaż wystawy „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”.

„Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku” jest czwartą w historii Zachęty przeglądową wystawą poświęconą scenografii teatralnej. Jej koncepcja to autorska wizja Roberta Rumasa — cenionego artysty wizualnego i scenografa. Kurator wraz z zespołem współpracowników prowadzi widzów przez 100 lat historii, budując narrację wystawy w oparciu o układ problemowo-tematyczny oraz tworząc odniesienia kontekstualne do wcześniejszych i późniejszych zjawisk.

Wystawa w nowym świetle ukazuje najważniejsze zjawiska scenograficzne kształtujące przestrzeń i estetykę przedstawień teatralnych oraz wydarzeń polityczno-społecznych w Polsce. Duży przekrojowy pokaz stanowi nowatorską próbę całościowego przedstawienia procesu ewolucji scenografii: od pierwszej reformy teatru do współczesności, z uwzględnieniem problemów, zjawisk i wynikających z nich reperkusji nieodłącznych dla zrozumienia roli tej dziedziny zarówno w historii polskiego teatru, jak i historii kultury.

Zachęta, plac Małachowskiego

wernisaż: 18.10, godz.19
czas trwania wystawy: 19.10.2019-19.01.2020

[for English scroll down]

Więcej o wystawie: zacheta.art.pl/pl/wystawy/zmiana-ustawienia-polska-scenografia

współorganizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
partnerzy: Muzeum Śląskie, Muzeum Teatralne, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Instytut Grotowskiego
partner filmowy: FINA Wałbrzyska 3/5
kkurator: Robert Rumas
współpraca merytoryczna: Dorota Buchwald, prof. Dariusz Kosiński, dr hab. Daniel Przastek
współpraca ze strony Zachęty: Julia Leopold oraz Michał Jachuła, Ewa Mielczarek, Aleksandra Zientecka
współpraca ze strony Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW: Paweł Mrowiński
kwerenda i opracowanie materiałów filmowych: Michał Januszaniec
aranżacja wystawy: Robert Rumas
wykonanie makiet: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
identyfikacja wizualna: Jakub Jezierski
program towarzyszący: Zofia Dubowska, Karolina Iwańczyk, Marta Miś
realizacja: Anna Muszyńska, Krystyna Sielska oraz Andrzej Bialik, Dariusz Bochenek, Remigiusz Olszewski

———————————————————————————
Change the Setting. Polish Theatrical and Social Set Design of the 20th and 21st Centuries
opening of the exhibition: 18 October, 7 p.m.
duration of the exhibition: 19.10.2019-19.01.2020

„Change the Setting. Polish Theatrical and Social Set Design of the 20th and 21st Centuries” is the fourth review exhibition devoted to theatrical set design in the history of Zachęta. Its concept was born out of the original vision of Robert Rumas, a respected visual artist and set designer. The curator and his team of collaborators lead the viewers through 100 years of history, building the narrative of the exhibition according to an issue and theme-based layout and creating contextual references to earlier and later phenomena.

The exhibition shows the most important set design phenomena shaping the space and aesthetics of theatre performances and political and social events in Poland in a new light. The large cross-sectional show is an innovative attempt at a comprehensive presentation of the process of evolution of set design: from the first reform of the theatre to contemporary times, taking into account the problems, phenomena, and resulting repercussions inherent in understanding the role of this field in the histories of Polish theatre and culture.

More about the exhibition: zacheta.art.pl/en/wystawy/zmiana-ustawienia-polska-scenografia

co-organiser: Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw
partners: Muzeum Śląskie in Katowice; Theatre Museum, Wielki Theatre — National Opera; Jerzy Grotowski Institute
film partner: National Film Archive — Audiovisual Institute
curator: Robert Rumas
substantive collaboration: Dorota Buchwald, Prof. Dariusz Kosiński, Dr hab. Daniel Przastek
collaboration on the part of Zachęta: Julia Leopold and Michał Jachuła, Ewa Mielczarek, Aleksandra Zientecka
collaboration on the part of the Faculty of Political Sciences and International Studies of the University of Warsaw: Paweł Mrowiński
research and editing of film materials: Michał Januszaniec
exhibition arrangement: Robert Rumas
mock-ups: Eugeniusz Geppert Academy of art and Design Wrocław
visual identity: Jakub Jezierski
accompanying programme: Zofia Dubowska, Karolina Iwańczyk, Marta Miś
exhibition production: Anna Muszyńska, Krystyna Sielska and Andrzej Bialik, Dariusz Bochenek, Remigiusz Olszewski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.