Warszawa Targowisko wokół Hali Gwardii bez zmian

Hala Gwardii

Nie ma planów likwidacji targowiska przy Hali Gwardii. Wobec nieprawdziwych informacji i sugestii, że miasto planuje zlikwidować targowisko przy Hali Gwardii, w sposób jednoznaczny informujemy, że miasto planuje wyłącznie remont samego budynku hali, która będzie po remoncie pełnić nadal tę samą funkcję handlową.

Konieczny remont zabytkowej hali zaplanowany jest od dawna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i jest na kolejnym etapie realizacji. Rewitalizacja będzie dotyczyć samego budynku Hali i NIE OBEJMIE TARGOWISKA. Handel wokół obu Hal Mirowskich będzie się odbywał cały czas i tak jak obecnie administrowany będzie śródmiejski Zarząd Terenów Publicznych. Obecnie operatorem hali jest podmiot prywatny, a zatem i tu nic się nie zmieni. Jedyna ingerencja w to miejsce będzie związana z remontem elewacji Hali Gwardii. Jest możliwe, że niektóre stoiska będą musiały czasowo przeniesione w inne miejsce, ale w obrębie targowiska.

Konieczne jest zatem zdementowanie nieprawdziwych informacji – miasto nie planuje likwidacji targowiska, funkcja targowa w tej lokalizacji będzie utrzymana. Inne sugestie to granie na emocjach kupców i mieszkańców.

Postępowanie w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest aktualnie na etapie negocjacji z kandydatami i prac nad treścią umowy. Zaproszenie do składania ofert ma zostać wystosowane w I kwartale 2023 r.

Rozpoczyna się kolejny etap wyboru partnera, który wykona remont, a po nim będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Halą Gwardii. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanego obiektu.

Inwestycja w Hali Gwardii będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Negocjacje, które już się rozpoczęły, prowadzone są z 5 firmami: Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3.

Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2023 r.

Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

Remont Hali Gwardii przywróci jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

źródło: UM Warszawa


Przeczytaj też:

Wydarzenia w weekend – klik
Magiczny Botaniczny już otwarty – klik